Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

SPOTKANIA AKADEMICKIE QUAERO

Spotkania akademickie QUAEROAktualnościArchiwum

Ideą przewodnią SAQ jest tworzenie przestrzeni współpracy i wymiany naukowych osiągnięć środowiska akademickiego (pracowników, doktorantów, studentów, absolwentów UW) oraz wszystkich zainteresowanych. W trakcie spotkań poruszane są zagadnienia pedagogiczne oraz kwestie poszerzające horyzont rozumienia współczesności. Spotkania stwarzają okazję do prezentowania rezultatów badań z różnych dziedzin oraz podejmowania merytorycznej dyskusji nad wybranymi zagadnieniami; odbywają się cyklicznie w formie seminariów, konwersatoriów, mini-konferencji lub warsztatów (w zależności od podjętej tematyki). Spotkania organizowane są we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi i instytucjami zewnętrznymi. Celem SAQ jest nie tylko inspirowanie do podejmowania wyzwań naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych, ale również stwarzanie warunków do odkrywania i kształtowania osobowości uczestników spotkań, a przede wszystkim aktualnych członków Zespołu SAQ (skład zespołu zmienia się średnio co dwa lata). Kształtowaniu osobowości i kultury swobodnego dociekania służą nie tylko warsztaty, ale również autorskie, indywidualne programy kształceniowe.

Kształcenie językowe zapośredniczone studiowaniem obcojęzycznych tekstów to jedna z form proponowanych programów autorskich. Od semestru letniego 2016/2017 w ramach SAQ działa Naukowy Klub Translatologiczny, działający zgodnie z ideą pedagogiki przekładu (Translation(al) Education) autorstwa Małgorzaty Przanowskiej (przedstawienie głównych założeń programu miało miejsce podczas międzynarodowej konferencji INPE w 2016r. w Warszawie). Członkowie Klubu spotykają się albo w zorganizowanych większych grupach (najczęściej w ramach zajęć kursowych) albo w mniejszych, nieformalnych zespołach (lub indywidualnie). Opiekę merytoryczno-naukową nad programem sprawuje inicjatorka NKT, dr Małgorzata Przanowska, w ścisłej współpracy z filologami odpowiadającymi za niuanse stricte językoznawcze. Do współpracy konsultacyjnej zaproszone zostały mgr Paulina Marchlik (język angielski), mgr Katarzyna Więckowska (język francuski), lic. Monika Komorowska (hiszpański) oraz mgr Julia Błaszczyk (język włoski).

Formą działalności edukacyjno-naukowej SAQ są spotkania z zaproszonymi Gośćmi, którzy  najczęściej prezentują rezultaty swoich badań lub poddają próbie nowe pomysły badawczo-interpretacyjne. Niektóre z nich zostały opublikowane, jak na przykład:

– (zmieniony i zredagowany) wykład prof. Katarzyny Gurczyńskiej-Sady (opublikowany w języku angielskim, zob. K. Gurczyńska-Sady, Can we educate a genious. Deliberations on the margins of the writings of Nietzsche, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1 (243)2017, s.149-160).

W  innych przypadkach, współpraca zaowocowała przygotowaniem  do druku zupełnie nowych tekstów:

– Marcin Wasilewski, Pedagogika Posejdoniosa z Apamei, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1 (243) 2017, s.177-185;

– Katarzyna Więckowska, Pedagogika osłaniająca. O filozoficznych przesłankach praktyki pedagogicznej przedszkola waldorfskiego, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1 (243) 2017, s.133-148;

– Klaudia Węc,  Kliniczna hermeneutyka podejrzeń – topologiczna (bez)graniczność. Śladami Jacquesa Lacana, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2 (236) 2015, s.185-203;

– Andrzej Wiercinski,  Egzystencja hermeneutyczna jako egzystencja fronetyczna: Radykalizm ludzkiej odpowiedzialności, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2 (236) 2015, s. 204-228).

Od roku akademickiego 2016/2017 dr Urszula Zbrzeźniak (IFiS UW) pełni funkcję konsultantki ds. filozofii współczesnej.

Warto dodać, że naukowa działalność SAQ to również zaangażowanie w wydarzenia akademickie odbywające się poza wydziałowymi murami. Osoby związane z SAQ (Dominika Depta-Marel, Barbara Lipińska, Magdalena Rzepka, Maja Stelmach, Małgorzata Przanowska, Andrzej Wierciński, Urszula Zbrzeźniak) brały aktywny udział w międzynarodowej letniej szkole Memorial European Summer School in Philosophy and Education zorganizowanej w 2016 roku w Krakowie (http://www.messp.org/3344955-messp-european-hosts-and-themes).

Cechą charakterystyczną SAQ jest podejmowanie prób budowania przestrzeni dla integralnego doświadczenia nauki, sztuki (kreacji artystycznych) i edukacji, czego przykładem może być przygotowywanie autorskich plakatów przez studentki Wydziału Pedagogicznego UW (zob. Archiwum strony – prace Lindy Olejniczak, Sylwii Podbielskiej, Olgi Orłowskiej) lub spoza uczelni (plakat Gosi Montf). Mgr Sylwii Podbielskiej SAQ zawdzięcza stworzenie i redagowanie blogu: www.pofilozuj.blogspot.com

Na uwagę zasługują również spotkania dyskusyjne i warsztaty zorganizowane przez studentów lub doktorantów WPUW (zob. cykl „SAQ w Czytelni” oraz spotkania warsztatowo-dyskusyjne). Uczestnicy SAQ wspierają również osoby twórcze, zaangażowane w urzeczywistnianie własnych pomysłów i realizację autorskich projektów. Należy tutaj wymienić mgr Patrycję Sawicką – animatorkę społeczno-kulturalną i pedagog mediów, dramatopisarkę (po studiach debiutowała w ramach OFF Premier w teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu; więcej informacji: zob.: https://patkawkulturze.wordpress.com/https://www.youtube.com/c/patkawkulturzehttps://www.instagram.com/patkawkulturze/) oraz poetkę i pedagog Milenę Zagórowicz, która ostatnio prezentowała zbiór swoich wierszy Zapałka podczas unikalnego wydarzenia Szuflada Sztuki zorganizowanego przez Studentów specjalności “Edukacja artystyczna i medialna” WPUW (1.06.2017r.).

W latach 2011-2017 w ramach Spotkań Akademickich odbyły się następujące wydarzenia:

Spotkania, wykłady, seminaria naukowe:

– M. Foucault, czyli jak trudno pozbyć się „człowieka” (I), dr Urszula Zbrzeźniak (Instytut Filozofii i Socjologii UW), 26.03.2012r.

– M. Foucault, czyli jak trudno pozbyć się „człowieka” (II), dr Urszula Zbrzeźniak (Instytut Filozofii i Socjologii UW), 30.III.2012r.

– Hermeneutyczne koncepcje człowieka: Gadamer – Caputo, prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc (Instytut Filozofii i Socjologii UW), 23.IV.2012r.

– Między byciem a stawaniem się: Kierkegaarda koncepcja egzystencji, mgr Wojciech Kaftański  14.V.2012r.

– Antropologia psychoanalityczna, prof. dr hab. Andrzej Leder (PAN), 21.V.2012r.

–  Hermeneutyka edukacji: Doświadczenie rozumienia jako sposób bytowania człowieka w świecie, prof. dr hab. Andrzej Wierciński (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg oraz International Institute for Hermeneutics), 19.II.2013r. (wykład)Spotkanie zorganizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym O/ w Warszawie.

– O tym, że człowieka nie daje się wychować – prawda czy prowokacja filozofów? prof. UP dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), 10.IV.2013r. (wykład ukazał się w języku angielskim w „Kwartalniku Pedagogicznym” 1/2017)

– Teatr – człowiek – doświadczenie (przemiany), dr Łukasz Lewandowski (Akademia Teatralna w Warszawie), 15.V.2013r. (*spotkanie zorganizowane dzięki Patrycji Sawickiej)

– Pedagogika kultury – optyka dwoistości i niuansu, dr hab. Krzysztof Maliszewski (UŚ), 25.01.2017r.

– Muzyczność kształcenia (konwersatoria z wykładem wprowadzającym), cz.1 Terra (in)cognita – pedagogika a muzyka, 21.03.2017r; cz. 2: Słuchać zmysłowo – agogika wychowująca, 25.04.2017r. UMFC; dr Małgorzata Przanowska (UW); spotkania zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie

Seminaria naukowe:

Protagoras o edukacji i demokracji, seminarium  naukowe z dr Marcinem Wasilewskim (Uniwersytet Łódzki), 16.04.2015r, Wydział Pedagogiczny UW

Ryzyko jako warunek rozwoju –  psychoanalityczne szkice z kryzysu podmiotu, seminarium  naukowe z dr Klaudią Węc (Pracownia Pedagogiczna w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej), 15.10.2014r., Wydział Pedagogiczny UW. Spotkaniu patronowało Polskie Towarzystwo Pedagogiczne / oddział warszawski.

Cykl  spotkań dyskusyjnych „SAQ w CZYTELNI”:

– Zespół SAQ w ogniu pytań: Poradniki (pedagogiczne), 18.03.2014r., Czytelnia Wydziału Pedagogicznego UW (współpraca z pracownikami Biblioteki Wydziału Pedagogicznego UW; koordynacja: studenci WPUW Agata Bachmatiuk, Sylwia Podbielska i Maksym Piekart)

– mgr Elżbieta Litwin-Sondej (studia doktoranckie WPUW), Eksperci i fantasmagorie, 13.05.2014r., Czytelnia Wydziału Pedagogicznego UW (w ramach programu: SAQ – doktorancka próba myśli)

– Krzysztof Kędracki, Rola fotografii w przestrzeni społecznej, 20.05.2014r., Czytelnia Wydziału Pedagogicznego UW

– Dyskusja: Rola mediów we współczesnym świecie – dyskusja wokół artykułu Oczy Duce Umberto Eco; 06.06.2014r., kawiarnia La Petite, ul. Stanisława Noakowskiego 8, Warszawa (inicjatywa i koordynacja: Agata Bachmatiuk)

Spotkania warsztatowo-dyskusyjne:

Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą – metoda Matthew Lipmana, mgr Dominika Depta-Marel, 25.V.2012r. (wieloletni nauczyciel etyki, obecnie doktorantka WPUW)

Podstawy asertywności – mgr Anna Rudzka, 11-12.04.2014r, WPUW (warsztat)

Co jest twoim celem – warsztaty określania priorytetów życiowych, Maksym Piekart (absolwent WPUW), 19.12.2016r.

Rola sztuki w kształtowaniu osobowości w rzeczywistości ponowoczesnej oraz warsztaty: Zaproszenie do twórczości, Milena Zagórowicz, 8.06.2017r.

Meandry przekładania – kształtowanie – wychowanie, prezentacje tłumaczeń i komentarz, Monika Komorowska (tłum. Skarb Pirotina Liany Castello), Julia Błaszczyk (tłum. Spacer roztrzepańca oraz Upadek Gianniego Rodani), Katarzyna Więckowska (tłum. Dół Jaguara – Kaká Werá Jecupé’go), 8.06.2017r.

Spotkania dyskusyjne poza uczelnią:

Film Humani, autor: Jarosław Murawski / reżyser: Katarzyna Trzaska, Teatroteka Fest, Teatr Collegium Nobilium, Warszawa, ul. Miodowa 22/24 (http://www.wfdif.pl/pl/produkcja-filmowa/teatroteka/spektakl/humani); dyskusja po wydarzeniu: Maksym Piekart, Olga Orłowska, Kinga Gudel, Małgorzata Przanowska

Słuchać zmysłowo – agogika wychowująca, 25.04.2017r. – dyskusja po konwersatorium:  Słuchanie a podejmowanie decyzji: Elżbieta Litwin-Sondej, Maksym Piekart, Milena Zagórowicz, Małgorzata Przanowska

Autorskie programy dydaktyczne:

W roku akademickim 2014/2015 (sem. letni) przeprowadzone zostały dwa autorskie, indywidualne programy kształceniowe:

– Tutorial hermeneutyczny (studia doktoranckie WPUW)

– Translatorskie Kształtowanie Dialogiczne – projekt samokształceniowy (studia II stopnia WPUW).

W tym samym roku akademickim została opracowana pierwsza wersja autorskiego programu kształcenia pedagogiczno-translatorskiego, wykorzystana następnie w czasie prowadzenia translatoriów:

– język angielski: Translation and Education oraz

– język francuski: La Tranduction et le sens de l’éducation.

Programy opracowała i przeprowadziła – dr Małgorzata Przanowska, opiekun SAQ.

Zapraszamy do współpracy

Kontakt: mprzanowska@uw.edu.pl

Spotkania akademickie QUAERO – archiwum

Zapraszamy na wykład

Dr hab. Daniela Rolanda Soboty, prof. IFiS PAN

(Polska Akademia Nauk, IFiS),

autora m.in. książek: „Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch”, „Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie” oraz „Esej z filozofii dziejów”

Fenomenologia jako filozofia uboga

Środa, 11.12.2019r, godz. 11.45-13.15, s. 413 (sala wykładowa)

Wydział Pedagogiczny UW

Ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa

Szczegółowe informacje: dr Małgorzata Przanowska (mprzanowska@uw.edu.pl)

[divider]

Zapraszamy na wykład

Dr Piotra Zamojskiego

(Uniwersytet Gdański),

współautora „Manifesto for a Post-Critical Pedagogy” oraz „Towards an Ontology of Teaching. Thing-Centred Pedagogy, Affirmation and Love for the World”

Teoria szkoły i immanentna ontologia nauczania.

Wstęp do po-krytycznej pedagogiki

Środa, 4.12.2019r, godz. 11.45-13.15, s. 413 (sala wykładowa)

Wydział Pedagogiczny UW

Ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa

Szczegółowe informacje: dr Małgorzata Przanowska (mprzanowska@uw.edu.pl)

[divider]

Zapraszamy na wykład (w dwugłosie)

Dr hab. Urszuli Zbrzeźniak

(Uniwersytet Warszawski, IFiS),

autorki, m.in., książek: „Genealogia i emancypacja. Studia nad współczesną filozofią polityki” oraz „Michel Foucault. Ku historycznej ontologii nas samych”

Paulo Freire – pułapki i obietnice pedagogiki emancypacyjnej

Głos drugi: dr Małgorzata Przanowska

(Uniwersytet Warszawski, WP)

Środa, 27.11.2019r, godz. 11.45-13.15, s. 413 (sala wykładowa)

Wydział Pedagogiczny UW

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa

Szczegółowe informacje: dr Małgorzata Przanowska (mprzanowska@uw.edu.pl)

Uwaga: wykład odbywa się w ramach przedmiotu „Współczesne kierunki pedagogiczne”

i jest obowiązkowy dla studentów Modułu Badań Humanistycznych.

SPOTKANIA AKADEMICKIE 

– QUAERO – 

PRZESTRZEŃ PYTANIA, PRZESTRZEŃ ROZMOWY

 Nie będziemy wiedzieć wszystkiego,

ale możemy o wiele rzeczy po prostu pytać i próbować rozumieć. 

Ideą przewodnią Spotkań Akademickich Quaero jest tworzenie przestrzeni (kameralnych) spotkań środowiska akademickiego (oraz jego przyjaciół lub sympatyków), w trakcie których poruszane są zagadnienia pedagogiczne oraz kwestie poszerzające horyzont rozumienia współczesności. Spotkania są również okazją do prezentowania interesujących rezultatów badań (w szerokim tego słowa znaczeniu).

W języku łacińskim quaero [czyt. ’kwerō’] znaczy między innymi:

– wyruszam na poszukiwanie, szukam; pytam, dowiaduję się
– szukam w myśli, szukam rozwiązań, prowadzę rozważania nad czymś

– usiłuję coś zrozumieć, chcę wiedzieć; staram się coś odkryć, odnaleźć…

Forma spotkań (seminaria, konwersatoria, mini-konferencje, warsztaty, dyskusje itp.) zależna jest od poruszanych kwestii. Tematy Spotkań Akademickich ustala Zespół Quaero, biorąc pod uwagę zgłaszane propozycje oraz własne dociekania.

Ogromną rolę w Spotkaniach Akademickich odgrywają zaproszeni goście, dlatego serdecznie dziękujemy osobom, które przyjęły nasze zaproszenie.

Spotkania Akademickie QUAERO są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Wszyscy Zainteresowani

Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do rozwijania działalności naukowej w ramach Spotkań Akademickich Quaero.
Celem spotkań jest tworzenie przestrzeni dla:

– poszukującego zainteresowania badaniami z zakresu teorii i filozofii wychowania

– aktywnego uczestniczenia w życiu naukowym Wydziału Pedagogicznego UW

– dzielenia się rezultatami twórczych działań z zakresu różnorodnych pól badawczych i specjalizacji kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim oraz w innych ośrodkach kształcenia akademickiego w Polsce i na świecie.

Zapraszamy osoby twórcze, zainteresowane poszerzeniem swoich horyzontów, pragnące pogłębić zdolności rozumienia rzeczywistości oraz praktyki kształcenia/wychowania oraz osoby, które wciąż szukają swojego miejsca… Proponujemy przestrzeń sensownego doświadczenia i jego stricte kształtującego charakteru.

Wszystkie spotkania odbywają się w budynku Wydziału Pedagogicznego UW,

  1. Mokotowska 16/20

Info: mprzanowska@uw.edu.pl

 


Spotkania i wydarzenia w roku akademickim 2016/2017

W bieżącym roku akademickim – poza tradycyjną formułą spotkań – rozpoczniemy pracę w trzech obszarach:

Pedagogika przekładu Translation(al) Education, czyli Naukowy Klub Translatologiczny
semestr letni – poniedziałki:
godz. 10.00, Translation and Education oraz
godz. 11.45 Listening and Interpretation
Translatoria indywidualne (jęz. francuski, hiszpański i włoski) według mailowych ustaleń.

Studia z pedagogiki współczesnej: cz. I Współczesna pedagogika kulturyKształtująca sztuka  interpretacji (spotkania nieregularne, przez cały rok)

Muzyczność kształcenia cykl autorskich konwersatoriów prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie według informacji poniżej.

Uczestnictwo w spotkaniach jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych i wymaga mailowego potwierdzenia udziału: mprzanowska@uw.edu.pl

Przygotowujemy również „konsultacje interpretacyjne” dla absolwentów UW oraz autorskie warsztaty wokół „pasji kwerowiczów” – będziemy informować na bieżąco.

Konwersatarium „Muzyczność kształcenia”, spotkanie I, 21.03.2017r, godz. 18.00, UMFC, ul. Okólnik 2, Nowa Sala Senatu

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu konwersatoriów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Temat pierwszego konwersatorium brzmi Terra (in)cognita – pedagogika a muzykaKonwersatorium prowadzi dr Małgorzata Przanowska, UW.

[Więcej informacji]

Krzysztof Maliszewski – dr hab., kierownik Zakładu Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania w Instytucie Pedagogiki UŚ w Katowicach. Autor książek: Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej (Katowice 2004), Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury (Toruń 2013), Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu „Medium Mundi”(Katowice 2015); współredaktor serii wydawniczej „Medium Mundi”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na pedagogice filozoficznej (zwłaszcza aksjologicznych i antropologicznych aspektach wychowania), historii myśli pedagogicznej oraz problematyce pedagogiki kultury, a także hermeneutycznych podstawach humanistyki.

 

 


Spotkania i wydarzenia w roku akademickim 2015/2016

 

ŚWIĘTUJEMY 200-LECIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO!!!

 


Spotkania i wydarzenia w roku akademickim 2014/2015

Protagoras w Warszawie? W pewnym sensie – tak.

Zapraszamy

Pracowników, Doktorantów, Studentów,

wszystkie Zainteresowane Osoby

(nie tylko z Wydziału Pedagogicznego UW)

 na spotkanie / seminarium naukowe z

 andragogiem, filozofem i filologiem klasycznym

 dr Marcinem Wasilewskim

z Uniwersytetu Łódzkiego

 Protagoras o edukacji i demokracji

 16 kwietnia 2015r., godz. 15.00, Czytelnia (lub s.500)

Wydział Pedagogiczny UW, Ul. Mokotowska 16/20

 Protagoras z Abdery. Sofista i wychowawca. Studium z historii filozofii wychowania |

Zobacz plakat

[więcej o Autorze…]
 

Zespół SAQuaero

15.10.2014r., godz. 15:30, Czytelnia Biblioteki Wydziału Pedagogicznego
– dr Klaudia Węc – Ryzyko jako warunek rozwoju 
Zobacz plakat
Spotkaniu patronuje Polskie Towarzystwo Pedagogiczne / oddział warszawski

Planujemy zorganizowanie ogólnopolskiego i międzywydziałowego seminarium naukowego: Czytanie (nie tylko) Gadamera. Kwestia hermeneutyki wychowania.

Seminarium będzie otwarte dla osób zainteresowanych namysłem nad kształceniem i wychowaniem człowieka, współczesnymi kierunkami pedagogicznymi oraz szeroko pojętą edukacją. Punktem wyjścia do naszych rozważań będzie spuścizna twórcy hermeneutyki filozoficznej, Hansa-Georga Gadamera, którego myśl nawiązuje – choć nie zawsze w sposób jawny – do założeń pedagogiki kultury. Specyfiką proponowanego seminarium będzie wspólna lektura wybranych tekstów lub ich fragmentów (do lektury zaprosimy również gości – znawców hermeneutyki filozoficznej) oraz wydobycie praktycznego, kształcącego wymiaru tego doświadczenia, które Gadamer określił jako krytyka hermeneutyczna. Ważnym elementem scalającym seminaryjne dociekania będzie rozważenie kwestii hermeneutyki wychowania: Czy takie określenie ma sens w kontekście dokonań pedagogiki kultury? Jaka jest specyfika „hermeneutyki wychowania”? Jaki rodzaj doświadczenia kryje się za tą rozważaną teoretycznie propozycją? Jakie wyzwania przed nią stoją wobec oczekiwań współczesnego świata? Jakiego człowieka i jaki typ relacji proponuje? Jakie znaczenie ma sztuka w wychowaniu i kształceniu człowieka? Czy jest możliwe, aby obok zawodu nauczyciela i pedagoga pojawiła się profesja hermeneuty wychowania? Co hermeneutyka filozoficzna wnosi do problemu zastosowania teorii do praktyki? Na te i inne pytania będziemy – przez wnikliwą lekturę i prowadzone dyskusje – szukać odpowiedzi.

Seminarium będzie miało formę cykliczną, rozpocznie się w r.ak. 2014/15. Tymczasem przyjmujemy zgłoszenia osób zainteresowanych seminarium.

Zgłoszenia (sugestie, uwagi, propozycje) prosimy kierować na adres naszego opiekuna naukowego, dr Małgorzaty Przanowskiej: mprzanowska@uw.edu.pl (w temacie prosimy wpisać: „SAQ – hermeneutyka wychowania”).

*UWAGA! Studenci i doktoranci WPUW, którzy chcieliby seminarium zaliczyć jako przedmiot kursowy na UW proszeni są zamieszczenie takiej informacji w mailu lub o zapisanie się na zajęcia („Hermeneutyka wychowania”) przez USOS. Szczegółowe informacje zostaną podane drogą mailową.

Studenci innych wydziałów i ośrodków akademickich – a także inni uczestnicy seminarium – otrzymają zaświadczenia o udziale w seminarium (wraz z informacją o liczbie punktów ETCS, i in.). W zależności od rodzaju zgłoszeń jest możliwość zorganizowania seminarium w trybie weekendowym.

 ***

Osoby chętne do utrwalania naszych spotkań w formie nagrań, przygotowywanie plakatów (wolontariat), prosimy o kontakt z Panią Agatą Bachmatiuk (agatabach@wp.pl) oraz Panią Sylwią Podbielską (podbielska.sylwia@gmail.com). Obie Panie odpowiadają za promowanie naszych działań.

Serdecznie dziękujemy Pani Lindzie Olejniczak za dotychczasową dwuletnią współpracę i przygotowywanie plakatów na nasze Spotkania.

 ***

Jeśli masz pomysł(y), poczułeś się zainspirowany do przedstawienia swoich propozycji, nie boisz się odpowiedzialnych i wymagających zadań lub chciałbyś po prostu być członkiem naszej quaero-akademickiej społeczności uczących się (profesorów i studentów, mistrzów i uczniów, których łączy przyjaźń w poszukiwaniu mądrości), zapraszamy Cię na nasze spotkania.

Zespół Quaero

Warszawa

Grudzień 2013r.


Wydarzenia w roku akademickim 2013 / 2014

06.06.2014r. , godz. 13.00, kawiarnia La Petite ul. Stanisława Noakowskiego 8 – Dyskusja na temat roli mediów we współczesnym świecie – na podstawie artykułu “Oczy Duce” Umberto Eco

Cykl  „SAQ w CZYTELNI” był możliwy dzięki gościnności  BIBLIOTEKI WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UW

20.05.2014r., godz. 15.00, Czytelnia WPed. UW – Krzysztof Kędracki – Rola fotografii w przestrzeni społecznej

13.05.2014r., godz. 15.30, Czytelnia WPed. UW – Eksperci i fantasmagorie

18.03.2014r., godz. 15.10, Czytelnia WPed. UW – Poradniki (pedagogiczne)
Zobacz plakat


Wydarzenia w roku akademickim  2012 2013

 W semestrze letnim r.ak.2012/2013 odbyły  się na wydarzenia, którymi wpisaliśmy się w  obchody
60-lecia Wydziału Pedagogicznego UW.

 19.II.2013r., godz. 13.30, s.413 – prof. dr hab. Andrzej Wierciński (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg oraz International Institute for Hermeneutics)
Hermeneutyka edukacji: Doświadczenie rozumienia jako sposób bytowania człowieka w świecie 
Spotkanie zorganizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym O/ w Warszawie
Zobacz plakaty [1] [2]

10.IV.2013r., godz. 13.30, s.332 – prof. UP dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
O tym, że człowieka nie daje się wychować – prawda czy prowokacja filozofów?
Zobacz plakat

15.V.2013r., godz. 13:30, s.332 – dr Łukasz Lewandowski (Akademia Teatralna w Warszawie)
Teatr – człowiek – doświadczenie (przemiany)
Zobacz plakat


Wydarzenia w roku akademickim 2011 2012

26.III.12r. (pon.), godz.13.30, s.210  – dr Urszula Zbrzeźniak
M.Foucault, czyli jak trudno pozbyć się „człowieka”

Zobacz plakat

Autorka plakatu: Gosia Montf

30.III.12r. (pt), godz.15.00, s.215  – dr Urszula Zbrzeźniak

M.Foucault, czyli jak trudno pozbyć się „człowieka” 
Zobacz plakat 
autorka plakatu: Linda Olejniczak – studentka specjalności Pedagogika wczesnoszkolna z edukacją plastyczną

23.IV.12r. (pon.), godz.13.30, s.210 – prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc
Hermeneutyczne koncepcje człowieka: Gadamer – Caputo
Zobacz plakat

14.V.12r. (pon), godz.13.30, s.210 – mgr Wojciech Kaftański
Między byciem a stawaniem się: Kierkegaarda koncepcja egzystencji
Zobacz plakat 

21.V.12r. (pon.), godz.16.00, s.219  – prof. dr hab. Andrzej Leder
Antropologia psychoanalityczna
Zobacz plakat

25.V.12r. (pt), godz.15.00, s.215  – mgr Dominika Depta-Marel
Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą – metoda Matthew Lipmana
Zobacz plakat

Kontakt:

dr Małgorzata Przanowska

mprzanowska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji

  1. Mokotowska 16/20

00-561 Warszawa