Home | PODSTRONY | TOWARZYSTWO HISTORII EDUKACJI | WŁADZE TOWARZYSTWA HISTORII EDUKACJI

WŁADZE TOWARZYSTWA HISTORII EDUKACJI

VII Walne Zebranie Towarzystwa Historii Edukacji 13 stycznia 2020 roku wybrało następujące władze Towarzystwa na kadencję 2020-2024

Zarząd Główny:

dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP (UP im. KEN Kraków) – prezes

prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (UAM Poznań) – wiceprezes

prof. dr hab. Janina Kamińska, prof. UW (UW Warszawa) – wiceprezes

dr hab. Katarzyna Kabacińska-Łuczak (UAM Poznań) – członek Zarządu

dr hab. Mariusz Ausz (UMCS Lublin) – członek Zarządu

dr Mirosław Piwowarczyk (UWr Wrocław) – skarbnik

dr hab. Monika Nawrot-Borowska (UKW Bydgoszcz) – sekretarz

Komisja Rewizyjna:

prof. dr hab. Wiesław Jamrożek (UAM Poznań) – przewodniczący
 VACAT

członkowie:

dr hab. Elżbieta Magiera, prof. USz

dr Ryszard Ślęczka, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)

Sąd Koleżeński:

prof. dr hab. Adam Massalski (UJK Kielce) – przewodniczący

członkowie:

dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska

dr hab. Urszula Wróblewska, prof. UwB

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW