Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | Działalność naukowa | Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Oddział w Warszawie

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 16/20

Zarząd PTP Oddział w Warszawie zaprasza na wykład

Anna Perkowska-Klejman pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Pedagogiki
Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Stopień doktora
habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki (2019) uzyskała na podstawie osiągnięcia
zatytułowanego: Refleksyjność w edukacji. Studia teoretyczno-empiryczne, w skład którego
wchodziła autorska monografia i kilkanaście artykułów. Jej prace utrzymane są w nurcie
ponowoczesnego myślenia o edukacji, a refleksyjności jest ukazywana jako kategoria stanowiąca
największy potencjał emancypacyjny i rozwojowy człowieka. Prywatnie, twardo stąpająca po ziemi
racjonalistka uwielbiająca spędzać czas z ludźmi, czego bardzo jej teraz – podczas pandemii – brakuje.

Ogólne Zebranie Oddziału Warszawskiego PTP

Wykład dra Marka MIchalaka pt. “Order Uśmiechu – wspólny świat dzieci i dorosłych”

Zarząd Oddziału

dr hab. Jan Rutkowski – przewodniczący

dr hab. Anna Odrowąż – Coates – z-ca przewodniczącego

dr hab. Józef Bednarek – skarbnik

dr Wioletta Budny – sekretarz

prof. dr hab. J. Madalińska – Michalak – członek

dr Ewa Dębska – członek

 

Komisja Rewizyjna:

dr hab. Barbara Galas – przewodnicząca

dr hab. Agnieszka Piejka – wiceprzewodnicząca

dr Izabella Kust – członek

dr Joanna Michalak – Dawidziuk – członek

 

Kontakt: Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny ul. Mokotowska 16/20; 00-561

Warszawa; e-mail: jrutkowski@uw.edu.pl

 

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW