Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | Działalność naukowa | Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Oddział w Warszawie

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 16/20

1. Ogólne Zebranie Oddziału Warszawskiego PTP
2. Wykład dra Marka MIchalaka pt. “Order Uśmiechu – wspólny świat dzieci i dorosłych”

 

Zarząd Oddziału

dr hab. Jan Rutkowski – przewodniczący

dr hab. Anna Odrowąż – Coates – z-ca przewodniczącego

dr hab. Józef Bednarek – skarbnik

dr Wioletta Budny – sekretarz

prof. dr hab. J. Madalińska – Michalak – członek

dr Ewa Dębska – członek

 

Komisja Rewizyjna:

dr hab. Barbara Galas – przewodnicząca

dr hab. Agnieszka Piejka – wiceprzewodnicząca

dr Izabella Kust – członek

dr Joanna Michalak – Dawidziuk – członek

 

Kontakt: Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny ul. Mokotowska 16/20; 00-561

Warszawa; e-mail: jrutkowski@uw.edu.pl

 

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap