Home | Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

Od dnia 01.11.2021 r. kontakt w sprawach dotyczących Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika: rnd.pedagogika@uw.edu.pl, tel. 22 55 22 149

(ul. Dobra 56/66, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego II piętro, pokoje 2.69 i 2.72)


Warszawa, 12.10.2021 r.

 ZAWIADOMIENIE
Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika
Uniwersytetu Warszawskiego

O ZEBRANIU WYBORCZYM w trybie zdalnym
dotyczącym wyboru przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika
do Rady Naukowej Dziedzin
w kadencji 2021-2024

Data zebrania wyborczego: 19 października 2021 r.,  godz. 13:30
Link do posiedzenia w trybie zdalnym został udostępniony członkom RNDPD w dniu 12.10.2021 r.

Przewodniczy zebraniu (podać tel., e-mail): prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (zbigniew.izdebski@uw.edu.pl, tel. 22 55 30 828)
Liczba mandatów do obsadzenia: 1

Materiały do pobrania:
Oświadczenie kandydata 
Zgoda kandydata

– – – –


Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika  – kadencja 2021-2024

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz.

 Terminy posiedzeń w kadencji 2021-2024:

 • 2023:  24 stycznia 2023, 28 lutego 2023, 28 marca 2023, 25 kwietnia 2023, 30 maja 2023, 27 czerwca 2023, 26 września 2023
 • 2022:  25 października 2022, 22 listopada 2022, 6 grudnia 2022
 • 2021: 26 stycznia (zdalne), 16 lutego (zdalne), 16 marca (zdalne), 11 maja (zdalnie), 15 czerwca (zdalnie), 21 września (stacjonarnie)- odwołana, 28 września (zdalnie), 19 października (zdalnie)

Skład osobowy kadencji 2021-2024:

 

Lp. Imię i nazwisko
1 dr Aleksandra Jasińska-Maciążek
2 dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz
3 dr Magdalena Kuleta-Hulboj
4 dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik
5 dr Urszula Markowska-Manista
6 dr Marek Smulczyk
7 dr Agnieszka Wołowicz
Samodzielni członkowie:
8 dr hab. Roman Dolata, prof. ucz.
9 dr hab. Adam Fijałkowski, prof. ucz.
10 dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.
11 prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
12 prof. dr hab. Janina Kamińska
13 dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. ucz.
14 dr hab. Anna Kowalewska
15 dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz.
16 prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
17 dr hab. Agnieszka Naumiuk
18 dr hab. Aneta Ostaszewska
19 dr hab. Mirosław Pęczak
20 dr hab. Jan Rutkowski
21 dr hab. Joanna Smogorzewska
22 dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz.
23 prof. dr hab. Andrzej Wierciński
24 prof. dr hab. Anna Wiłkomirska
25 dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz.
26 dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz.
Przedstawiciel doktorantów:
27  mgr Piotr Wróbel

Protokoły obrad Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika kadencji 2021-2024 (klik)

Komisje powołane przez Radę Naukową Dyscypliny Pedagogika kadencji 2021-2024:

Komisja ds. oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich  w dyscyplinie pedagogika:

1. dr hab. Grzegorz Szumski – Przewodniczący
2. prof. dr hab. Janina Kamińska
3. dr hab. Anna Kowalewska
4. dr Hanna Tomaszewska-Pękała
5. dr Bartłomiej Skowroński  (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

(Uchwała RNDPD nr 33)

Komisji ds. ewaluacji dyscypliny kadencji 2021-2024:

 1. dr hab. Roman Dolata, prof. ucz. – Przewodniczący
 2. dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz.
 3. dr Magdalena Kuleta-Hulboj
 4. dr Hanna Tomaszewska-Pękała
 5. dr Zuzanna Wojciechowska
 6. mgr Katarzyna Potrzebowska-Pietrzak
 7. dr hab. Aneta Ostaszewska (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

(Uchwała RNDPD nr 34)


Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika  – kadencja 2019-2020

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz.

Sekretarz: dr hab. Remigiusz Kijak

Terminy posiedzeń w kadencji 2019-2020:

 • 2019: 26 listopada
 • 2020: 14 stycznia
 • 2020: 04 lutego
 • 2020: 10 marca
 • 2020: 21 kwietnia
 • 2020: 19 maja
 • 2020: 23 czerwca: zmiana terminu na: 29 czerwca, godz. 14:30
 • 2020: dodatkowy termin: 15 lipca (zdalne)
 • 2020: 22 września
 • 2020: 27 października
 • 2020: 24 listopada
 • 2020: 15 grudnia

Skład osobowy kadencji 2019-2020:

Lp. Imię i nazwisko
1 Dr Ewa Dębska
2 Dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz
3 Dr Magdalena Kuleta-Hulboj
4 Dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik
5 Dr Urszula Markowska-Manista
6 Dr Hanna Tomaszewska-Pękała
7 Dr Agnieszka Wołowicz
8 Dr Małgorzata Przanowska – od dnia 10.03.2020 wygaśnięcie mandatu w zw. z uzyskaniem habilitacji
I. Członkowie Rady zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
9 Dr hab. Roman Dolata, prof. ucz.
10 Dr hab. Adam Fijałkowski, prof. ucz.
11 Dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.
12 Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
13 Prof. dr hab. Janina Kamińska
14 Dr hab. Remigiusz Kijak
15 Dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. ucz.
16 Dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz.
17 Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
18 Dr hab. Barbara Murawska
19 Dr hab. Agnieszka Naumiuk
20 Dr hab. Mirosław Pęczak
21 Dr hab. Paulina Sosnowska
22 Dr hab. Joanna Smogorzewska
23 Dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz.
24 Prof. dr hab. Andrzej Wierciński
25 Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska
26 Dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz.
27 Dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz.
II Przedstawiciel doktorantów
28  Mgr Barbara Lipińska-Zańko

Kontakt w sprawach dotyczących Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika:

Do dnia 30.09.2021: mgr inż. Ewa Bankiewicz, e-mail: e.bankiewicz@uw.edu.pl

Od dnia 01.10.2021: rnd.pedagogika@uw.edu.pl, tel. 22 55 22 149

Lokalizacja biura:

Kampus Powiśle
ul. Dobra 56/66, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
II piętro, pokoje 2.69
tel. ogólny: 22 55 22 133

 

Uwaga: administracyjną obsługą prac związanych z działalnością rad naukowych dyscyplin na UW zajmuje się Biuro Rad Naukowych posiadające swoją stronę internetową, na której można znaleźć informacje dotyczące m.in. składu, terminów posiedzeń oraz danych kontaktowych.

Wyniki wyniki wyborów do Rad Naukowych Dyscyplin Komisji Wyborczej Samorządu doktorantów.

Komisje powołane przez Radę Naukową Dyscypliny Pedagogika kadencji 2019-2020:

Komisja ds. parametryzacji powołana dn. 26.11.2019 r. w składzie:

Przewodniczącydr hab. Roman Dolata, prof. ucz.,
dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz.
dr Magdalena Kuleta-Hulboj
dr Hanna Tomaszewska-Pękała
dr Zuzanna Wojciechowska
mgr Katarzyna Potrzebowska
oraz z ramienia IPSiR – dr hab. Aneta Ostaszewska

Komisja ds. oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich w dyscyplinie pedagogika
powołana dn. 10.03.2020 r. w składzie::

dr Bartłomiej Łukasz Skowroński (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW)
dr Hanna Tomaszewska-Pękała (Wydział Pedagogiczny UW)
prof. dr hab. Anna Wiłkomirska (Wydział Pedagogiczny UW)
dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz. (Wydział Pedagogiczny UW)
dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz. (Wydział Pedagogiczny UW)

Zespół ds. oceny stanu dyscypliny powołany przez JM Rektora UW w listopadzie 2019 r.

Zadaniem zespołu jest przygotowanie raportu na temat obecnej sytuacji dyscypliny na podstawie efektów pracy wszystkich pracowników, którzy zadeklarowali przynależność do danej dyscypliny, niezalezienie od jednostki, w jakiej są zatrudnieni. Analizie podlegają m.in. publikacje naukowe, monografie, wystąpienia konferencyjne, patenty. Zespół ma także ocenić perspektywy rozwoju dyscypliny oraz zarekomendować działania, które pozwoliłyby osiągnąć jak najlepsze efekty działalności badawczej i uzyskać najwyższą ocenę naukową dla danej dyscypliny. Zespół może też proponować rozwiązania organizacyjne dotyczące zadań i funkcjonowania rady dyscypliny naukowej.

dr hab. Dolata Roman, prof. ucz. koordynator Wydział Pedagogiczny pedagogika
dr Kuleta-Hulboj Magdalena Wydział Pedagogiczny pedagogika
dr hab. Lalak Danuta, prof. ucz.
Wydział Stosowanych Nauk
Społecznych i Resocjalizacji
pedagogika
dr hab. Sosnowska Paulina Wydział Pedagogiczny pedagogika

Protokoły obrad Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika kadencji 2019-2020:

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW