Home | Erasmus + | Erasmus + dla studentów | Erasmus + aktualności dla studentów

Erasmus + aktualności dla studentów

Program wspierający wyjazdy

Program wspierający wyjazdy zakwalifikowanych studentów i doktorantów w ramach umów bilateralnych, SEMP i  4 EU+ został uruchomiony w Działaniu IV.2.2 IDUB – „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W ramach tego programu studenci i doktoranci zakwalifikowani np. na wyjazd w programie Erasmus+ do uczelni należących do konsorcjum 4 EU+ mogą dodatkowo uzyskać dotację do podróży.

Dokładna informacja znajduje się na stronie IDUB: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-2-2/wyjazdy/ oraz na stronie BWZ: wyjazdy-badawcze-dla-studentow-i-doktorantow-uw.

Pytania dot. w/w sprawy prosimy kierować do p. Joanny Wiszniewskiej (international@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 078).

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU)

Oferta dot. wyjazdów studentów do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej:

http://bwz.uw.edu.pl/ivane-javakhishvili-tbilisi-state-university-stypendia-dla-studentow/

Dane szczegółowe

Kraj: GRUZJA

Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 2
Termin pobytu: semestr zimowy 2023/2024
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich. 

Warunki finansowe:

Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Termin składania dokumentów w BWZ: 1 maja 2023 r.

Studia częściowe do Pace University (Nowy Jork, USA)

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru wniosków na studia częściowe do Pace University (Nowy Jork, USA) – wyjazd w semestrze zimowym 2023/2024. Ogłoszenie o naborze dostępne jest tu. Zainteresowani studenci mogą przesyłać wnioski do BWZ do 13.03.2023 r. Na podstawie umowy bilateralnej między UW a PACE studenci są zwolnieni z opłat za studia. Koszty wizy, podróży, zakwaterowania, utrzymania i materiałów naukowych pokrywa student.

Dodatkowo, studenci UW, którzy są obywatelami Ukrainy mogą wnioskować o stypendium Fundacji Kościuszkowskiej za pośrednictwem Schevchenko Scientific Society. Zakwalifikowani kandydaci mają szansę otrzymać dofinansowanie w wysokości 4000 USD na semestr.

Dni mobilności

W ramach wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się indywidualne konsultacje oraz spotkanie online. Uczestnicy „Dni mobliności”, studenci i doktoranci, będą mogli dowiedzieć się więcej na temat możliwości, jakie daje program Erasmus.

Indywidualne konsultacje odbędą się w dniach 24-25 stycznia, w godz. 12.00-17.00, w holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66.

Spotkanie online odbędzie się 26 stycznia o godz. 19.00 na platformie Google Meet: https://meet.google.com/pzf-whfn-xmq.

Więcej informacji znajduje się na stronach:

Biura Współpracy z Zagranicą UW: http://bwz.uw.edu.pl/,
Erasmus Student Network: https://www.facebook.com/like.esn.uw oraz https://m.facebook.com/events.

Wymiana osobowa studentów i naukowców

Rusza Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej– oferta wyjazdowa, program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ( NAWA)

Termin składania wniosków 20 grudnia 2022, do godz. 15.00

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą opisana jest procedura wewnętrzna na Uniwersytecie Warszawskim;

Strona : Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej | bwz.uw.edu.pl

Zakładka: Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych – oferta wyjazdowa

Szczegóły ogłoszenia na stronie NAWA:

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – NAWA

Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA

Do wniosku składanego online należy załączyć m.in. „Zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą UW.

W celu uzyskania podpisu przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą należy przesłać do BWZ na adres: international@adm.uw.edu.pl wyraźny skan formularza „Zgłoszenie z uczelni” wypełnionego przez osobę wnioskującą i podpisanego w dolnym, lewym rogu przez dziekana/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

Formularz jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.

Erasmus KA131/2021 – Gruzja i Czarnogóra

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały opublikowane zasady konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA131/2021 do Gruzji i Czarnogóry.
http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/

Konkurs trwa do 28.10. 2022 r.

Ofertę można sprawdzić na:

University of Montenegro: http://bitly.ws/ooVt

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University: https://tsu.ge/en/foreign-relations/page/1972

Pytania prosimy kierować do p. Sybilli Marinković (sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl ; tel. 22 55 24 079)

Østfold University College (Halden, Norwegia, N HALDEN02)

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło drugą turę ogólnouniwersyteckiej kwalifikacji na częściowe studia w ramach Programu Edukacja do Østfold University College (Halden, Norwegia, N HALDEN02) – 3 stypendia – wszystkie dziedziny

Wysokość stypendium 1200 EUR/miesiąc + ryczałt na koszty podróży 275 EUR.

Stypendium jest płatne w złotówkach (PLN).

Szczegóły: http://bwz.uw.edu.pl/informacja-dla-studentow-edukacja/

Zgłoszenia są przyjmowane do  10.10.2022 r.

Informacja o Programie Edukacja: https://education.org.pl/

Pytania o konkurs Edukacja należy kierować na adres international@adm.uw.edu.pllub telefonicznie 22 55 20 482 lub 55 24 078.

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU), Gruzja

Dane szczegółowe

Kraj: GRUZJA

Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 1
Termin pobytu: semestr letni 2022/2023
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich

Warunki finansowe:

Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Termin składania dokumentów w BWZ4 listopada 2022 r.

Więcej informacji: http://bwz.uw.edu.pl/ivane-javakhishvili-tbilisi-state-university-stypendia-dla-studentow/

Studia częściowe ze stypendium do Izraela

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek zatwierdził zasady  konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium KA107/2020 do Izraela. Zasady i formularze znajdą Państwo na  stronie BWZ. Pytania w tej sprawie prosimy kierować do p. Sybilli Marinković (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 22 55 24 079).

II tura rekrutacji na studia częściowe

Druga tura trwać będzie do 14.10.2022r., jest koordynowana przez Sekcję Erasmus Biura Współpracy Zagranicą i dotyczy wyjazdów  w semestrze letnim 2022/23. W drugiej turze NIE mogą brać udziału studenci, którzy zostali zakwalifikowani w pierwszej turze 2022/23, nawet, jeśli zrezygnują z przyznanego stypendium. Zasady i formularze dot. drugiej tury znajdą Państwo na  http://bwz.uw.edu.pl/studia-2022-2023/ . 

Zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do udziału w Mieszanym programie intensywnym “Integrating English into primary curriculum”

  1. Zgłoszenie mailowe wraz z uzasadnieniem oraz oświadczeniem dotyczącym dotychczasowej mobilności (Statement of student mobility) należy przesłać mailowo na adres k.brzosko-barratt@uw.edu.pl do dnia 15 września 2022 r. W szczególnych przypadkach termin może zostać zmieniony w oparciu o indywidualne decyzje Komisji.

  2. Kwalifikacja studentów i doktorantów do udziału w Mieszanym programie intensywnym “Integrating English into primary curriculum” odbywa się w oparciu o następujące kryteria: średnia ocen (30%), znajomość podejścia CLIL (50%), motywacja i zaangażowanie (10%) oraz udział w rozmowie kwalifikacyjnej (10%).

  3. Zgłoszenia będą rozpatrywane na zasadach ogólnych.

z up. Komisji Kwalifikacyjnej

dr Ewelina Zubala
Koordynator ds. mobilności
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Warszawski

Informacja o wysokości stypendium

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności poinformowała o podwyższeniu stypendium o 50 euro/miesięcznie w przypadku studentów realizujących częściowe studia lub praktyki w roku akademickim 2022/23, ale tylko w następujących krajach: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niemcy, Niderlandy, Portugalia, Włochy. Komunikat wysłany do studentów dostępny jest na stronie http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2022/08/2022zmiana_wysoskosci_stypendium.pdf .

Rekrutacja na zajęcia z oferty online uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+

Szanowni Państwo,
 
trwa rekrutacja na zajęcia z oferty online uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+ na semestr letni roku akademickiego 2021/2022: https://4euplus.eu/4EU-303.html. Ze względu na udział studentów i studentek oraz doktorantów i doktorantek UW w zajęciach na uniwersytetach partnerskich 4EU+ przesyłam ponownie rekomendacje dotyczące procedur rozliczania udziału w takich kursach przez studentów i doktorantów UW. Instrukcja jest zgodna z rekomendacjami dotyczącymi rozliczania zajęć z oferty innych uczelni Sojuszu 4EU+, które zostały dołączone do pisma Rektora Sławomira Żółtka z dn. 26 listopada 2021 r. Wskazane procedury nie zmieniły się od czasu przesłania ostatnich wytycznych na semestr zimowy 2021/2022. 

Więcej »

Konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów na zagraniczne studia częściowe

Uprzejmie informuję, że został ogłoszony konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów partnerskich: Izrael, Jordania.

Na stronie BWZ znajdą Państwo dokładną informację o warunkach konkursu -liczbie stypendiów, uniwersytetach przyjmujących, datach składania dokumentów oraz listę niezbędnych dokumentów.

http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019/

Termin składania kompletu dokumentów: 18.10.2021, godz. 14:00.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 28.

Kontakt: Sybilla Marinković, tel.+48  22 55 24 079,  email: Sybilla.Marinkovic@adm.uw.edu.pl

Erasmus+ App launch event on 28 January and EYE Online Event on 27 January

Dear coordinators of a European University,

First let me wish you a happy, healthy and successful new Year, full of new achievements!

We would like to inform you about the newly revamped Erasmus+ App, one of the key deliverables of the European Student Card Initiative and a significant contribution to achieving the European Education Area by 2025. The App will allow your students to have all information and services round about their Erasmus+ mobility gathered in one place.

Więcej »

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW