Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | Stopnie i tytuły naukowe | Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne:

dr Paulina Sosnowska
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału

dr Remigiusz Kijak
Wniosek
Autoreferat

Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału

dr Katarzyna Buczek
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału

dr Joanna Smogorzewska
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDPD

dr Magdalena Woynarowska-Sołdan
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDPD

dr Małgorzata Przanowska
Wniosek
Autoreferat
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDPD

dr Krzysztof Wąż
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDPD

dr Agnieszka Domagała-Kręcioch
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDPD

dr Marta Kotarba

Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDPD

Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

Informacje o postępowaniach w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego wszczętych po 30 kwietnia 2019 r. udostępnione są na stronie BIP UW,
zgodnie z art 222 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW