Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | Działalność naukowa | Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Oddział w Warszawie

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 16/20

tel. 22- 628-91-54 , 22-55-308-11

e-mail: r.p.godon@uw.edu.pl

 

Zarząd Oddziału

Przewodniczący: dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.

Wiceprzewodnicząca: –

Sekretarz: dr Agnieszka Piejka

Skarbnik: dr Ewa Dębska

Członkowie zarządu: prof. dr hab. Joanna Madalińska – Michalak, dr Krzysztof Pierścieniak, prof. dr hab. Anna Wiłkomirska

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: dr hab. Barbara Galas

Wiceprzewodnicząca: dr Małgorzata Przanowska

Członkowie: dr Izabela Kust, dr Joanna Michalak-Dawidziuk

 

Kontakt: Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny ul. Mokotowska 16/20 00-561

Warszawa tel. 22-55-308-11

 

Zawiadomienie

Zarząd Oddziału PTP w Warszawie uprzejmie zaprasza na Ogólne Zebranie Oddziału, które odbędzie się 10.07.2020 roku o godzinie 15.30., w siedzibie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego  (ul. Mokotowska 16/20, Warszawa), w sali 414.

 

Porządek Zebrania:

 

 1. Otwarcie Zebrania, wybór sekretarza Zebrania
 2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału PTP w Warszawie
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór nowych członków Zarządu Oddziału
 7. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej
 8. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów PTP
 9. Ogłoszenie wyników wyborów
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie Zebrania

 

Prosimy o przybycie

 

W imieniu Zarządu Oddziału PTP w Warszawie

sekretarz – Agnieszka Piejka

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW