Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

dr hab. Rafał Godoń

Stanowisko:
prof. ucz.


Jednostka:
Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki, Pracownia Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji


Funkcje:
Dziekan Wydziału Pedagogicznego UW


Telefon:
+ 48 22 55 308 18


E-mail:
r.p.godon@uw.edu.pl


Dyżur:
pok. 121, I piętro, piątek: 10.00-11.00
Umów spotkanie


Urlop:
30.06.2023-17.07.2023
Zainteresowania naukowe:


Pedagogika, a zwłaszcza teoria i filozofia edukacji, związek między filozofią hermeneutyczną a edukacją, estetyczne i etyczne aspekty kształcenia i nauczania, doświadczenie pedagogiczne, alternatywne formy edukacji, nauczanie i uczenie się w szkolnictwie wyższym, współczesna kondycja uniwersytetu.

Research interest:

Education, particularly theory and philosophy of education, relationships between hermeneutical philosophy and education, aesthetic and ethical aspects of teaching and learning, educational experience, alternative education, teaching and learning in tertiary education.


ORCID:

Researchgate:Wybrane publikacje:


- Pedagogy, Learning, and Becoming Oneself, [w:] Defending the Value of Education as a Public Good. Philosophical Dialogues on Education and the State, red. K. Wrońska, J. Stern, Routledge, London 2024. DOI: 10.4324/9781003386100-13

- Learning from the other. Thinking as an engaging form of school experience, [w:] I” and „Other” in the Light of Phenomenological-Hermeneutics Reflection, red. M. Rebes, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2022, s. 75-94. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381385183.04

- Filozofia edukacji, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2019, s. 307-318.

- Reflection and Action in Anglophone Philosophy of Education: Challenges and Inspirations, [w:] Education and “Pädagogik”– Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern and South-Eastern Europe), red. Blanka Kudláčová, Andrej Rajský, Peter Lang, Berlin, Bratysława 2019, s. 32-41. https://doi.org/10.3726/b15688

- Sytuacyjność doświadczenia pedagogicznego, [w:] Człowiek w sytuacji, nie tylko z perspektywy psychologa. Studia inspirowane teorią Tadeusza Tomaszewskiego, red. Barbara Bokus, Ewa Kosowska, WUW 2018, s. 395-404. https://doi.org/10.31338/uw.9788323534464

- Świat tekstu jako przestrzeń osobowej zmiany, [w:] Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2: Światy możliwe. Projekty, red. A. Iskra-Paczkowska , S. Gałkowski, M. Stanisz Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016,s. 38-49.

- Jak dziś oceniać jakość kształcenia uniwersyteckiego?, [w:] Wartościowanie w humanistyce. Normatywność, cynizm, ewaluowanie w pedagogice i edukacji, red. M. Jaworska - Witkowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.

- Miejsce egzaminu w kształceniu uniwersyteckim, [w:] Rzeczywistość edukacyjna, t. 2. Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje, red. S. Sztobryn, K. Kamiński, Wydawnictwo Naukowe WSP w Łodzi, Łódź 2014, s. 261-270.

- Między myśleniem a działaniem. O ewolucji anglosaskiej filozofii edukacji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012. https://doi.org/10.31338/uw.9788323533382

oraz artykuły w czasopismach: "Chowanna", „Comparative Education”, "Compare: a Journal of Comparative and International Education", "Ethics and Education", „Journal of Philosophy of Education”, "Kultura Pedagogiczna", "Kwartalnik Pedagogiczny”, "Paedagogia Christiana", „Policy Futures in Education”, "Politeja", „Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria”.

Moje publikacje/Publications


Aktywność naukowa:


Kierownik projektu "Akademia Sztuki Myślenia" (POWR.03.01.00-00-EF10/16), 2017-2019

Redaktor naczelny "Kultury Pedagogicznej/Pedagogical Culture. An International Journal of Education"

Członkostwo: Philosophy of Education Society of Great Britain, International Network of Philosophers of Education, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B.F. Trentowskiego, Philosophy of Education Society (USA)

Uzyskanie w 2018 r. wyróżnienia w konkursie Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego w kategorii „Artykuł naukowy”. Do konkursu zgłoszono 171 artykułów naukowych. Artykuł „Tackling knowledge 'like a business'? Rethinking the modernisation of higher education in Poland” autorstwa Agnieszki Bates i Rafała Godonia (Compare: A Journal of Comparative and International Education, 2017, 47(4): 454-467) został wyróżniony w konkursie.

Członek Komitetu naukowego włoskiego czasopisma naukowego "Pedagogia e Vita” (od 2017).

Współorganizator, razem z prof. Joanną Górnicką-Kalinowską, cyklicznej, międzynarodowej konferencji "Ethics and Education".

Inicjator i organizator Mazowieckiego Kongresu Edukacji (14-15 kwietnia 2023, Uniwersytet Warszawski).

Select academic activities:

From 2020 - dean of the Faculty of Education, University of Warsaw

2002 – 2011 – ‘Pedagogical Quarterly’/„Kwartalnik Pedagogiczny”- member of editorial board

2007 – 2010 - „Pedagogy, Culture & Society” (publisher by Routledge Taylor & Francis Group) – member of consulting board.

2008 – 2016 – vice-dean, Faculty of Education, University of Warsaw

From 2001 – member of Philosophy of Education Society of Great Britain,

From 2003 – member of International Network of Philosophers of Education – from 2016 member of the INPE Board,

From 2007 – member of Philosophy of Education Society of Poland (Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława Ferdynanda Trentowskiego)

From 2017 - Head of the Warsaw Branch of the Polish Educational Research Association,

From 2014 - Pedagogical Culture. An International Journal of Education – founder and the editor in chief.

“Pedagogika Filozoficzna on-line” (UŁ) - member of consultants board.

Member of Scientific Board for Scientific Publisher TPF „Chowanna”,

From 2017 - "Pedagogia e Vita” – member of scientific board,

Head of “Academy of Art of Thinking’ Project (POWR.03.01.00-00-EF10/16), NCBiR 2017-2019.

Wywiad w Radio Kampus: https://radiokampus.fm/podcasty-video/nauka/konwersatorium-prof-dr-hab-rafal-godon-wydzial-pedagogiczny/

Mazovia Educational Congress 14-15 April 2023 - organizer.