Home | Erasmus + | Erasmus + dla studentów | Erasmus + aktualności dla studentów

Erasmus + aktualności dla studentów

Blended Intensive Program (BIP) Erasmus+ na Wydziale Pedagogicznym UW, 25-29 września 2023

Wydział Pedagogiczny UW, wspólnie z trzema partnerskimi uniwersytetami z Niemiec, Hiszpanii i Rumunii, organizuje krótkoterminowy program mieszany Blended Intensive Program (BIP) Erasmus+ pt.  „Janusz Korczak’s concepts of children’s rights – multidisciplinary access to contemporary challenges and approaches for Practitioners and Researchers “.

W ostatnim tygodniu września 2023 odbędą się zajęcia, których celem jest nabycie wiedzy i kompetencji w obszarach: edukacji obywatelskiej w świecie mobilności i migracji oraz edukacji na rzecz praw dziecka. Tematyką wiodącą jest recepcja dziedzictwa pedagogicznego Janusza Korczaka do współczesnych wyzwań edukacyjnych. Podczas programu omawiane będą m.in. takie zagadnienia jak: międzykulturowe, inkluzyjne i niedyskryminujące podejścia w pedagogice praw dziecka, resilience w edukacji o prawach dziecka, humanizująca metodologia pracy z inkluzyjnym i refleksyjnym podejściem.

Więcej »

Blended Intensive Programme

We would like to invite you to participate in Blended Intensive Programme entitled Integrating English into the primary curriculum. This programme is organized in partnership with 3 universities:
University of Ljubljana, University College of Teacher Education Tirol and the University of Warsaw.

The outcome of the programme is focused on getting experience in teaching CLIL, creating cross curricular materials for teaching English in primary school in grades 1-3/4, and working in international groups. It will consist of two parts the virtual part and the live meeting in Innsbruck. The virtual part will start in week of October, 2 nd and the virtual part between December 11-15 th . Students will obtain a stipend to travel to Innsbruck for one week obtain 3 ECTS points for participating in the course (both components). In order to qualify for the programme, you need to be enrolled or have taken courses in teaching English to young learners.

Więcej »

Blended Intensive Program (BIP) Erasmus+

Rekrutacja studentów i studentek Wydziału Pedagogicznego UW do międzynarodowego projektu „Janusz Korczak’s Concepts of Children’s Rights – Multidisciplinary access to Contemporary Challenges and Approaches for Practitioners and Researchers”

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, wspólnie z trzema partnerskimi uniwersytetami z Niemiec, Hiszpanii i Rumunii, zaprasza studentki i studentów naszego Wydziału do udziału w krótkoterminowym programie mieszanym Blended Intensive Program (BIP) Erasmus+ pod nazwą  „Janusz Korczak’s concepts of children’s rights – multidisciplinary access to contemporary challenges and approaches for Practitioners and Researchers “.

Więcej »

Program wspierający wyjazdy

Program wspierający wyjazdy zakwalifikowanych studentów i doktorantów w ramach umów bilateralnych, SEMP i  4 EU+ został uruchomiony w Działaniu IV.2.2 IDUB – „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W ramach tego programu studenci i doktoranci zakwalifikowani np. na wyjazd w programie Erasmus+ do uczelni należących do konsorcjum 4 EU+ mogą dodatkowo uzyskać dotację do podróży.

Dokładna informacja znajduje się na stronie IDUB: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-2-2/wyjazdy/ oraz na stronie BWZ: wyjazdy-badawcze-dla-studentow-i-doktorantow-uw.

Pytania dot. w/w sprawy prosimy kierować do p. Joanny Wiszniewskiej (international@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 078).

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU)

Oferta dot. wyjazdów studentów do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej:

http://bwz.uw.edu.pl/ivane-javakhishvili-tbilisi-state-university-stypendia-dla-studentow/

Dane szczegółowe

Kraj: GRUZJA

Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 2
Termin pobytu: semestr zimowy 2023/2024
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich. 

Warunki finansowe:

Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Termin składania dokumentów w BWZ: 1 maja 2023 r.

Studia częściowe do Pace University (Nowy Jork, USA)

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru wniosków na studia częściowe do Pace University (Nowy Jork, USA) – wyjazd w semestrze zimowym 2023/2024. Ogłoszenie o naborze dostępne jest tu. Zainteresowani studenci mogą przesyłać wnioski do BWZ do 13.03.2023 r. Na podstawie umowy bilateralnej między UW a PACE studenci są zwolnieni z opłat za studia. Koszty wizy, podróży, zakwaterowania, utrzymania i materiałów naukowych pokrywa student.

Dodatkowo, studenci UW, którzy są obywatelami Ukrainy mogą wnioskować o stypendium Fundacji Kościuszkowskiej za pośrednictwem Schevchenko Scientific Society. Zakwalifikowani kandydaci mają szansę otrzymać dofinansowanie w wysokości 4000 USD na semestr.

Dni mobilności

W ramach wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się indywidualne konsultacje oraz spotkanie online. Uczestnicy „Dni mobliności”, studenci i doktoranci, będą mogli dowiedzieć się więcej na temat możliwości, jakie daje program Erasmus.

Indywidualne konsultacje odbędą się w dniach 24-25 stycznia, w godz. 12.00-17.00, w holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66.

Spotkanie online odbędzie się 26 stycznia o godz. 19.00 na platformie Google Meet: https://meet.google.com/pzf-whfn-xmq.

Więcej informacji znajduje się na stronach:

Biura Współpracy z Zagranicą UW: http://bwz.uw.edu.pl/,
Erasmus Student Network: https://www.facebook.com/like.esn.uw oraz https://m.facebook.com/events.

Wymiana osobowa studentów i naukowców

Rusza Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej– oferta wyjazdowa, program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ( NAWA)

Termin składania wniosków 20 grudnia 2022, do godz. 15.00

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą opisana jest procedura wewnętrzna na Uniwersytecie Warszawskim;

Strona : Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej | bwz.uw.edu.pl

Zakładka: Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych – oferta wyjazdowa

Szczegóły ogłoszenia na stronie NAWA:

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – NAWA

Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA

Do wniosku składanego online należy załączyć m.in. „Zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą UW.

W celu uzyskania podpisu przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą należy przesłać do BWZ na adres: international@adm.uw.edu.pl wyraźny skan formularza „Zgłoszenie z uczelni” wypełnionego przez osobę wnioskującą i podpisanego w dolnym, lewym rogu przez dziekana/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

Formularz jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.

Erasmus KA131/2021 – Gruzja i Czarnogóra

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały opublikowane zasady konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA131/2021 do Gruzji i Czarnogóry.
http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/

Konkurs trwa do 28.10. 2022 r.

Ofertę można sprawdzić na:

University of Montenegro: http://bitly.ws/ooVt

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University: https://tsu.ge/en/foreign-relations/page/1972

Pytania prosimy kierować do p. Sybilli Marinković (sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl ; tel. 22 55 24 079)

Østfold University College (Halden, Norwegia, N HALDEN02)

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło drugą turę ogólnouniwersyteckiej kwalifikacji na częściowe studia w ramach Programu Edukacja do Østfold University College (Halden, Norwegia, N HALDEN02) – 3 stypendia – wszystkie dziedziny

Wysokość stypendium 1200 EUR/miesiąc + ryczałt na koszty podróży 275 EUR.

Stypendium jest płatne w złotówkach (PLN).

Szczegóły: http://bwz.uw.edu.pl/informacja-dla-studentow-edukacja/

Zgłoszenia są przyjmowane do  10.10.2022 r.

Informacja o Programie Edukacja: https://education.org.pl/

Pytania o konkurs Edukacja należy kierować na adres international@adm.uw.edu.pllub telefonicznie 22 55 20 482 lub 55 24 078.

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU), Gruzja

Dane szczegółowe

Kraj: GRUZJA

Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 1
Termin pobytu: semestr letni 2022/2023
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich

Warunki finansowe:

Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Termin składania dokumentów w BWZ4 listopada 2022 r.

Więcej informacji: http://bwz.uw.edu.pl/ivane-javakhishvili-tbilisi-state-university-stypendia-dla-studentow/

Studia częściowe ze stypendium do Izraela

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek zatwierdził zasady  konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium KA107/2020 do Izraela. Zasady i formularze znajdą Państwo na  stronie BWZ. Pytania w tej sprawie prosimy kierować do p. Sybilli Marinković (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 22 55 24 079).

II tura rekrutacji na studia częściowe

Druga tura trwać będzie do 14.10.2022r., jest koordynowana przez Sekcję Erasmus Biura Współpracy Zagranicą i dotyczy wyjazdów  w semestrze letnim 2022/23. W drugiej turze NIE mogą brać udziału studenci, którzy zostali zakwalifikowani w pierwszej turze 2022/23, nawet, jeśli zrezygnują z przyznanego stypendium. Zasady i formularze dot. drugiej tury znajdą Państwo na  http://bwz.uw.edu.pl/studia-2022-2023/ . 

Zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do udziału w Mieszanym programie intensywnym “Integrating English into primary curriculum”

  1. Zgłoszenie mailowe wraz z uzasadnieniem oraz oświadczeniem dotyczącym dotychczasowej mobilności (Statement of student mobility) należy przesłać mailowo na adres k.brzosko-barratt@uw.edu.pl do dnia 15 września 2022 r. W szczególnych przypadkach termin może zostać zmieniony w oparciu o indywidualne decyzje Komisji.

  2. Kwalifikacja studentów i doktorantów do udziału w Mieszanym programie intensywnym “Integrating English into primary curriculum” odbywa się w oparciu o następujące kryteria: średnia ocen (30%), znajomość podejścia CLIL (50%), motywacja i zaangażowanie (10%) oraz udział w rozmowie kwalifikacyjnej (10%).

  3. Zgłoszenia będą rozpatrywane na zasadach ogólnych.

z up. Komisji Kwalifikacyjnej

dr Ewelina Zubala
Koordynator ds. mobilności
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Warszawski

Informacja o wysokości stypendium

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności poinformowała o podwyższeniu stypendium o 50 euro/miesięcznie w przypadku studentów realizujących częściowe studia lub praktyki w roku akademickim 2022/23, ale tylko w następujących krajach: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niemcy, Niderlandy, Portugalia, Włochy. Komunikat wysłany do studentów dostępny jest na stronie http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2022/08/2022zmiana_wysoskosci_stypendium.pdf .

Rekrutacja na zajęcia z oferty online uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+

Szanowni Państwo,
 
trwa rekrutacja na zajęcia z oferty online uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+ na semestr letni roku akademickiego 2021/2022: https://4euplus.eu/4EU-303.html. Ze względu na udział studentów i studentek oraz doktorantów i doktorantek UW w zajęciach na uniwersytetach partnerskich 4EU+ przesyłam ponownie rekomendacje dotyczące procedur rozliczania udziału w takich kursach przez studentów i doktorantów UW. Instrukcja jest zgodna z rekomendacjami dotyczącymi rozliczania zajęć z oferty innych uczelni Sojuszu 4EU+, które zostały dołączone do pisma Rektora Sławomira Żółtka z dn. 26 listopada 2021 r. Wskazane procedury nie zmieniły się od czasu przesłania ostatnich wytycznych na semestr zimowy 2021/2022. 

Więcej »

Konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów na zagraniczne studia częściowe

Uprzejmie informuję, że został ogłoszony konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów partnerskich: Izrael, Jordania.

Na stronie BWZ znajdą Państwo dokładną informację o warunkach konkursu -liczbie stypendiów, uniwersytetach przyjmujących, datach składania dokumentów oraz listę niezbędnych dokumentów.

http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019/

Termin składania kompletu dokumentów: 18.10.2021, godz. 14:00.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 28.

Kontakt: Sybilla Marinković, tel.+48  22 55 24 079,  email: Sybilla.Marinkovic@adm.uw.edu.pl

Erasmus+ App launch event on 28 January and EYE Online Event on 27 January

Dear coordinators of a European University,

First let me wish you a happy, healthy and successful new Year, full of new achievements!

We would like to inform you about the newly revamped Erasmus+ App, one of the key deliverables of the European Student Card Initiative and a significant contribution to achieving the European Education Area by 2025. The App will allow your students to have all information and services round about their Erasmus+ mobility gathered in one place.

Więcej »

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW