Home | Erasmus + | Erasmus + dla pracowników | Erasmus + aktualności dla pracowników

Erasmus + aktualności dla pracowników

Procedury i kryteria kwalifikacji 2023/2024

Informujemy, że na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały umieszczone:

 1. Procedury i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT).
 2. Procedury i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA)
  obowiązujące w roku akademickim 2023/24.

Zasady są bardzo podobne do zeszłorocznych, najważniejsze różnice to:

 1. Czas obowiązywania projektu – maksymalny czas pobytu na wymianie do 31.07.2024 r.
 2. Zmiana liczby mobilności dla nauczycieli akademickich, maks. 2 wyjazdy w konfiguracji 2x STA lub STA + STT.

Sussex European Partnership Development Fellowships (EPDF)

Informujemy o możliwości udziału w programie „Sussex European Partnership Development Fellowships (EPDF)”, którego celem jest rozszerzenie współpracy między pracownikami naukowymi University of Sussex i wybranych uczelni europejskich.

W ramach programu można realizować wizyty pracowników naukowych trwające od 3 do 10 dni. Dofinansowanie kosztów podróży (maksymalnie 250 GBP) oraz zakwaterowania (150 GBP na dobę) pokrywane jest przez University of Sussex. Pracownicy University of Sussex nominują i składają aplikację w imieniu gości z uczelni partnerskich, a także pełnią rolę koordynatorów wizyt. Beneficjentami programu nie mogą być doktoranci.

W ciągu roku od przyznania dofinansowania wizyta powinna przynieść wymierne rezultaty w postaci wspólnych publikacji, wniosków projektowych, rozwoju programów nauczania albo działań zmierzających do budowania potencjału naukowo-badawczego lub dydaktycznego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz formularz aplikacyjny znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.sussex.ac.uk/global-engagement/partnerships/engagement/epdf

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za obsługę administracyjną programu po stronie University of Sussex: Louise Duthie (L.A.Duthie@sussex.ac.uk).

Nabór do dwóch konkursów

Sojusz 4EU+ uruchomił nabór do dwóch konkursów przygotowanych z myślą o wsparciu nauczycieli akademickich z uczelni członkowskich, w tym Uniwersytetu Warszawskiego:

 • SEED4EU+: konkurs na inicjatywy międzyuczelnianych zespołów z uniwersytetów członkowskich 4EU+. Program jest finansowany bezpośrednio z budżetów uczelni członkowskich 4EU+;
 • 4EU+ Visiting Professorships: konkurs na 2- lub 3-miesięczne wyjazdy umożliwiające pobyt na wybranej uczelni członkowskiej 4EU+ i pracę nad wspólnymi projektami badawczymi i edukacyjnymi. Program jest finansowany z budżetu Stowarzyszenia 4EU+ European University Alliance.

Termin przyjmowania wniosków w obu konkursach upływa 1 czerwca br.

STA/KA171/2022

Na stronie BWZ  został opublikowany konkurs STA/KA171/2022  dot. wyjazdów nauczycieli akademickich w r.a. 2022/2023 lub 2023/2024 w celu prowadzenia zajęć w

 • Albania, Tirana – European University of Tirana (1 stypendium)
 • Filipiny, Manila – Ateneo De Manila University (1 stypendium)
 • Gruzja, Tbilisi – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (1 stypendium)
 • Indonezja, Surabaya – University Of Airlangga (1 stypendium)
 • Kanada, Vancouver – University Of British Columbia (1 stypendium)
 • Mołdawia, Kiszyniów – Moldova State University (1 stypendium)
 • Palestyna, Nablus – An-Najah National University (2 stypendia)
 • USA, Chicago – Northeastern Illinois University (1 stypendium)

Konkurs trwa do 28 kwietnia 2023 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Pytania dot. konkursu prosimy kierować do p. Joanny Wiszniewskiej  (international@adm.uw.edu.pl tel. 55 24 078).

Programy stypendialne Fulbrighta

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2024-25, Junior Research Award 2024-25, Senior Award 2024-25 i STEM Impact Award 2023-24 oraz nowość – Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25. Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, który od ponad 75 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 62 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek.

Strona internetowa dotycząca programów stypendialnych Fulbrighta na wyjazdy naukowe do USA: https://fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/

Kontakt do Ambasadorki Programu Fulbrighta w Warszawie: dr hab. inż. Izabela Madura, email: izabela.madura@pw.edu.pl

Capacity Building in Higher Education (CBHE)

BWZ informuje, że 16 lutego 2023 r. o godz. 17 mija termin składania wniosków dot. projektów typu Capacity Building in Higher Education (CBHE).

Projekty typu CBHE zostały podzielone na trzy rodzaje

 1. Strand 1 Fostering access to cooperation in higher education – Wspieranie dostępu do współpracy w szkolnictwie wyższym kod: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1
 2. Strand 2 Partnerships for transformation in higher education – Partnerstwa na rzecz transformacji w szkolnictwie wyższym kod: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2
 3. Strand 3 –Structural reform projects – reform strukturalne kod: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3

Spotkanie informacyjne zorganizowane przez KE/EACEA odbyło się 2 grudnia 2022. Link do informacji ze spotkania: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-2-december-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe_en

Pytania lub wątpliwości dot. projektów CBHE prosimy kierować do p. Joanny Wiszniewskiej: international@adm

Webinarium poświęcone Partnerstwom współpracy dla szkolnictwa wyższego

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) zaplanowała webinarium poświęcone Partnerstwom współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego, które odbędzie się 7 lutego 2023 r. w godz. 10.00 – 14.00 w formule online za pośrednictwem aplikacji Ms Teams.

Program wydarzenia [PDF]

Webinarium ma na celu przedstawienie informacji o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu w konkursie 2023.

Termin składania wniosków o Partnerstwa współpracy mija 22 marca 2023, godz. 12:00.

Webinarium skierowane jest m.in. do nauczycieli akademickich ze wszystkich dyscyplin naukowych oraz pracowników jednostek zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych o charakterze edukacyjnym.

Rejestracja na webinarium trwa do 2 lutego br. poprzez link: https://www.webankieta.pl/ankieta/881641/webinarium-nt-partnerstw-wspolpracy-w-szkolnictwie-wyzszym-konkurs-2023.html.

Do osób zarejestrowanych zostanie wysłany link do spotkania po zamknięciu rejestracji.

Pytania lub wątpliwości dot. projektów Partnerstwa współpracy prosimy kierować do p. Joanny Wiszniewskiej: international@adm.uw.edu.pl lub tel. + 22 55 24 078.

Ogólne zasady Mieszanych programów intensywnych

Na stronie zostały opublikowane ogólne zasady Mieszanych programów intensywnych (Blended Intensive Programme, BIP), w których UW jest organizatorem. Przypominamy, że spotkanie stacjonarne dot. mobilności krótkoterminowych, w tym BIP-ów jest zaplanowane na 10.02.2023 r. Rejestracja na spotkanie zostanie otwarta w późniejszym terminie.

Pytania lub wątpliwości dot. BIP-ów prosimy kierować do p. Ewy Makal-O’Hara: erasmusbwz@uw.edu.pl lub tel. + 22 55 24 232; 20 818.

Zaproszenie do składania wniosków

BWZ przypomina, że Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków dotyczące wszystkich akcji centralnych programu Erasmus+. Szczegółowe informacje na temat warunków każdego z konkursów są dostępne w Przewodniku po programie 2023 i/lub na portalu Funding and Tender Opportunities.

Spotkanie informacyjne dot. wspólnych studiów (Akcja Erasmus Mundus) zorganizowane przez KE/EACEA odbyło się 22 listopada 2022 r.

Link do informacji po spotkaniu: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-mundus-action-2023-2022-11-22_en
W celu dotarcia do właściwego nagrania należy znać termin jego realizacji i/lub numer zaproszenia do składania wniosków.

13.01.2023 r Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności organizuje dodatkowe spotkanie informacyjne w formule on-line nt. akcji Erasmus Mundus.

W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją wspólnych studiów magisterskich zgodnie z zasadami wymaganymi w programie Erasmus+, jak również wymagania odnoszące się do wspólnych studiów magisterskich wynikające z polskiego prawa o szkolnictwie wyższym (pismo wprowadzające do tematu w załączeniu).

Program wydarzenia dostępny jest na:  https://erasmusplus.org.pl/kalendarz-wydarzen/spotkanie-informacyjne-poswiecone-wspolnym-studiom-erasmus-mundus-w-konkursie-wnioskow-2023

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do rejestracji  do 10 stycznia poprzez: https://wspolne-studia-em.webankieta.pl/.

Prosimy o przekazanie tej informacji pracownikom Państwa jednostek, którzy mogą być zainteresowani tematem wspólnych studiów.

Po zamknięciu rejestracji do osób zarejestrowanych zostanie wysłany link do spotkania.

Akcja Erasmus Mundus – termin składania wniosków 16 lutego 2023 r. godz. 17:00

W ramach akcji Erasmus Mundus dostępne są dwie ścieżki/części:

 1. Erasmus Mundus Joint Master (EMJM) – kod ERASMUS-EDU-2023-PEX-EMJM-MOB
 2. Erasmus Mundus Design Measure (EMDM) – kod ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN

Pytania lub wątpliwości dot. projektów o wspólnych studiach Erasmus Mundus prosimy kierować do p. Joanny Wiszniewskiej: international@adm.uw.edu.pl lub tel. + 22 55 24 078; 24 007

Ogólne zasady Mieszanych programów intensywnych

Na stronie BWZ zostały opublikowane ogólne zasady Mieszanych programów intensywnych (BIP), w których UW jest partnerem rok akademicki 2022/23 http://bwz.uw.edu.pl/mieszane-programy-intensywne-bip/

Wkrótce zostaną opublikowane również zasady dotyczące Mieszanych programów intensywnych (BIP), w których UW jest organizatorem.

Spotkanie dotyczące BIP- ów zostało zaplanowane w formule na żywo  10.02.2023 r. godz. 12.

Pytania i wątpliwości dot. BIP-ów prosimy kierować na adres erasmusbwz@uw.edu.pl lub telefonicznie do p. Ewy Makal-O’Hara (tel. 22 55 24 232 lub 22 55 20 818).

Zaproszenie do składania wniosków

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków dotyczące wszystkich akcji programu Erasmus+, w tym działań „Jean Monnet”.

Z zaproszeniem do składania wniosków oraz nowym przewodnikiem po programie Erasmus+ na rok 2023 można zapoznać się na stronie: https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/erasmus-2023-poznaj-zasady-i-terminy

Obowiązują dwie tury naborów: od lutego do czerwca oraz w październiku.

Poniżej przedstawiamy najbliższe terminy naborów związanych ze szkolnictwem wyższym w 2023 roku:

 • 14 lutego 2023 r., godz. 17:00
  Akcje i sieci „Jean Monnet”
 • 16 lutego 2023 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Akcja Erasmus Mundus
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze szkolnictwem wyższym
 • 22 marca 2023 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Przypominamy, że Biuro Współpracy z Zagranicą składa wniosek dla całego Uniwersytetu Warszawskiego w Akcji kluczowej 1 – Mobilność edukacyjna osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego (KA131 oraz KA 171).

 Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres international@adm.uw.edu.pl lub telefonicznie do p. Joanny Wiszniewskiej (tel. 22 55 24 078 lub 22 55 24 007).

Yarmouk University (YU), Jordan 

Pracownicy zainteresowani współpracą w ramach poniższej propozycji proszeni są o kontakt z Koordynatorem Mobilności – dr Eweliną Zubala (ezubala@uw.edu.pl)

Yarmouk University (YU), Jordan 

Yarmouk University (YU) is the second oldest and second largest university in Jordan that was established in Irbid city in 1976.YU offers 67 Bachelor, 69 Masters, and 18 Ph.D. programs located in 15 faculties. It has also 18 research and service centers, including (1) the Quality and Academic Development Center, (2) the Refugees, Displaced Persons and Forced Migration Studies Center, (3) Women Studies Center, (4) Entrepreneurship and Innovation Center, and (5) Sustainability Development Center. Student enrolment at YU is approximately 35,000 students in the undergraduate programs and is approximately 5,000 students in the graduate programs. The instruction language in most fields of study at YU is English.

Strona internetowa Yarmouk University (YU): https://arts.yu.edu.jo/
Education: https://education.yu.edu.jo/

Wymiana osobowa studentów i naukowców

Rusza Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej– oferta wyjazdowa, program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ( NAWA)

Termin składania wniosków 20 grudnia 2022, do godz. 15.00

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą opisana jest procedura wewnętrzna na Uniwersytecie Warszawskim;

Strona : Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej | bwz.uw.edu.pl

Zakładka: Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych – oferta wyjazdowa

Szczegóły ogłoszenia na stronie NAWA:

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – NAWA

Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA

Do wniosku składanego online należy załączyć m.in. „Zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą UW.

W celu uzyskania podpisu przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą należy przesłać do BWZ na adres: international@adm.uw.edu.pl wyraźny skan formularza „Zgłoszenie z uczelni” wypełnionego przez osobę wnioskującą i podpisanego w dolnym, lewym rogu przez dziekana/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

Formularz jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.

Współpraca mobilna – Mongolia i Sarajewo

Pracownicy zainteresowani współpracą w ramach poniższych propozycji proszeni są o kontakt z Koordynatorem Mobilności – dr Eweliną Zubala (ezubala@uw.edu.pl) we wskazanych terminach:

1) National University of Mongoliado 9 listopada.

2) International Burch University w Sarajewie – do 9 listopada.  

Uczelnia składa się z trzech wydziałów – Inżynierii i Nauk Przyrodniczych, Ekonomii i Nauk Społecznych oraz Pedagogiki i Nauk Humanistycznych.

IBU powstał w 2008 roku, założycielem i właścicielem uczelni jest Stirling Education z siedzibą w Wielkiej Brytanii, agencja doradztwa edukacyjnego, która zarządza także Tishk International University w Iraku, założonym w 2008 r.

Agencja prowadzi również szkoły w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Bośni i Hercegowinie oraz na Bliskim Wschodzie i w Indiach.

IBU jest notowany tylko w UniRank – miejsce 5527 w skali światowej, miejsce 4 w BiH.

Jest to mała uczelnia, licząca zaledwie 2 do 3 tys. studentów.

W latach 2013-16 obowiązywało Memorandum of Understanding pomiędzy UW a IBU, lecz nie doprowadziło to do realizacji konkretnych form współpracy.

IBU był zainteresowany wspólną działalnością naukową i badawczą, wymianą studentów i pracowników, wspólnymi spotkaniami i konferencjami.

 

Wyjazdy STA i STT do Izraela, Jordanii i Kanady

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji dla nauczycieli akademickich wyjazdy w celu prowadzenia wykładów (STA) oraz dla pracowników administracyjnych i koordynatorów ds. mobilności wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu „Erasmus– mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” (KA107/2020) do następujących uczelni partnerskich:

STA

 • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1 stypendium)
 • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1 stypendium)
 • University of British Columbia – Kanada, Vancouver (1 stypendium)

STT

 • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1 stypendium)
 • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1 stypendium)
 • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji oraz formularze znajdują się na stronie BWZ:
http://bwz.uw.edu.pl/programy-miedzynarodowe-2/

Termin składania kompletu dokumentów: 30 listopada 2022 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska, email: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Wyjazdy nauczycieli akademickich STA/STT

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) lub wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych (STT) do Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) – w tym konkursie do Norwegii

 • University of Oslo – Centre for Gender Research – 2 stypendia;
 • University of South-Eastern Norway – Department of Business, History and Social Sciences – 2 stypendia.

Wysokość stypendium: 250 EUR/dzień
Dofinansowanie kosztów podróży: 275 EUR
Czas trwania mobilności: 6 dni (w tym 2 dni na podróż)

Szczegóły na:
stronie BWZ
Stronie Programu Edukacja

KONKURS NA WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Uprzejmie informujEMY, że został ogłoszony konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STT) do: Jordania, Nepal, Rosja.

Na stronie BWZ znajdą Państwo dokładną informację o warunkach konkursu -liczbie stypendiów, uniwersytetach przyjmujących, datach składania dokumentów oraz listę niezbędnych dokumentów.

Termin składania list zgłoszeń do konkursu przez koordynatorów jednostek: 30 listopada, godz. 14:00.

Link do programu Erasmus + KA107: http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania proszę je kierować do pani Joanny Wiszniewskiej BWZ

KONKURS NA WYJAZD DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony konkurs na wyjazd w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach Programu Edukacja do University of Bergen (Norwegia).

Informacje podstawowe:

Uczelnia partnerska: University of Bergen

Ilość stypendiów: 1

Dziedziny współpracy: Prawo

Czas trwania mobilności: 2 dni

Ryczałt na koszty pobytu: 500 €

Ryczałt na koszty podróży: 275 €

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie BWZ:

http://bwz.uw.edu.pl/informacja-dla-nauczycieli-akademickich-edukacja/

Termin składania kompletu dokumentów: 23 listopada, godz. 14:00.

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich

BWZ przypomina, że nadal trwa nabór kandydatów do stypendium na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz na wyjazdy szkoleniowe (STT) w programie Erasmus na zasadach ogłoszonych wiosną 2021 r. Ze względu na opóźnienia w realizacji nowego projektu KA131/2021 leżące po stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz znaczne rezerwy finansowe w projektach z roku KA103/2019 i KA103/2020 nowy konkurs w kategorii STA i STT zostanie ogłoszony nie wcześniej, niż wiosną 2022 r.

Zasady realizacji STA 2021/22:
http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-dydaktyczne-nauczycieli-akademickich-sta-2020-2021/

Zasady realizacji STT 2021/22:
http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-pracownikow-szkolenia-stt-2020-2021/

Konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów na zagraniczne studia częściowe

Uprzejmie informuję, że został ogłoszony konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów partnerskich: Izrael, Jordania.

Na stronie BWZ znajdą Państwo dokładną informację o warunkach konkursu -liczbie stypendiów, uniwersytetach przyjmujących, datach składania dokumentów oraz listę niezbędnych dokumentów.

http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019/

Termin składania kompletu dokumentów: 18.10.2021, godz. 14:00.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 28.

Kontakt: Sybilla Marinković, tel.+48  22 55 24 079,  email: Sybilla.Marinkovic@adm.uw.edu.pl

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW