Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | Działalność naukowa | Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Oddział w Warszawie

00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 16/20

tel. 22- 628-91-54 , 22-55-308-11

e-mail: r.p.godon@uw.edu.pl

 

Zarząd Oddziału

Przewodniczący: dr hab. Rafał Godoń

Wiceprzewodnicząca:

Sekretarz: dr Agnieszka Piejka

Skarbnik: dr Krzysztof Pierścieniak

Członkowie zarządu: prof. dr hab. Joanna Madalińska – Michalak, dr Ewa Dębska, prof. dr hab. Anna Wiłkomirska

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: dr. hab Barbara Galas

Wiceprzewodnicząca: dr Małgorzata Przanowska

Członkowie: dr Izabela Kust, dr Joanna Michalak-Dawidziuk

 

Kontakt: Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny ul. Mokotowska 16/20 00-561

Warszawa tel. 22-55-308-11; e-mail

 

 

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW