Home | Porady techniczne | Dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków urlopowych

Dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków urlopowych

Szanowni Państwo,

aby wypełnić wniosek o urlop należy zalogować się w elektronicznym systemie składania i akceptowania wniosków urlopowych:

https://fiori.sap.uw.edu.pl/

Logujemy się przy pomocy loginu do SAP (login można podejrzeć na stronie: https://mojekonto.uw.edu.pl  – tu logujemy się za pomocą CAS, konto CAS zakładane w momencie rozpoczęcia pracy na UW).  Logowanie z komputerów pracujących w sieci UW nie wymaga dodatkowych usług.

Pracownik ma możliwość zalogowania się na https://fiori.sap.uw.edu.pl/ z domu poprzez uruchomienie na komputerze VPN (szczegóły dot. uruchomienia VPN dostępne są na: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetVPN/).

Każdy pracownik naszego wydziału powinien posiadać konto mailowe w domenie UW  …..@uw.edu.pl lub …..@pedagog.uw.edu.pl.

Osoby bez dostępu do komputera mogą skorzystać z pok. 123

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap