Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | Stopnie i tytuły naukowe | Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne

dr Paulina Sosnowska
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału

dr Remigiusz Kijak
Wniosek
Autoreferat

Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału

dr Katarzyna Buczek
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału

dr Joanna Smogorzewska
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDP

dr Magdalena Woynarowska-Sołdan
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDP

dr Małgorzata Przanowska
Wniosek
Autoreferat
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDP

dr Krzysztof Wąż
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDP

dr Agnieszka Domagała-Kręcioch
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDP

dr Marta Kotarba

Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDP

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW