Home | Granty

Granty

Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

Szanowni Państwo,

chciałbym poinformować, że od 1 grudnia zostały wprowadzone zmiany w programie grantów wewnętrznych jaki funkcjonuje na naszym Uniwersytecie. Jest to związane z przyznaniem przez MNiSW środków na pilotażowy projekt “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Utrzymujemy wszystkie dotychczasowe ścieżki finansowania projektów naukowych oraz dotyczące współpracy międzynarodowej. Główne zmiany polegają na:

 1. Wprowadzeniu szybkiej ścieżki dla finansowania projektów mających na celu uzyskanie prestiżowego grantu lub też znaczącego podniesienia zdolności UW do uczestnictwa w prestiżowych projektach badawczych. Możliwe jest uzyskanie wsparcia do 25 tys. zł na różnego rodzaju działania pozwalające złożyć wniosek w ramach Programu H2020, w tym o grant ERC.
 2. Obniżenie do 25% wkładu wydziału lub innej jednostki podstawowej UW, jaki jest konieczny dla uzyskania grantu na zwiększenie potencjału badawczego jednostki oraz jej umiędzynarodowienia.
 3. Wprowadzenie pilotażowego projektu mikrograntów, w ramach którego badacze, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N na UW mogą proponować projekty, które służą ich rozwojowi naukowemu. Decyzję o przyznaniu grantu będzie podejmowała komisja powołana przez Rektora UW.
 4. Podtrzymanie i zwiększenie zakresu projektów służących współpracy w ramach sojuszu uczelni europejskich 4EU oraz federacji z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Projekt pilotażowy “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” będzie funkcjonował na UW do 31 maja 2019 roku. Po jego zakończeniu i na podstawie doświadczeń z jego realizacji zostanie zaproponowany nowy program grantów wewnętrznych UW, który zacznie funkcjonować od 1 czerwca 2019 r.

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie BOB:
http://bob.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego/

Z poważaniem

Maciej Duszczyk

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta na przyjazd niemieckich naukowców, 1 października

Do 1 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 4 000 euro. Zgłoszeń niemieckich uczonych do konkursu mogą dokonywać tylko polscy naukowcy. Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Więcej »

Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019, 17 sierpnia

Od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Program adresowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą rozpocząć studia. W ramach programu można uzyskać 10-miesięczne stypendium w wysokości 5 000 zł. Więcej »

Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II, 10 października

Do 10 października 2018 r. (okres stypendialny od października 2018 r. do czerwca 2019 r.) studenci warszawskich uczelni mogą ubiegać się o stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II. O stypendium mogą starać się tegoroczni maturzyści, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2018/2019 oraz aktualni studenci. Wniosków nie mogą składać osoby, które uzyskały już stopień zawodowy magistra. Więcej »

Zintegrowane Programy Uczelni, POWER, 5 października

Od 11 czerwca 2018 r. do 5 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach trzech ścieżek konkursu Zintegrowanych Programów Uczelni. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia na realizację kompleksowych projektów, które dotychczas realizowane były osobno. Pula nagród w konkursie wynosi 1 miliard zł.
Konkurs organizowany jest na jednolitych zasadach w trzech ścieżkach. Każda ścieżka adresowana jest do innej grupy uczelni w zależności od ich potencjału, wielkości itp.

Więcej »

Małe granty NCN – MINIATURA 2, nabór ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 11/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 2 na działanie naukowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 • Wnioski udostępnione w ramach konkursu MINIATURA 2 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2

Więcej »

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie – Individual Fellowships, 12 wrzesień 2018

Do 12 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców. Więcej »

Miniatura 2 – pierwsze szczegóły naboru wniosków , otwarcie konkursu kwiecień 2018

Narodowe Centrum Nauki podało pierwsze szczegóły planowanego naboru w ramach konkursu Miniatura 2. Jak zostało ustalone podczas styczniowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki nabór wniosków ruszy w kwietniu 2018 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Budżet konkursu wyniesie 20 mln zł.
W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań:
 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

Więcej »

Uniwersalny poradnik wspierający pisanie wniosku o finansowanie badań naukowych (polecane strony)

 • Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych? – W poradniku Rady Młodych Naukowców znaleźć można rady dotyczące m.in. następujących zagadnień: Jak wybrać tematykę naszych badań? Jak zbudować zespół badawczy? Jak zrobić dobry przegląd literatury? Jakie doświadczenie powinien mieć kierownik zespołu? Jak wybrać i opisać instytucję naukową, w której zamierzamy odbyć staż? Jak napisać poszczególne elementy wniosku? Czego nie pisać we wniosku? Kliknij i dowiedz się więcej o bezpłatnym poradniku.
 • Więcej Dobrej Nauki – Materiały powstałe w ramach akcji Więcej Dobrej Nauki, którą prowadził prof. Janusz Bujnicki. W swojej prezentacji prof. Bujnicki stara się przekonać, że celem wnioskodawcy musi być wyróżnienie się pozytywnie z tłumu innych kandydatów oraz unikanie tracenia punktów z trywialnych powodów. Doprowadzenie do takiej sytuacji, zwiększa szansę, że instytucja grantowa sfinansuje badania, bo uzna je za dobrą inwestycję. Kliknij i dowiedz się więcej o materiałach z prezentacji.
 • Writing Successful Science Proposals – Autorzy adresują książkę przede wszystkim do osób, które składają wniosek do National Science Foundation. Nie powinno to jednak zniechęcać polskiego czytelnika. Rady z omawianej publikacji bez większych problemów można bowiem dopasować do zasad, które obowiązują w polskich instytucjach finansujących badania naukowe. Wynika to z faktu, że zasady pisania dobrych wniosków o granty na badania naukowe są bardzo zbliżone na całym świecie. Trzeba je tylko nieco dopasować do lokalnych wymagań. Kliknij i dowiedz się więcej o książce.
 • Jak zwiększyć skuteczność aplikowania o środki? – Zadaniem poradnika nie jest przedstawienie możliwości aplikowania o granty, przybliżenie zasad wybranych konkursów, czy omówienie poszczególnych pól generatora wniosków. Jest wiele stron internetowych oraz przewodników, które zadania te spełniają doskonale. Celem autorów było stworzenie publikacji, która podpowie badaczom, w jaki sposób myśleć o procesie aplikowania oraz jak zaplanować i zrealizować działania poprzedzające złożenie gotowego wniosku o dofinansowanie. Kliknij i dowiedz się więcej o poradniku.
 • Jak złożyć dobry wniosek do NCN? – Choć nasz poradnik ma już swoje lata i nie jest już dopasowany do najnowszych zmian w konkursach NCN, to zawsze warto sięgnąć do niego, by jeszcze raz przemyśleć najważniejsze aspekty swojego wniosku. Kliknij i dowiedz się więcej o poradniku.
 • The art of grantsmanship – “Dobrze napisany wniosek nie uratuje złego pomysłu, ale źle napisany wniosek może zabić nawet najlepszy pomysł” – od takiej idei wychodzi w swoim bardzo dobrym poradniku o pisaniu wniosków grantowych Jacob Kraicer. Choć sam poradnik ma zaledwie trzynaście stron, to autor zawarł na nich esencję swojej wiedzy, którą zgromadził przez 30 lat, jako osoba pisząca oraz oceniająca wnioski o granty na badania naukowe. Kliknij i dowiedz się więcej o poradniku.
 • Rady o pisaniu wniosków grantowych z National Science Foundation – Choć rady dotyczą głównie wniosków składanych do NSF, to sposób konstruowania projektów badawczych jest identyczny na całym świecie. I właśnie dlatego warto sięgnąć do tych dwóch prezentacji. Kliknij i dowiedz się więcej o prezentacji 1 i prezentacji 2.
 • SciWrite: Writing in the Sciences – organizatorem tego bezpłatnego kursu jest Stanford University. Pełna wersja kursu została opublikowana na portalu youtube.com. Kurs wymaga nieco więcej czasu, bo składa się z ośmiu części. Kliknij i przejdź do kursu.
 • Publishing Your Research – W bezpłatnym kursie od American Chemical Society zawarte zostały porady o całym procesie przygotowywania materiału do artykułu naukowego oraz pisaniu go. Dowiadujemy się także jak zbierać materiały do swoich badań, jak napisać list przewodni do redakcji czasopisma naukowego oraz jak reagować w sytuacji, gdy nasze dzieło nie zostanie przyjęte do druku. Kliknij i przejdź do kursu.
 • A Scientific Approach to Scientific Writing – Książka, którą napisali John Blackwell i Jan Martin. Ich dzieło to pozycja niemal obowiązkowa dla osób, które mają ambicję publikowania swoich artykułów naukowych w czasopismach ze światowej czołówki. Blackwell i Martin przedstawiają artykuł naukowy, dzieląc go na elementy. Kliknij i dowiedz się więcej o książce.
 • Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego – “Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego” to poradnik przygotowany przez Tomasza Liśkiewicza i Grzegorza Liśkiewicza. Publikacja podzielona jest na cztery rozdziały. Dowiemy się z nich co należy zrobić przed rozpoczęciem pisania, jak zaplanować publikację, jak wysłać artykuł do czasopisma oraz co zrobić po przyjęciu go do druku. Poradnik dostępny jest bezpłatnie na licencji CC BY-NC-SA 4.0. Kliknij i dowiedz się więcej o książce.
 • How To Get Your Writing Published in Scholarly Journals – Poradnik składa się z trzech części, z których można dowiedzieć się co i kiedy może publikować naukowiec, jak przygotowywać, prezentować i poprawiać swój artykuł oraz w jaki sposób komunikować się z redakcjami czasopism naukowych w przypadku odrzucenia lub odesłania do poprawy tekstu. Kliknij i dowiedz się więcej o książce.

 

Granty na granty – promocja jakości II , 31 października 2018

Od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r. w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty na granty, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Więcej »

Gotowe wnioski w ramach konkursów NCN – procedura BOB

Wnioski do NCN – co robimy, gdy wniosek jest gotowy i nie zawiera błędów

 

Po sprawdzeniu kompletności wniosku klikamy w przycisk na górze ZABLOKUJ WERSJĘ DO NCN.

Po lewej stronie menu na samej górze pojawi się napis ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU

Proszę kliknąć w obrazek na dole – znajdą tu Państwo instrukcję, które pliki należy wydrukować i na których powinien podpisać się Wnioskodawca, Rektor, Dziekan oraz Pełnomocnik kwestora na Wydziale.

 

Wnioski do NCN – co robimy, gdy wniosek jest gotowy i nie zawiera błędów

Najbliższe terminy składania wniosków w konkurasach : ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

***** 8 marca w BOB

*****15 marca w NCN

 

Nowy kierownik Biura Prawnego UW (umowy w ramach grantów i projektów), od 13 marca 2017r.

Od 13 marca 2017 na podstawie zarządzenia nr 22 z dn 27.02.2017r. Rektor powołał nowego kierownika Biura Prawnego.

Od poniedziałku (13.03.2017) wszystkie sprawy (pytania, wątpliwości, wzory do akceptacji) związane z umowami tworzonymi w ramach projektów i grantów należy kierować do p. mec. dr Ryszarda Tupina (Kierownika Biura Prawnego) na adres: biuroprawne@adm.uw.edu.pl

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW