Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Program studiów, plany

Uczestnik Studiów jest zobowiązany do brania udziału w zajęciach i do terminowego uzyskiwania zaliczeń, przewidzianych dla danego roku studiów.

Ponadto uczestnik Studiów jest zobowiązany:

            1/ w ciągu I roku studiów – do wyboru przyszłego promotora i ustalenia tematu rozprawy (pobierz formularz)

            2/ najpóźniej na początku IV roku – do otwarcia przewodu doktorskiego.

 

PLAN ZAJĘĆ rok akademicki 2018/19

PLAN ZAJĘĆ (pobierz)
Rejestracja na zajęcia rozpocznie się 29 września

Doktorantów rozpoczynających studia doktoranckie w  roku akademickim 2018/2019 obowiązuje Ramowy Program Studiów wprowadzony od roku akademickiego 2018/2019

PLAN ZAJĘĆ rok akademicki 2017/18

PLAN ZAJĘĆ (pobierz)
Rejestracja na zajęcia rozpocznie się 29 września

Doktorantów rozpoczynających studia doktoranckie w  roku akademickim 2017/2018 obowiązuje Ramowy Program Studiów wprowadzony od roku akademickiego 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ rok akademicki 2016/17

PLAN ZAJĘĆ (pobierz)

Doktorantów rozpoczynających studia doktoranckie w  roku akademickim 2016/2017 obowiązuje Ramowy Program Studiów wprowadzony od roku akademickiego 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ rok akademicki 2015/16

PLAN ZAJĘĆ  (Pobierz…)

Doktorantów rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 obowiązuje Ramowy Program Studiów wprowadzony od roku akademickiego 2014/2015

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Uchwała nr 70/2017/2018 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia  26.06.2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów doktoranckich obowiązującym od 1 października 2018 (Pobierz…)

Typ zajęć Przedmiot Wymiar godzin Punkty ECTS
Zajęcia obowiązkowe
 1. Seminarium doktoranckie
96 12
 1. Nurty współczesnej pedagogiki
30 2
 1. Przedmioty ogólnouniwersyteckie/kursy internetowe
4
 1. Zbieranie i analiza badań jakościowych w badaniach społecznych

– kurs zaawansowany

30 3
 1. Zbieranie i analiza badań ilościowych w badaniach społecznych

– kurs zaawansowany

30 3
 1. Dydaktyka szkoły wyższej
15 2
 1. Praktyki dydaktyczne
40 8
Zajęcia do wyboru
 1. Teoretyczne konteksty pedagogiki:
 1. filozofia,
30 3
 1. socjologia,
30 3
 1. psychologia,
30 3
 1. wiedza o kulturze
30 3
 1. historia pedagogiki
30 3
 1. Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym

 

30 5
 1. Kultura tekstu naukowego
20 2
 1. Fakultety
wg oferty WPed. UW, zatwierdzonej w danym roku akademickim
Razem W toku studiów student musi zdobyć 45 punktów ECTS, w tym 34 ECTS z zajęć obligatoryjnych.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

Uchwała nr 76/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego UW z dnia  27.05.2014 w sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich  obowiązującego od 1 października 2014 (Pobierz…)

Typ zajęć Przedmiot Wymiar

godzin

Punkty ECTS
Zajęcia obowiązkowe 1.     Seminarium doktoranckie 96 12
2.     Nurty współczesnej pedagogiki

 

30 2
3.     Przedmioty ogólnouniwersyteckie/kursy internetowe

 

4
4.     Metodologia badań pedagogicznych 30 2
5.     Dydaktyka szkoły wyższej

 

15 5
6.     Praktyki dydaktyczne

 

40 8
Zajęcia do wyboru 1.     Teoretyczne konteksty pedagogiki:
a.      filozofia, 30 3
b.      socjologia, 30 3
c.      psychologia, 30 3
d.      wiedza o kulturze 30 3
e.      historia pedagogiki 30 3
2.     Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym

 

30 5
3.     Kultura tekstu naukowego 20 2
4.     Fakultety wg oferty WPed. UW, zatwierdzonej w danym roku akademickim
Razem W toku studiów student musi zdobyć 45 punktów ECTS, w tym  33 ECTS z zajęć obligatoryjnych.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 49/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego UW z dnia  26.03.2013 w sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich  obowiązującego od 1 października 2013 (Pobierz…)

Typ zajęć Przedmiot Wymiar

godzin

Punkty ECTS
Zajęcia obowiązkowe 1.     Seminarium doktoranckie I-IV rok 96 16
2.     Nurty współczesnej pedagogiki I rok 30 3
3.    Przedmioty ogólnouniwersyteckie/kursy internetowe I-IV rok 4
4.     Metodologia badań pedagogicznych – I rok 30 3
5.     Dydaktyka szkoły wyższej – I rok 15 5
6.     Praktyki dydaktyczne I-IV rok 40 8
Zajęcia do wyboru 1.     Teoretyczne konteksty pedagogiki:
a.      filozofia, 30 3
b.      socjologia, 30 3
c.      psychologia, 30 3
d.      wiedza o kulturze 30 3
e.      historia pedagogiki 30 3
2.     Konwersatorium pedagogiczne w języku obcym 30 5
3.     Kultura tekstu naukowego 20 2
4.     Fakultety wg oferty WPed. UW, zatwierdzonej w danym roku akademickim
Razem W toku studiów student musi zdobyć 60 punktów ECTS, w tym 39 ECTS  z zajęćobligatoryjnych.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Przedmiot Liczba godzin
  I rok
Seminarium doktoranckie 24
Praktyka dydaktyczna 10
Konwersatorium w języku obcym 30
Kultura tekstu naukowego 10
Nurty współczenej pedagogiki 20
Dydaktyka szkoły wyższej 15
II rok
Seminarium doktoranckie 24
Praktyka dydaktyczna 10
Metodologia badań pedagogicznych 30
Teoretyczne konteksty pedagogiki – do wyboru: filozofia, psychologia, WOK lub socjologia 30
Kultura tekstu naukowego 10
Nurty współczesnej pedagogiki 10
III rok
Seminarium doktoranckie 24
Praktyka dydaktyczna 10
Seminarium pedagogiczne 30
IV rok
Seminarium doktoranckie 24
Praktyka dydaktyczna 10
I-IV 
Przedmioty ogolnouniwersyteckie kursy internetowe min 45/min 4 ECTS

 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW obowiązujący rocznik 2010/11 oraz 2011/2012

Przedmiot Liczba godzin
  I rok
Seminarium doktoranckie 20
Zajęcia przez Internet (e-learning)* 30
Konwersatorium w języku obcym 30
Kultura tekstu naukowego 10
Teoretyczne podejścia badawcze/metodologia 30
Logika 30
łącznie 150
II rok
Seminarium doktoranckie 20
Teoretyczne konteksty pedagogiki – filozofia, socjologia, wiedza o kulturze** 30
Warsztaty metodologiczne*** 30
Zajęcia przez Internet (e-learning) * 30
Konwersatorium w języku obcym 30
Kultura tekstu naukowego 10
Łącznie 150
III rok
Seminarium doktoranckie 20
Teoretyczne konteksty pedagogiki – filozofia, socjologia, wiedza o kulturze** 30
Warsztaty metodologiczne*** 30
Zajęcia pozawydziałowe (dot. problematyki badawczej) 30
Konwersatorium w języku obcym 30
Kultura tekstu naukowego 10
Łącznie 150
IV rok
Seminarium doktoranckie 20
Dydaktyka szkoły wyższej 30
Łącznie 50

*     zgodnie z ofertą programową UW

**  dwa przedmioty z wymienionych do wyboru

***do wyboru – metody badań empirycznych ilościowych   lub jakościowych

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW obowiązujący roczniki 2009/2010; 2008/2009; 2007/2008; 2006/2007

Przedmiot Liczba godzin
I rok
Seminarium doktoranckie 20
Zajęcia przez Internet 30
Translatorium 60
Warsztaty z kultury tekstu naukowego 10
Łącznie 120
II rok
Seminarium doktoranckie 20
Zajęcia przez Internet 30
Logika 30
Metodologia badań 30
Warsztaty z kultury tekstu naukowego 10
Łącznie 120
III rok
Seminarium doktoranckie 20
Filozofia 60
Zajęcia pozawydziałowe 30
Warsztaty z kultury tekstu naukowego 10
Łącznie 120
IV rok
Seminarium doktoranckie 20
Łącznie 20

Wszystkie zajęcia zaliczane są przez prowadzących wpisem do indeksu (zal.)

W programie przewidziane są także dodatkowe wykłady, o których doktoranci będą informowani na bieżąco.