Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Zawiadomienia o publicznych obronach

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Lorens-Rosy

Dnia 28 czerwca 2024 r. o godz. 11:00, w sali nr 507 Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Lorens-Rosy

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Majewskiej

Dnia 11 czerwca 2024 r. o godz. 13:30, w sali nr 507 Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Majewskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej dra Adama Matyszewskiego

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej. Dnia 9 kwietnia 2024 r. o godz. 16:00, w sali nr 507 Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej dra Adama Matyszewskiego.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Antonii Anny Sochaczewskiej

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej. Dnia 9 kwietnia 2024 r. o godz. 13:30, w sali nr 507 Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Antonii Anny Sochaczewskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Joanny Litwin-Sondej

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej. Dnia 19 marca 2024 r. o godz. 13:30, w sali nr 507 Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Joanny Litwin-Sondej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Marty Kwaśniewskiej-Paszty

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej. Dnia 12 marca 2024 r. o godz. 13:30, w sali nr 507 Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Marty Kwaśniewskiej-Paszty

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Ireny Rzepki

Warszawa, 19 października 2023 r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Dnia 14 listopada 2023 r. o godz. 16:15, w sali nr 507 Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Ireny Rzepki Temat rozprawy: Wychowanie lotnicze w II Rzeczypospolitej Promotor: Prof. dr hab. Janina Kamińska Promotor pomocniczy: dr Ewa Więcej…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Godwoda

Warszawa, 19 października 2023 r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Dnia 14 listopada 2023 r. o godz. 13:30, w sali nr 507 Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Godwoda Temat rozprawy: Wykorzystanie nowych technologii w edukacji – agenty pedagogiczne w procesie interakcji Promotor: dr hab. Małgorzata Żytko, Więcej…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Barbary Czerskiej-Szczepaniak

Warszawa, 19 października 2023 r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Dnia 07 listopada 2023 r. o godz. 13:30, w sali nr 507 Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Barbary Czerskiej-Szczepaniak Temat rozprawy: Kształtowanie się poczucia podmiotowości kobiet objętych wsparciem instytucji pomocy społecznej Promotor: dr hab. Jan Rutkowski Promotor Więcej…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Leśny

Warszawa, dnia 17.03.2023 r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Dnia 18 kwietnia 2023 r. (wtorek), o godz. 13:30 w sali nr 507 Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Leśny Temat rozprawy: „Szkoła pod Żaglami” Krzysztofa Baranowskiego. Wychowanie morskie, adventure education czy autorska koncepcja edukacyjna?”. Promotor: prof. dr Więcej…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kaliny Jastrzębowskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika Warszawa, 27 września 2022 r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Dnia 11 października 2022 r. o godz. 13:30 w sali nr 507 Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kaliny Wandy Jastrzębowskiej Temat rozprawy: Dialog – w poszukiwaniu modelu uczenia (się) matematyki w edukacji wczesnoszkolnej Promotor: Więcej…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Berkowskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika Warszawa, 27 września 2022 r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Dnia 10 października 2022 r. o godz. 14:00, w sali nr 507 Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie (w trybie hybrydowym dla Promotora) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Berkowskiej Temat rozprawy: Doświadczenia szkolne oraz funkcjonowanie w środowisku szkolnym młodzieży Więcej…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Leśniak

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika Warszawa, 27 września 2022 r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Dnia 18 października 2022 r. o godz. 13:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr Alicji Magdaleny Leśniak Temat rozprawy: Programy telewizyjne a całożyciowe uczenie się nauczycieli Promotor: prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (Wydział Pedagogiczny UW) Promotor pomocniczy: dr Renata Góralska (Uniwersytet Więcej…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Artura Janasa

Warszawa, dnia 28.06.2022 r.   ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Dnia 4 października 2022 r. (wtorek), o godz. 13:30 w sali nr 413 Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Artura Janasa Temat rozprawy: Wychowanie pomiędzy filozofią transcendencji a filozofią immanencji Promotor: dr hab. Jan Rutkowski (Wydział Pedagogiczny Więcej…

Public defence of the doctoral dissertation of Mirosław Mieczysław Woźnica

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Dnia 7 czerwca 2021 r., o godz. 16:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr. Mirosława Mieczysława Woźnicy Temat rozprawy: The practice of education and politics of culture: Richard Rorty’s pragmatic and cultural landscapes Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wierciński Recenzenci: Prof. Dr. Ramsey Eric Ramsey (Arizona State University) Prof. Więcej…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Banaszak

Warszawa, dnia 17.05.2022 r.  ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Dnia 31 maja 2022 r. (wtorek), o godz. 13:30 w sali nr 413 Wydziału Pedagogicznego UW, przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Małgorzaty Banaszak Temat rozprawy: Przezwyciężyć uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Życie po terapii – sukcesy, nawroty, uwarunkowania. Promotor: prof. dr Więcej…

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agaty Zamarskiej (z domu Osmólskiej)

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Dnia 01 marca 2022 r. o godz. 13:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym: mgr Agaty Zamarskiej (z domu Osmólskiej) Temat rozprawy: Edukacja nieformalna dorosłych w uczącej się społeczności wirtualnej.                  Promotor: dr hab. Ewa Skibińska Recenzenci: dr hab. Artur Fabiś, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie); Więcej…

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 28 maja 2021 r. (piątek), o godz. 13:30 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Sokolnickiego Temat rozprawy: Monitorowanie losów zawodowych absolwentów uniwersytetów medycznych w Polsce

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Doroty Pietrzyk

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Dnia 23 kwietnia 2021 r. (piątek), o godz. 14:00 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Anny Pietrzyk. Temat rozprawy: Błędy językowe popełniane w pracach pisemnych przez polskich uczniów dyslektycznych kształconych w brytyjskim systemie edukacyjnym Promotor: prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Więcej…

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Pląska

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Dnia 16 kwietnia 2021 r., o godz. 15:00 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Karola Pląska. Temat rozprawy: Polski system szkolny po roku 1989. Między demokratyzacją i uspołecznieniem a komercjalizacją? Promotor: prof. dr hab. Anna Wiłkomirska Recenzenci: prof. dr hab. Beata Przyborowska (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) prof. dr hab. Więcej…

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Olgi Zubali

eInformacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula RODO)   w języku polskim Ogłoszenie o publicznej obronie  rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Olgi Zubali w języku angielskim eInformacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula RODO) w języku angielskim

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Marty Pacholczyk-Sanfilippo w trybie zdalnym

  eInformacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula RODO)   w języku polskim Ogłoszenie o publicznej obronie  rozprawy doktorskiej mgr Marty Pacholczyk-Sanfilippo w języku angielskim eInformacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula RODO) w języku angielskim

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Olgi Wysłowskiej w trybie zdalnym

eInformacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula RODO)   w języku polskim Ogłoszenie o publicznej obronie  rozprawy doktorskiej mgr Olgi Wysłowskiej w języku angielskim eInformacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula RODO) w języku angielskim

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Rutkowskiej-Sagaty w trybie zdalnym

Dodatkowo:

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr EWY WOŁOSZYN w trybie zdalnym

  Warszawa, dnia 22 maja 2020 r. ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Dnia 02 czerwca 2020 r. , o godz. 13:00 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Wołoszyn Temat rozprawy: “Treści wychowawcze zawarte w podręcznikach Ossolineum do języka polskiego dla szkół powszechnych w II Rzeczypospolitej” Promotor: dr hab. Janina Kamińska, prof. Więcej…

Anulowana publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Wołoszyn

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika zawiadamia, że w związku z zaistniałą sytuacją i Komunikatem Rektora UW dotyczącym funkcjonowania uczelni od 16 marca 2020 r. NIE odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej* mgr Ewy Wołoszyn zaplanowana pierwotnie na 3 kwietnia 2020 r. na godz. 13.30 *O wszelkich dodatkowych ustaleniach będziemy Państwa niezwłocznie informować.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kuźmicz

Dziekan Wydziału i Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika zawiadamiają, że dnia 28 lutego 2020 r., o godz. 13.30 w sali konferencyjnej, w budynku Wydziału przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Joanny Aleksandry Kuźmicz nt.:  „Kultura szkolna jako czynnik integracji młodzieży polskiej i niemieckiej” Promotor: – prof. dr hab. Więcej…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kuźmicz

Dziekan Wydziału i Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika zawiadamiają, że dnia 28 lutego 2020 r., o godz. 13.30 w sali konferencyjnej, w budynku Wydziału przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Joanny Aleksandry Kuźmicz nt.:  „Kultura szkolna jako czynnik integracji młodzieży polskiej i niemieckiej” Promotor: – prof. dr hab. Więcej…