Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Rzecznik akademicki

Szanowni Państwo,

wraz z nowym rokiem przypominam o instytucji Rzecznika akademickiego ds. studenckich i pracowniczych – ombudsmana, funkcjonującej w ramach Uniwersytetu Warszawskiego.

Kilkuletnie doświadczenie wskazuje na to, że rozmaite spory i konflikty, mające miejsce w środowisku akademickim mogą być skutecznie rozwiązywane dzięki wsparciu udzielonemu przez osobę neutralną, jaką jest Rzecznik akademicki. Do ombudsmana trafiają m. in. sprawy dotyczące: stosunków interpersonalnych, spraw organizacyjnych jednostek UW, czy problemów związanych z tokiem studiowania. Zadaniem ombudsmana jest dbanie o to, by wszyscy członkowie społeczności uniwersyteckiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. W swoich działaniach Rzecznik przestrzega zasad poufności i bezstronności.

Dziekan
dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.

Jeżeli student lub pracownik potrzebuje pomocy w rozwiązaniu skomplikowanej sprawy akademickiej, z którą sam sobie nie radzi, może zwrócić się do Rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych (ombudsmana). To osoba niezależna i neutralna, do której studenci, pracownicy akademiccy i administracyjni mogą zwracać się w sposób nieformalny i poufny z prośbą o pomoc w sprawach, dotyczących uczelni i jej społeczności.

Zadaniem ombudsmana jest wspieranie pracowników i studentów w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, by wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie.

Do Ombudsmana można się zwrócić w sytuacji, gdy:​

 • Potrzebna jest opinia osoby z zewnątrz, lub kogoś, kto w sposób poufny wysłucha problemów i doradzi dalszy sposób postępowania.
 • Potrzebna jest pomoc w rozwiązaniu skomplikowanej sprawy, z którą trudno sobie poradzić.
 • Student lub pracownik uważa, że został potraktowany niesprawiedliwie.
 • Student lub pracownik jest w konflikcie, który wpływa na funkcjonowanie na uczelni.
 • Potrzebny jest mediator lub facylitator.
 • Jest wątpliwość, do kogo można się zwrócić ze swoją sprawą.

Jeżeli zgłaszany problem leży poza kompetencjami ombudsmana, wskaże on właściwą instytucję bądź osobę powołaną do zajmowania się tego rodzaju sprawami.

Więcej informacji: http://ombudsman.uw.edu.pl/

Do Rzecznika można się zgłaszać osobiście, mailowo lub telefonicznie. Sprawy do ombudsmana mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne – pracownicy, doktoranci i studenci, jak i jednostki organizacyjne oraz organy samorządu studenckiego i doktoranckiego.

Dyżury Rzecznika akademickiego odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 11:00 – 14:00 przy ul. Dobrej 56/66, 00 – 312 Warszawa na I piętrze w pokoju numer 1.60 C. Kontakt do ombudsmana UW znajduje się pod numerem (22) 55-27-214/(22) 55-27-813 lub pod adresem e-mail ombudsman@uw.edu.pl

There is an academic Ombudsman at the University of Warsaw

If a student needs help in solving a complicated academic matter that she/he cannot cope with herself/himself, she/he can turn to the Academic Ombudsman.

The Ombudsman is a fully independent and neutral university officer, to whom students, faculty and administrative staff may turn for assistance in matters concerning the University and its community, in an informal and confidential manner.

The role of the Ombudsman is to support the staff and students in problem solving and see to it that all members of the academic community are treated fairly and honestly.

You may contact the Ombudsman in the following situations:

 • If you need an opinion from an outsider or someone who will hear your problems in strict confidence and advise on the further course of action;
 • If you need assistance in resolving a complicated matter, which you cannot handle on your own;
 • If you think you have been treated unfairly;
 • If you are in conflict that affects your functioning at the university;
 • If you need a mediator or a facilitator;
 • If you do not know who to address with your problem.

More information: http://ombudsman.uw.edu.pl/