Home | Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz

Sekretarz: dr hab. Remigiusz Kijak

Terminy posiedzeń:

  • 2019: 26 listopada
  • 2020: 14 stycznia
  • 2020: 04 lutego
  • 2020: 10 marca
  • 2020: 21 kwietnia
  • 2020: 19 maja
  • 2020: 23 czerwca Uwaga: zmiana terminu na: 29 czerwca godz. 14:30

Skład osobowy:

Lp. Imię i nazwisko
1 Dr Ewa Dębska
2 Dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz
3 Dr Magdalena Kuleta-Hulboj
4 Dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik
5 Dr Urszula Markowska-Manista
6 Dr Hanna Tomaszewska-Pękała
7 Dr Agnieszka Wołowicz
8 Dr Małgorzata Przanowska – od dnia 10.03.2020 wygaśnięcie mandatu w zw. z uzyskaniem habilitacji
I. Członkowie Rady zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
9 Dr hab. Roman Dolata, prof. ucz
10 Dr hab. Adam Fijałkowski, prof. ucz
11 Dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz
12 Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
13 Dr hab. Janina Kamińska, prof. ucz
14 Dr hab. Remigiusz Kijak
15 Dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. ucz
16 Dr hab. Danuta Lalak
17 Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
18 Dr hab. Barbara Murawska
19 Dr hab. Agnieszka Naumiuk
20 Dr hab. Mirosław Pęczak
21 Dr hab. Paulina Sosnowska
22 Dr hab. Joanna Smogorzewska
23 Dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz
24 Dr hab. Andrzej Wierciński, prof. ucz
25 Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska
26 Dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz
27 Dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz
II Przedstawiciel doktorantów
28  Mgr Barbara Lipińska

Kontakt w sprawach dot. Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika:
mgr inż. Ewa Bankiewicz, email: e.bankiewicz@uw.edu.pl

Uwaga: administracyjną obsługą prac związanych z działalnością rad naukowych dyscyplin na UW zajmuje się Biuro Rad Naukowych posiadające swoją stronę internetową, na której można znaleźć informacje dotyczące m.in. składu, terminów posiedzeń oraz danych kontaktowych tych nowych uniwersyteckich organów.

Wyniki wyniki wyborów do Rad Naukowych Dyscyplin Komisji Wyborczej Samorządu doktorantów.

Komisje powołane przez Radę Naukową Dyscypliny Pedagogika:

Komisja ds. parametryzacji powołana dn. 26.11.2019 r. w składzie:

Przewodniczącydr hab. Roman Dolata, prof. ucz.,
dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz.
dr Magdalena Kuleta-Hulboj
dr Hanna Tomaszewska-Pękała
dr Zuzanna Wojciechowska
mgr Katarzyna Potrzebowska
oraz z ramienia IPSiR – dr hab. Aneta Ostaszewska

Komisja ds. oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich w dyscyplinie pedagogika
powołana dn. 10.03.2020 r. w składzie::

dr Bartłomiej Łukasz Skowroński (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW)
dr Hanna Tomaszewska-Pękała (Wydział Pedagogiczny UW)
prof. dr hab. Anna Wiłkomirska (Wydział Pedagogiczny UW)
dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz. (Wydział Pedagogiczny UW)
dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz. (Wydział Pedagogiczny UW)

Protokoły obrad Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika:

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW