Home | STUDIA I STUDENCI | Studenci | RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UW (kadencja 2020/2021)

RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UW (kadencja 2020/2021)

W skład Rady Samorządu Studentów Wydziału Pedagogicznego (skrótowo nazywanego po prostu samorządem) wchodzi 5 studentów wybieranych w wyborach przez wszystkich studentów wydziału. Kadencja członków RSS WPed trwa rok i kończy się w listopadzie lub, w przypadku studentów ostatnich lat studiów – w momencie uzyskania absolutorium. Przewodnicząca/y RSS WPed zasiada w Radzie Wydziału oraz może być delegowany jako członek do Parlamentu Studentów UW.

Głównym zadaniem samorządu jest obrona praw studentów oraz reprezentowanie ich interesów na szczeblu wydziałowym oraz uczelnianym. Członkowie RSS WPed mogą służyć studentom głosem doradczym w trudnych lub konfliktowych sytuacjach a także reprezentować ich przed pracownikami wydziału. Samorząd doradza ponadto w sprawach socjalnych, problemach z akademikami oraz planami studiów.

RSS dysponuje specjalnymi środkami budżetowymi UW, które umożliwiają mu wspieranie projektów studentów wydziału oraz organizację rozmaitych wydarzeń okolicznościowych – m.in. otrzęsin, połowinek, imprez karnawałowych oraz spotkań świątecznych. Samorząd dba także o kontakt z jednostkami zewnętrznymi oraz o rozwój studenckiej działalności naukowej i kulturalnej, wspomaga studenckie koła naukowe oraz artystyczne. Wreszcie, samorząd dąży też w swoich działaniach do wewnętrznej integracji społeczności wydziałowej.

Aktualne informacje o samorządzie i od samorządu można znaleźć na stronie samorządu na Facebook’u

Pytania, sugestie i pomysły można komunikować za pośrednictwem fun page’u na Facebook’u, zostawić w teczce samorządu na portierni (teczka nr 22) lub wysłać e-mailowo na adres samorzad@pedagog.uw.edu.pl

 

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU STUDENTÓW  WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UW (kadencja 2020/2021)

Dyżury podczas sesji i ferii po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Dominika PDominika Panfil – przewodnicząca (d.panfil@student.uw.edu.pl)

Kamil Łakomiak

Kinga Ostrowska

Weronika Wiśniewska

Aleksandra Araszkiewicz

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW  DO RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UW (kadencja 2020/2021)

Dominika Panfil

Aleksandra Araszkiewicz

Weronika Wiśniewska

Kinga Ostrowska

Żaneta Krasiewicz

 

PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU DO PARLAMENTU STUDENTÓW (kadencja 2020/2021)

Dominika Panfil

Aleksandra Araszkiewicz

Weronika Wiśniewska

 

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap