Home | STUDIA I STUDENCI | Studenci | SAMORZĄD STUDENTÓW WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UW (kadencja 2022/2023)

SAMORZĄD STUDENTÓW WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UW (kadencja 2022/2023)

Głównym organem Samorządu Studentów jednostki jest Rada Samorządu Studentów. Na naszym Wydziale w jej skład wchodzi 5 studentów wybieranych w wyborach przez wszystkich studentów wydziału. Kadencja członków RSS WPed trwa rok i kończy się w listopadzie lub, w przypadku studentów ostatnich lat studiów – w momencie uzyskania absolutorium. Przewodnicząca/y RSS WPed zasiada w Radzie Wydziału oraz może być delegowany jako członek do Parlamentu Studentów UW.

Głównym zadaniem samorządu jest obrona praw studentów oraz reprezentowanie ich interesów na szczeblu wydziałowym oraz uczelnianym. Członkowie RSS WPed mogą służyć studentom głosem doradczym w trudnych lub konfliktowych sytuacjach a także reprezentować ich przed pracownikami wydziału. Samorząd doradza ponadto w sprawach socjalnych, problemach z akademikami oraz planami studiów.

RSS dysponuje specjalnymi środkami budżetowymi UW, które umożliwiają mu wspieranie projektów studentów wydziału oraz organizację rozmaitych wydarzeń okolicznościowych – m.in. otrzęsin, połowinek, imprez karnawałowych oraz spotkań świątecznych. Samorząd dba także o kontakt z jednostkami zewnętrznymi oraz o rozwój studenckiej działalności naukowej i kulturalnej, wspomaga studenckie koła naukowe oraz artystyczne. Wreszcie, samorząd dąży też w swoich działaniach do wewnętrznej integracji społeczności wydziałowej.

W skład Samorządu Studentów Wydziału Pedagogicznego wchodzą także przedstawiciele:

  • Rady Wydziału
  • Parlamentu Studentów UW
  • Rady Dydaktycznej

Aktualne informacje o samorządzie i od samorządu można znaleźć na naszej stronie na Facebook’u i Instagramie

Pytania, sugestie i pomysły można komunikować za pośrednictwem fanpage’u na Facebook’u, Instagramie lub wysłać e-mailowo.

CZŁONKOWIE RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UW (kadencja 2022/2023)

Marta Krystek – przewodnicząca RSS, pełnomocnik finansowy (mz.krystek@student.uw.edu.pl)

Agata Pietraczyk – wiceprzewodnicząca RSS (a.pietraczyk@student.uw.edu.pl)

Natalia Kostuch – członkini RSS, Koordynator ds. Social Mediów RSS (n.kostuch@student.uw.edu.pl)

Gabriel Siekiera – członek RSS, pełnomocnik ds. Organizacji wydarzeń (g.siekiera@student.uw.edu.pl)

Aleksandra Araszkiewicz – członkini RSS (al.araszkiewic@student.uw.edu.pl)

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW DO RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UW (kadencja 2022/2023)

Alicja Dziublińska, Natalia Kostuch, Gabriel Siekiera, Martyna Struś,

Antonina Pamięta, Marta Krystek, Aleksandra Araszkiewicz,

Julia Gola

PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU DO PARLAMENTU STUDENTÓW (kadencja 2022/2023)

  • Agata Pietraczyk
Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW