Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

VIII Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego,
Philosophy of Education Society of Great Britain,
Philosophy of Education Society of Ukraine,
Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
oraz
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji

100 lat polskiej pedagogiki filozoficznej w orbicie kultury Zachodu.
Stan, aspiracje i perspektywy

 

Podtytuł biodoksograficzny:

Tadeusz Kotarbiński jako filozof edukacji

 

Założenia problemowe:

Przestrzeń ostatnich 100 lat, niezwykle bogata w wydarzenia, które pozwoliły naszej Ojczyźnie wydobyć się z niewoli, znów w nią popaść i ponownie odzyskać podmiotowość wycisnęła ogromne piętno na polskiej nauce. Jej częścią jest edukacja, a w jej ramach pedagogika filozoficzna. Stulecie jest znakomitym momentem podsumowania w tym zakresie naszych osiągnięć, wskazania aktualnego stanu, określenia kierunków dalszego rozwoju.

W tym szczególnym momencie historycznym, w którym polskie dzieje i tradycja stają w samym środku uwagi i troski zarówno polskiego społeczeństwa, jak i opinii międzynarodowej, podjęcie debaty nad jakością i osiągnięciami polskiej myśli pedagogicznej nie tylko ma znaczenie akademickie i naukowe, lecz również jest wyrazem naszej pedagogicznej odpowiedzialności. Edukacja nigdy nie jest przecież projektem ukończonym i finalnym, wciąż podlega modyfikacjom i doskonaleniu. Zmiany te nie zawsze mają charakter rzeczywiście podnoszący jej jakość, a codzienny pośpiech i brak dystansu do spraw bieżących powodują, że umyka to uwadze jej uczestników. Praktyka pedagogiczna pozbawiona dalekowzrocznych projektów, celów i wartości będzie grzęzła w doraźne technologie i dehumanizujący kapitał ludzki – w krótkiej perspektywie skuteczne; będzie podatna także na manipulacje kolejnych środowisk politycznych czy wyznaniowych. Powołaniem pedagogów filozoficznych jest krytyczne i rzetelne odsłanianie wszelkich ograniczeń, utrudnień i deformacji, którym kształcenie i wychowanie ulegają, a także ukazywanie możliwości i perspektyw rozwoju edukacji.

Polska myśl pedagogiczna zachowując własną odmienność, zawsze była zanurzona, powiązana, czerpiąca, ale i kreatywna wobec kultury europejskiej i światowej. Była źródłem inspiracji dla pokoleń nauczycieli i wychowawców, polityków oświatowych, wykładowców i badaczy, skutecznie zarysowując jednocześnie obszary naszego uczestnictwa w kulturze Zachodu. Ostatnie stulecie to doskonały materiał do dyskusji nad naszymi osiągnięciami i aspiracjami również w kontekście międzynarodowym.

Celem konferencji jest dokonanie miarodajnej diagnozy, analizy i krytyki filozoficznie uprawianej pedagogiki ostatniego stulecia, a zwłaszcza rozważenie:

– obszarów problemowych, które w ostatnim stuleciu w ramach pedagogiki filozoficznej były podejmowane,

– syntetycznego ujęcia tendencji rozwojowych pedagogiki filozoficznej,

– powiązań pedagogiki filozoficznej z kulturą Zachodu,

– instytucjonalnych rozwiązań, służących rozwojowi myśli pedagogicznej w Polsce,

– ustawowych podstaw polskiej edukacji,

– kadrowych warunków funkcjonowania pedagogiki filozoficznej,

– ponownej odpowiedzi na pytanie, jakiej filozofii edukacji potrzebujemy,

– nurtów wiodących w pedagogice filozoficznej na przestrzeni 100 lat i ich uwarunkowań,

– zapożyczeń wobec kultury Zachodu i Wschodu, dróg wyzwalania się i przyczyn poddania,

– braków, niemożności, utrudnień, zaniechań i słabości polskiej pedagogiki filozoficznej,

– naszych aktualnych osiągnięć w kontekście koncepcji pedagogicznych Zachodu, korzystając z udziału członków TPF i gości zagranicznych.

 

Język konferencji: polski, angielski

Termin konferencji: 21-23 września 2018 r.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Warszawski

Organizatorzy: Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego, Philosophy of Education Society of Great Britain oraz Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

Rejestracja on-line do 20 lipca 2018. W przypadku zgłoszenia aktywnego udziału w konferencji, w trakcie rejestracji należy podać tytuł wystąpienia i abstrakt (max. 500 znaków).

Wysokość opłaty konferencyjnej:

350 zł – członkowie TPF im. B.F. Trentowskiego, którzy opłacili składkę członkowską,
450 zł – pozostałe osoby

Opłatę należy wnieść do 31 sierpnia 2018 na konto Uniwersytetu Warszawskiego:

69 1160 2202 0000 0000 6084 9408

z dopiskiem: VIII Zjazd TPF.

 

Kontakt: r.p.godon@uw.edu.pl

Sławomir Sztobryn
Rafał Godoń

Program konferencji:

ProgramTPF2018PLzmoderatorami
ProgrammeTPF2018EN2