Home | STUDIA I STUDENCI | Studenci | Samorząd studencki

Samorząd studencki

W skład Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Pedagogicznego (skrótowo nazywanego po prostu samorządem) wchodzi 5 studentów wybieranych w wyborach przez wszystkich studentów wydziału. Kadencja członków ZSS WPed trwa rok i kończy się w listopadzie lub, w przypadku studentów ostatnich lat studiów – w momencie uzyskania absolutorium. Przewodniczący ZSS WPed zasiada w Radzie Wydziału a jeden z przedstawicieli samorządu jest członkiem Komisji Stypendialnej.

Głównym zadaniem samorządu jest obrona praw studentów oraz reprezentowanie ich interesów na szczeblu wydziałowym oraz uczelnianym. Członkowie ZSS WPed mogą służyć studentom głosem doradczym w trudnych lub konfliktowych sytuacjach a także reprezentować ich przed pracownikami wydziału. Samorząd doradza ponadto w sprawach socjalnych, problemach z akademikami oraz planami studiów.

ZSS dysponuje specjalnymi środkami budżetowymi UW, które umożliwiają mu wspieranie projektów studentów wydziału oraz organizację rozmaitych wydarzeń okolicznościowych – m.in. otrzęsin, połowinek, imprez karnawałowych oraz spotkań świątecznych. Samorząd dba także o kontakt z jednostkami zewnętrznymi oraz o rozwój studenckiej działalności naukowej i kulturalnej, wspomaga studenckie koła naukowe oraz artystyczne. Wreszcie, samorząd dąży też w swoich działaniach do wewnętrznej integracji społeczności wydziałowej.

Aktualne informacje o samorządzie i od samorządu można znaleźć na jego dwóch tablicach informacyjnych: na półpiętrze pomiędzy parterem a 1. piętrem od strony windy oraz na parterze przy wejściu na wydział. Aby uzyskać więcej informacji o członkach samorządu a także ich najbliższych planach, zachęcamy do zapraszania profilu samorządu do znajomych na Facebooku.

Przedstawiciele samorządu dyżurują w wyznaczonych terminach w pokoju 425 (IV p. przy windzie). Można się z nimi w tych godzinach kontaktować osobiście lub telefonicznie (tel.: (22) 55-308-39). Pytania, sugestie i pomysły można też wrzucać do skrzynki korespondencyjnej wiszącej na drzwiach pokoju 425, zostawić w teczce samorządu na portierni (teczka nr 22) lub wysłać e-mailowo na adres samorzad@pedagog.uw.edu.pl.

 

ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW  WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UW (kadencja 2018/2019)

 Dyżury podczas sesji i ferii po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Dominika PDominika Panfil – przewodnicząca

d.panfil@student.uw.edu.pl

 

 

 

 

Sandra Wójcik – s.wojcik8@student.uw.edu.pl

Dominika Wiatrowska – dm.wiatrowska@student.uw.edu.pl

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW  DO RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UW (kadencja 2018/2019)

Dominika Panfil

Sandra Wójcik

 

PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU DO PARLAMENTU STUDENTÓW (kadencja 2018/2019)

Dominika Panfil

Oskar Wojtynowski

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW