Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Ireny Rzepki

Warszawa, 19 października 2023 r.

ZAWIADOMIENIE
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 14 listopada 2023 r. o godz. 16:15, w sali nr 507 Wydziału Pedagogicznego UW
przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Ireny Rzepki

Temat rozprawy: Wychowanie lotnicze w II Rzeczypospolitej
Promotor: Prof. dr hab. Janina Kamińska

Promotor pomocniczy: dr Ewa Palamer-Kabacińska (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:
– dr hab. Witold Chmielewski, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
– dr hab. Elżbieta Magiera, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Dyscyplina naukowa: pedagogika
Język obrony: język polski

Rozprawa, 10 dni przed terminem obrony, będzie dostępna na stronie Repozytorium BUW https://depotuw.ceon.pl/ ,
streszczenie i recenzje w formie elektronicznej dostępne są pod adresem: https://www.pedagog.uw.edu.pl/wydzial-i-pracownicy/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie/

Rozprawa jest również dostępna w wersji papierowej – do wglądu, w czytelni Biblioteki Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie.

Przewodniczący Rady Naukowej
Dyscypliny Pedagogika
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski