Home | Seminaria badawcze i debaty | Seminaria naukowe WPUW

Seminaria naukowe WPUW

Seminarium naukowe WP UW: 06.06.2023, godz. 13.30, sala 124 (I piętro)

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na spotkanie w ramach Seminarium naukowego Wydziału Pedagogicznego UW, które odbędzie się we wtorek, 6 czerwca 2023 o godz. 13.30. Naszym gościem będzie dr hab. Piotr Zamojski. Podstawą wykładu Pana Profesora będzie jego ostatnia książka Edukacja jako rzecz publiczna (Oficyna Naukowa, Warszawa 2022). Serdecznie zapraszam do udziału w dyskusji z autorem.

Proszę o rejestrację mailową, adres: seminarium.naukowe@pedagog.uw.edu.pl do 3 czerwca 2023.

Rafał Godoń

SEMINARIA NAUKOWE WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

Koordynator: dr hab. Rafał Godoń, prof. UW

Tematy dotychczasowych spotkań:

10 stycznia 2023:

Prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając (Instytut Romanistyki, Wydział Neofilologii); referat:  “Mediacja w glottodydaktyce: wiedza, relacje, tożsamość (w ujęciu Common European Framework of Reference for Languages – Companion Volume 2020)”.

9 maja 2022:
Prof. dr hab. Andrzej Rokita przedstawił referat „Ruch, który rozwija umysł – wykorzystanie piłek „edubal – EDUball – BRAINball” w edukacji szkolnej i przedszkolnej”. Dyskusję po wykładzie moderowała dr Kamila Wichrowska.
8 czerwca 2021:

Dr Katarzyna Brzosko-Barratt oraz dr Mateja Dagarin Fojkar przedstawiły referat: “FL literacy teacher needs at primary level – a comparative study”. Moderatorem dyskusji po referacie była dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz.

27 kwietnia 2021:

Dr Olga Wysłowska, dr Urszula Markowska-Manista, przedstawiły referat „Partycypacja najmłodszych dzieci w życiu społecznym – nowe podejście w badaniach pedagogicznych  w Polsce?”. Moderatorem dyskusji po referacie był dr hab. Roman Dolata, prof. UW.
Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW