Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

TOWARZYSTWO HISTORII EDUKACJI – ARCHIWUM

 


_______________________________________________________________


Kadencja Towarzystwa Historii Edukacji w latach 2020-2024

VII Walne Zebranie Towarzystwa Historii Edukacji 13 stycznia 2020 roku wybrało następujące władze Towarzystwa na kadencję 2020-2024

Zarząd Główny:

dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP (UP im. KEN Kraków) – prezes

prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (UAM Poznań) – wiceprezes

prof. dr hab. Janina Kamińska, prof. UW (UW Warszawa) – wiceprezes

dr hab. Katarzyna Kabacińska-Łuczak (UAM Poznań) – członek Zarządu

dr hab. Mariusz Ausz (UMCS Lublin) – członek Zarządu

dr Mirosław Piwowarczyk (UWr Wrocław) – skarbnik

dr hab. Monika Nawrot-Borowska (UKW Bydgoszcz) – sekretarz

Komisja Rewizyjna:

prof. dr hab. Wiesław Jamrożek (UAM Poznań) – przewodniczący
 VACAT

członkowie:

dr hab. Elżbieta Magiera, prof. USz

dr Ryszard Ślęczka, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)

Sąd Koleżeński:

prof. dr hab. Adam Massalski (UJK Kielce) – przewodniczący

członkowie:

dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska

dr hab. Urszula Wróblewska, prof. UwB

_______________________________________________________________

Kadencja Towarzystwa Historii Edukacji w latach 2016-2020

Zarząd Główny:

prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (UAM Poznań) – prezes
prof. dr hab. Kalina Bartnicka (IHN PAN Warszawa) – wiceprezes
prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz (UMK Toruń) – wiceprezes
prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański) – członek Zarządu
prof. dr hab. Wiesław Jamrożek (UAM Poznań, ŁWSH Żary) – członek Zarządu
prof. UJK dr hab. Ewa Kula (UJK Kielce) – skarbnik
dr hab. Janina Kamińska (UW Warszawa) – sekretarz

Komisja Rewizyjna:

prof. dr hab. Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski) – przewodnicząca

członkowie

dr Ryszard Ślęczka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)
dr Joanna Falkowska (UMK Toruń)

Sąd Koleżeński:

prof. dr hab. Adam Massalski (UJK Kielce) – przewodniczący

członkowie

prof. dr hab. Barbara Jędrychowska (Uniwersytet Wrocławski)
dr Danuta Apanel
dr Tomasz Maliszewski
dr Marzena Pękowska


Kadencja Towarzystwa Historii Edukacji w latach 2012-2016

Zarząd Główny:

prof. dr hab. Wiesław Jamrożek (UAM Poznań, ŁWSH Żary) – prezes
prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz (UMK Toruń) – wiceprezes
dr Ryszard Ślęczka (UP im. KEN Kraków) – wiceprezes
prof. dr hab. Irena Szybiak (UW Warszawa) – członek Zarządu
prof. dr hab. Kalina Bartnicka (PAN Warszawa, AH Pułtusk) – członek Zarządu
dr hab. Ewa Kula (UJK Kielce) – skarbnik
dr hab. Janina Kamińska (UW Warszawa) – sekretarz

Komisja Rewizyjna:

prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (UAM Poznań)
dr Tomasz Maliszewski (UG Gdańsk)
dr Anna Haratyk (UWr Wrocław)

Sąd Koleżeński:

prof. dr hab. Krzystof Jakubiak (UG Gdańsk)
prof. dr hab. Jan Krukowski (UP im. KEN Kraków)
dr Danuta Apanel (AP Słupsk)
dr Michał Nowicki (UAM Poznań)
dr Marzena Pękowska (WŚ, UJK Kielce)

_______________________________________________________________

2012-12-20: Spotkanie w Krakowie w dziesiątą rocznicę śmierci Czesława Majorka

_______________________________________________________________

2012-12-20: Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji “Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich i Doktorskich z Historii Edukacji. Nagroda im. Profesora Czesława Majorka”.

Laureaci:
– dr Alicja Zagrodzka, praca pt. „Vittorino de Feltre – pedagog z XV wieku”, przygotowana pod kierunkiem prof. Urszuli Borkowskiej z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
– dr Tomasz Fetzki, praca pt. „Koncepcje Eduarda Seguina i ich znaczenie dla rozwoju pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie”, przygotowana pod kierunkiem prof. Wiesława  Jamrożka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wyróżnienia:
– dr Joanna Falkowska, praca pt. „Wychowanie narodowe w Galicji w okresie autonomii (1860-1918)”, napisana pod kierunkiem prof. Władysławy Szulakiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
– dr Mariusz Brodnicki, praca pt. „Filozofia i jej nauczanie w gdańskim Gimnazjum Akademickim do połowy XVII wieku” przygotowana pod kierunkiem prof. Lecha Mokrzeckiego z Uniwersytetu Gdańskiego.

_______________________________________________________________

14.01.2016 r.

Po Walnym Zebraniu THE odbyła się uroczystość jubileuszowa Profesor dr hab. Ireny Szybiak z okazji Jej 75. rocznicy urodzin i ponad 50 lat pracy naukowej. Organizatorem był Zakład Historii Oświaty i Wychowania Wydziału Pedagogicznego UW. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska – Dziekan Wydziału Pedagogicznego UW, Prof. dr hab. Józef Miąso – były Kierownik Katedry Historii Oświaty i Wychowania Wydziału Pedagogicznego UW; Prof. dr hab. Joanna Schiller-Walicka – zastępca Dyrektora Instytutu Historii Nauki PAN, Prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk – prezes Towarzystwa Historii Edukacji. Laudację wygłosiła Prof. dr hab. Kalina Bartnicka z Instytutu Historii Nauki PAN.

Z inicjatywy uczniów Profesor Ireny Szybiak, przy wsparciu finansowym Towarzystwa Historii Edukacji, Wydziału Pedagogicznego oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego została wydana księga jubileuszowa, pt. Szkoła-nauczyciel-wychowanie. Zawiera ona wybrane artykuły z bogatego dorobku naukowego Ireny Szybiak. Redakcję naukową księgi przygotowali Janina Kamińska i Adam Fijałkowski. Wydawcą publikacji są Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Zob.: http://www.wuw.pl/product-pol-1198-Szkola-nauczyciel-wychowanie-Wybor-studiow-z-okazji-jubileuszu-75-urodzin-i-wieloletniej-pracy-naukowej.html

Po części oficjalnej odbyło się seminarium naukowe poświęcone dorobkowi naukowemu Pani Profesor. Seminarium przewodniczył prof. dr hab. Karol Poznański z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Referaty wygłosili:

dr hab. Adam Fijałkowski, Profesor Irena Szybiak badacz dziejów oświaty.

dr hab. Janina Kamińska, Badania profesor Ireny Szybiak nad dziejami Komisji Edukacji Narodowej.

dr Katarzyna Buczek, Szkoła Krzemieniecka w badaniach Profesor Ireny Szybiak.