Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Mazowiecki Kongres Edukacji – program

 

 

PIĄTEK 14 kwietnia 2023r.

9.30-10.15 Sesja Otwarcie kongresu: Rektor UW

Marszałek Województwa Mazowieckiego

aula sala 0.410

10.15-11.45 1 Sesja plenarna – dyskusja panelowa 1:

Pytanie o przyszłość edukacji: organizacja systemu edukacji

Spotkanie poświęcone wybranym problemom systemu kształcenia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem trudności, wynikających z prawnych, organizacyjnych i politycznych ram funkcjonowania oświaty, a także z wyzwań, związanych ze zmieniającymi się realiami życia społecznego. W panelu biorą udział politycy oświatowi i badacze edukacji.

Moderacja: Roman Dolata

W dyskusji panelowej biorą udział:

 • Mirosław Krusiewicz (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu);
 • Krzysztof P. Skolimowski (Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów, Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego);
 • Anna Wiłkomirska (Wydział Pedagogiczny UW).

aula sala 0.410

11.45-12.00

Przerwa kawowa (sala 1.120)

 

12.00-13.30

2.1 Joanna Madalińska-Michalak: Lider na trudne czasy sala 1.138
2.2 Sesja 2.2a: 12.00-12.45

Beata Rola: Rola i zadania szkoły w kreowaniu środowiska otwartego na różnorodność sala 1.026

Sesja 2.2b: 12.45-13.30

Justyna Kurtyka-Chałas: Czy to już depresja? Kluczowe objawy, etapy i formy pomocy dziecku i nastolatkowi sala 1.026

2.3 Iwona Kołodziejek: Czy szkoła lubi rutynę? sala 1.420
2.4 Agnieszka Kałdonek-Crnjaković: Języki obce i uczniowie z ADHD i dysleksją sala 1.430
2.5 Beata Kotarba, Beata Ordakowska-Szumska, Agnieszka Sułowska: Jak budować myślącą klasę

na lekcjach matematyki? sala 1.241

2.6 Marta Rakoczy: Otwarta szkoła. O koniecznej współpracy między instytucjami edukacyjnymi

a instytucjami kultury sala 1.128

2.7 Zuzanna Wojciechowska: Techniki redukcji stresu sala 1.132

Uwaga: Wszystkie sesje od 2.1 do 2.7 trwają 90 minut i odbywają się w tym samym czasie tj. 12.00-13.30

13.00-14.15

Przerwa 

14.15-15.45 3.1 Aleksandra Jasińska-Maciążek, Karina Porębska, Roman Dolata, Iwona Jabłonka: Profesjonalna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w szkole szansą na skuteczne wsparcie uczniów sala 1.138
3.2 Anna Grzybowska, Justyna Kamińska, Dariusz Brzuska: Misja Mars, czyli kilka słów o gamifikacji na przedmiotach przyrodniczych sala 1.241
3.3 Izabella Gorczyca, Joanna Górecka: Dobro się stanie w dobrostanie. Od relacji do motywacji sala 1.132
3.4 Zuzanna Michalska, Małgorzata Ratkowska, Agata Równy i Sylwia Jędra: Rozwój kompetencji przyszłości uczniów
i nauczycieli w programie Klub Młodego Odkrywcy koordynowanym przez CNK
sala 1.128
3.5 Katarzyna Rychlicka-Maraszek: Zastosowanie technik i narzędzi coachingowych w praktyce edukacyjnej sala 1.420
3.6 Sesja 3.6a: 14.15 – 15.00

Paweł Bącal: Czy można nauczać o Europie Środkowo-Wschodniej bez stereotypów? sala 1.026

Sesja 3.6b: 15.00 – 15.45

Danuta Romaniuk i Anna Walewska: Jak uaktywnić języki w szkole: Narzędzie schoolU.uw.edu.pl dla uczniów, nauczycieli i rodziców sala 1.026

Uwaga: Wszystkie sesje od 3.1 do 3.6 odbywają się w tym samym czasie w godzinach 14.15-15.45

15.45-16.00

Przerwa kawowa (sala 1.120)

16.00-17.30 4 Sesja plenarna – dyskusja panelowa 2:

Pytanie o przyszłość szkoły: organizacja kształcenia szkolnego – inspiracje społeczne

W panelu biorą udział osoby zarządzające oświatą.

Moderacja: Małgorzata Żytko

W dyskusji panelowej biorą udział:

 • Ewa Burzyk (Liceum Ogólnokształcące nr X im. Królowej Jadwigi), 
 • Monika Jędrzejewska (Centrum Nauki Kopernik, dział Społeczności Uczących się), 
 • Anna Stępińska-Szarek (Prywatne Szkoły im. Cecylii Plater-Zyberkówny), 
 • Jarosław Pytlak (Szkoła Podstawowa nr 24 STO), 
 • Beata Wiśniewska-Tomczak (SSP nr 16 STO). aula sala 0.410

Wydarzenie towarzyszące:

PIĄTEK 14 kwietnia 2023 r.

13.20-14.20 5 Ruch, który rozwija umysł – wykorzystanie piłek „edubal – EDUball – BRAINball” w edukacji szkolnej i przedszkolnej

Koordynator: Andrzej Rokita

Warsztat, ukazujący praktyczne możliwości wykorzystania „piłek edukacyjnych” w prowadzeniu lekcji w ramach kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Miejsce: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Dobra 56/66, sala numer 8

Warsztat prowadzony przez Zespół Prof. Andrzeja Rokity (AWF we Wrocławiu)

 

SOBOTA 15 kwietnia 2023r.

 

10.00-11.30 6.1 Jacek Kochanowski: Osoba nieheteroseksualna i transpłciowa w wieku szkolnym sala 1.138
6.2 Dominika Depta-Marel: Czy można “źle” myśleć? sala 1.232
6.3 Anna Antoniuk, Magdalena Olpińska: Jak uczyć się języków obcych w XXI w? sala 1.241
6.4 Małgorzata Przanowska: Formy słuchania a komunikacja i budowanie relacji sala 1.128
6.5 Zbigniew Izdebski, Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Katarzyna Staciwa:
Zdrowie psychiczne
i seksualne uczniów sala 1.245

Uwaga: Wszystkie sesje od 6.1 do 6.5 odbywają się w tym samym czasie w godzinach 10.00-11.30

11.30-12.00

Przerwa kawowa (sala 1.120)

12.00-13.30 7.1 Sesja 7.1a: 12.00 – 12.45

Magdalena Trysińska: Czytać czy nie czytać… O pożytkach płynących z czytania sala 1.128

Sesja 7.1.b: 12.45 – 13.30

Anna Grzywacz: Co zrobić, by kaganiec oświaty nie stał się kagańcem? O lekcjach języka polskiego sala 1.128

7.2 Grażyna Katra: Współpraca nauczyciela z psychologami sala 1.128
7.3 Małgorzata Piotrowska-Skrzypek: Wsparcie realizacji potrzeb nastolatków na lekcjach języka obcego. Praktyczne wskazówki dla nauczycieli sala 1.138
7.4 Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Elżbieta Brandeburska, Iwona Burkacka, Marta Falkowska, Agnieszka Marcinkiewicz, Regina Nagadowska, Joanna Wenek, Łukasz Wnuk: O języku lektur szkolnych inaczej sala 1.232
7.5 Leszek Olpiński: Kształtowanie kompetencji społecznych w edukacji domowej sala 1.450
7.6 Dorota Janczak, Renata Rudnicka: Kreatywność wsparta TIK – czyli nie taki chatGPT straszny
sala 01.060 (poziom -1)

Uwaga: Wszystkie sesje od 7.1 do 7.6 odbywają się w tym samym czasie w godzinach 12.00-13.30

13.30-14.15

Przerwa 

14.15-15.45 8.1 Małgorzata Żytko, Ewa Pytlak, Krystyna Jakubowska: Rodzice w szkole – partnerzy czy klienci? sala 1.128
8.2 Sesja 8.2a: 14.15 – 15.00

Justyna Deczewska, Magdalena Ziółek-Wojnar: Zacznij od końca! Czyli o tym, czym jest klasa odwrócona, co daje uczniom i nauczycielowi oraz czy ma rację bytu w polskiej edukacji sala 1.241

Sesja 8.2b: 15.00 – 15.45

Wojciech Pokojski: Wykorzystanie geoinformacji do podejmowania decyzji sala 1.241

8.3 Anna Zielińska: Rozwój demokracji szkolnej sala 1.450
8.4 Joanna Smogorzewska: “Myślę, że wiesz…” – o roli teorii umysłu w edukacji sala 1.232
8.5 Ilona Banasiak, Agnieszka Błaszczak, Magdalena Olpińska, Mateusz Patera: Shared reading jako strategia wspierania wczesnego rozwoju wielojęzyczności dzieci w celu zwiększenia szans społecznych i edukacyjnych sala 1.430
8.6 Małgorzata Przanowska: Sztuka pytania – warsztat umiejętności komunikacyjnych i edukacyjno-rozwojowych sala 1.138

Uwaga: Wszystkie sesje od 8.1 do 8.6 odbywają się w tym samym czasie w godzinach 14.15-15.45

15.45-16.00

Przerwa kawowa (sala 1.120)

16.00-17.30 9 Sesja plenarna – dyskusja panelowa 3:

Pytanie o przyszłość kształcenia nauczycieli: organizacja kształcenia nauczycieli – inspiracje uniwersyteckie

W panelu biorą udział osoby organizujące kształcenie nauczycieli na UW.

Moderacja: Barbara Murawska

W dyskusji panelowej biorą udział:

 • Justyna Godlewska-Szyrkowa (Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds Jakości Kształcenia),
 • Joanna Lilpop (Pracownia Dydaktyki Biologii Wydział Biologii),
 • Jolanta Sujecka-Zając, prof. ucz. (Zakład Dydaktyki i Metodyki Języków Romańskich, Wydział Neofilologii, Dyrektorka Szkoły Edukacji PAFW i UW),
 • Magdalena Trysińska, prof. ucz. (Instytut Polonistyki Stosowanej, Pracownia Badań Edukacji Polonistycznej
  i Medialnej, Wydz. Polonistyki).
  aula sala 0.410

Wydarzenie towarzyszące:

SOBOTA 15 kwietnia 2023 r.

12.00-15.00 10 Obserwacja celowa i metoda badawcza w pracy nauczyciela biologii i chemii

Koordynator: Agnieszka Siporska, Marcin Chrzanowski

W jaki sposób rozwijać umiejętności obserwacyjne uczniów? Jak w tym celu wykorzystać między innymi owoce i warzywa? W jaki sposób do implementacji metody naukowej podczas lekcji wykorzystać przyprawy czy

galaretki? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas zajęć.

Prosimy o zabranie ze sobą ulubionego owocu lub warzywa (w liczbie 2 sztuk) na zajęcia.

Zajęcia warsztatowo-laboratoryjne, trwające 3 godziny zegarowe, skierowane do nauczycieli chemii i biologii, dotyczące między innymi metody naukowej w nauczaniu tych przedmiotów.

Miejsce: Wydział Chemii UW, Laboratorium Dydaktyki Chemii, ul. Żwirki i Wigury 101, Budynek Radiochemii (wejście od Żwirki i Wigury 101), Sala 224

Dla ułatwienie wszystkich zapisanych uczestników prosimy o obecność o godz. 12.00 w holu Budynku Radiochemii przy portierni (wejście od Żwirki i Wigury 101). Stamtąd wspólnie pójdziemy do sali

Liczba uczestników: 16 (nauczycieli chemii i biologii)

Zajęcia prowadzone wspólnie przez: Laboratorium Dydaktyki Chemii, Wydziału Chemii i Pracownia Dydaktyki Biologii, Wydziału Biologii.