Home | Studia podyplomowe | Podyplomowe Studia Pedagogiki dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego

Podyplomowe Studia Pedagogiki dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego

W związku z decyzją Rektora UW o odwołaniu zajęć od 11 marca do 14 kwietnia 2020 r.

Sekretariat Studiów Podyplomowych jest czynny tylko w środy.

W sprawach pilnych i bardzo pilnych prosimy o kontakt e-mailowy.

SP – Pedagogika dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego

środy godz. 17.15 – 18.00

Maria Skowrońska: m.skowronska@uw.edu.pl

Rok akademicki 2019/2020

Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa
tel.: 22 55 308 65

Kierownik Studiów: dr hab. Anna Zielińska, prof. UW
Sekretariat: mgr Maria Skowrońska (m.skowronska@uw.edu.pl)
Pokój 310, tel. 22 55-308-65
(czynny w środę i piątek od godz. 17.00 do 18.30)

Sekretariat studium w dniu 30.11.2018 r. czynny będzie od godziny 18.30

Plan zajęć  I semestr P – 31

Plan zajęć  III semestr P – 30

Plan zajęć II semestr P – 29

Plan zajęć I semestr P – 30

Seminaria

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych oraz absolwentów studiów magisterskich którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczne potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia spełniają wszystkie aktualne wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program opracowany został zgodnie z Rozporzadzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W programie znajdują się następujące przedmioty i bloki przedmiotowe:

 1.     Psychologia dla nauczycieli;
 2.     Problemy społeczno – wychowawcze różnych  grup dzieci i młodzieży a przemiany kultury, kultura młodzieżowa;
 3.     Trening wychowawczy;
 4.     Wybrane elementy prawa dla nauczycieli;
 5.     Szkoła, oświata i polityka edukacyjna;
 6.     Podstawy dydaktyki, kultura szkoły;
 7.     Dydaktyka przedmiotu;
 8.     Dydaktyka obszaru przedmiotowego (przedmiotów przyrodniczych lub humanistycznych;
 9.     Ocenianie w szkole;
 10.     Emisja głosu;
 11.     Seminarium dyplomowe z metodami badań pedagogicznych;
 12.     Technologia informacyjna.

Studia trwają trzy semestry.

Liczba godzin: ok 400 (wykłady, ćwiczenia, seminaria), 150 zajęć praktycznych.

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów: https://irk.oferta.uw.edu.pl

Prosimy o składanie dokumentów osobiście od 24 do 31 lipca oraz od 11-20 września i 9-11 października 2019  w pok. 310(środy i piątki w godz. 17.00 – 18.30) adres j. w. lub przesłanie pocztą do 11 października 2019 r.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

Rozpoczęcie zajęć: październik 2019 r.

Zajęcia odbywają się w środy i piątki, w godz. 17.00 – 20.00.

Koszt: 6000,- zł [2000,- zł za semestr – płatne przed rozpoczęciem każdego semestru (pierwsza wpłata w październiku br.)]

Komplet dokumentów powinien zawierać: podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, życiorys, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.

Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Osoby, które przystępują do rekrutacji w roku akademickim 2018/2019 wszystkie wpłaty dokonują na indywidualne konto wygenerowane w USOS, w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Kandydata oraz nazwę studiów podyplomowych, na które aplikuje.

Słuchacze wznawiający studia dokonują wpłat na konto:

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny (230)
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
69 1160 2202 0000 0000 6084 9408


Sekretariat Studiów Podyplomowych
Pedagogiki dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego
pok.310
czynny w środy i piątki w godzinach: 17.00 – 18.30
urlop: 15-23 lipca; 12 sierpnia-10 września 2019 r.

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap