Home | Konferencje – archiwum

Konferencje – archiwum

Wydział Pedagogiczny UW organizatorem 45. ATEE 2021 Annual Conference

W dniach 9.09-11.09.2021 odbyła się na UW 45. międzynarodowa konferencja ATEE 2021 ( Association for Teacher Education in Europe). W ciągu trzech dni obrad online mogliśmy wysłuchać niezwykle inspirujących wystąpień keynote speakerów ze świata, m.in Prof. G. Biesty, Prof. F. Leaversa i Prof .Qing-Gu, uczestniczyć w panelu dyskusyjnym na temat współczesnych problemów kształcenia nauczycieli oraz w licznych spotkaniach grup tematycznych, gdzie zaprezentowano ponad 130 wystąpień uczestników z Europy i świata.

Więcej »

Warszawa dla najmłodszych

W dn. 2-3 grudnia 2020 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja

Warszawa dla najmłodszych – Wspomaganie rozwoju dzieci do lat trzech w żłobkach. Najlepsze praktyki i nowe wyzwania

organizowana przez m.st. Warszawa.  W panelu eksperckim głos zabierze Dr Olga Wysłowska z Katedry Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją.

Konferencja- Depresja dzieci i młodzieży – konteksty teoretyczne i praktyczne – brak miejsc

Depresja dzieci i młodzieży – konteksty teoretyczne i praktyczne

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zdrowie dzieci i młodzieży – implikacje pedagogiczne, 18 października 2019 roku

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; ul. Dobra 56/66, Warszawa

 Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów i psychologów, nauczycieli akademickich, studentów, do wzięcia udziału w konferencji Depresja Dzieci i Młodzieży – Konteksty teoretyczne i praktyczne, w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zdrowie dzieci i młodzieży – implikacje pedagogiczne. Organizatorami konferencji są Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii oraz Studenckie Koło Naukowe Kierunek Rozwój, z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja organizowana jest w partnerstwie z Fundacją Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Więcej »

Oblicza Seksualności

Konferencja z cyklu “Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych”

27 września 2018 r. w Kraków

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Informacje o konferencji (wejdż tutaj…)

 Z naukowym pozdrowieniem,
                                                                                           Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
                                                                                                            dr hab. Remigiusz Kijak

Sprawozdanie z konferencji.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie dzieci i młodzieży – implikacje pedagogiczne

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zdrowie dzieci i młodzieży – implikacje pedagogiczne

20.06.2018 r. Uniwersytet Warszawski

Aula Stary BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Warszawa

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji – Zdrowie dzieci i młodzieży – implikacje pedagogiczne. Celem konferencji jest zapoznanie z najnowszymi badaniami dotyczącymi środowiskowych uwarunkowań zdrowia dzieci i młodzieży oraz zainicjowanie tworzenia koalicji na rzecz działań zmierzających do poprawy zdrowia dzieci i młodzieży. W konferencji udział zgłosili specjaliści z ośrodków zagranicznych i krajowych, od lat zajmujący się różnymi aspektami zdrowia, w tym członkowie międzynarodowej sieci badawczej HBSC.

Organizatorzy spotkania: Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski oraz Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Partner : Fundacja Instytutu Matki i Dziecka

Kierownik Katedry

Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

(Do pobrania: karta zgłoszeniainformacje o konferencji)

VIII Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

Międzynarodowa konferencja

100 lat polskiej pedagogiki filozoficznej w orbicie kultury Zachodu. Stan, aspiracje i perspektywy

A Century of the Polish Philosophy of Education within the Orbit of European Culture. Condition, Aspirations and Perspectives

21-23 września 2018

Organizatorzy:

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego;

Philosophy of Education Society of Great Britain,

Philosophy of Education Society of Ukraine,

oraz

Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

 Miejsce konferencji: Uniwersytet Warszawski

Więcej

Zarządzanie i przywództwo w edukacji, 20 czerwca 2018 roku

Zarządzanie i przywództwo w edukacji, 20 czerwca 2018 roku

Konferencja poświęcona jest miejscu i roli zarządzania i przywództwa w systemie edukacji w Polsce i poza jej granicami. W trakcie konferencji planujemy podjąć namysł nad rozwiązaniami w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr kierowniczych. W szczególności pragnęlibyśmy przedyskutować następujące zagadnienia: zmiana w edukacji, kompetencje kadry kierowniczej oświaty, wsparcie dyrektorów szkół i placówek w ich rozwoju zawodowym, programy kształcenia kadr kierowniczych oświaty praktyka i polityka oświatowa a zarządzanie i przywództwo w edukacji.

Do udziału w konferencji zapraszamy: naukowców, wykładowców studiów podyplomowych zarządzania oświatą, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli zainteresowanych proponowaną problematyką.

Planowane wydarzenie związane jest z 20-leciem pracy Podyplomowego Studium Polityki i Zarządzania Oświatą przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej

Wykład prof. Lecha Witkowskiego: 08.12.2017, godz. 10.00

Uprzejmie zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów na seminarium naukowe. Naszym gościem będzie Prof. dr hab. Lech Witkowski, który wygłosi wykład:

PEDAGOGIKA JAKO HUMANISTYKA STOSOWANA (uzasadnienie, ilustracje i perspektywy)

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2017 r. o godz. 10.00, sala 507

Organizatorem jest Wydział Pedagogiczny UW oraz PTP Odział w Warszawie

Dr hab. Rafał Godoń

Epischool – pokonajmy bariery razem!

  • Zaproszenie
  • Program

Szanowni Państwo,

          w imieniu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka chciałabym serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w konferencji Epischool – pokonajmy bariery razem! odbywającej się w dniu 29.09.2017 w Warszawie. Konferencja rozpocznie się o godz. 09.00 w Sali Paryż PGE Narodowego przy Alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. Jest ona skierowana do przedstawicieli szkół oraz nauczycieli, którzy brali udział w projekcie.

 Niniejsza konferencja stanowić będzie podsumowanie dwuletniej współpracy Fundacji IMiD z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Univerzita Palackého v Olomouci oraz Royal College of Surgeons in Ireland w ramach projektu Epischool – pokonajmy bariery razem! Celem projektu jest poruszenie ważnych aspektów funkcjonowania uczniów z epilepsją w środowisku szkolnym. Podczas konferencji rozdawane będą materiały powstałe w ramach jego trwania, tj. raport z badań, poradnik dla nauczycieli, przykładowe scenariusze zajęć oraz publikacje dla dzieci i młodzieży. Konferencja organizowana jest we współpracy z Zespołem ds. Promocji Zdrowia w Szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W ramach konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Padaczka w ujęciu neurologicznym jako najczęściej występująca choroba neurologiczna
    u dzieci i młodzieży.
  2. Społeczny problem odbioru epilepsji.
  3. Stan przygotowania wychowawców klas do pracy z uczniem z padaczką na podstawie wyników badań zaprezentowanych w raporcie.
  4. Stan przygotowania nauczycieli wychowania fizycznego oraz ogólnej wiedzy dotyczącej aktywności fizycznej w stosunku do ucznia z padaczką – porównanie w Polsce i Czechach.
  5. Epilepsja i edukacja w Irlandii.
  6. Panel dyskusyjny pt. „Padaczka i szkoła – jak razem pokonać bariery?” z udziałem specjalistów krajowych i międzynarodowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 26 września (agnieszka.michalska@imid.med.pl
tel. 22 32 77 423). Szczegółowy program konferencji jest załączony do pisma.

                                                                                                 Z poważaniem,
Dorota Kleszczewska
Prezes Fundacji Instytutu Matki i Dziecka

Program konferencji Epischool – pokonajmy bariery razem!

Warszawa, 29 września 2017

MODUŁ I – PROJEKT EPISCHOOL

9:00 – 9:10 Otwarcie konferencji – Barbara Woynarowska, Uniwersytet Warszawski

9:10 – 9:20 Wprowadzenie. Informacje o projekcie – Dorota Kleszczewska, Prezes Fundacji IMiD

9:20 – 9:40 Padaczko pozwól żyć!, część neurologiczna, lek. Agata Lipiec, IMiD

9:40 – 10:00  Społeczny problem odbioru epilepsji, dlaczego potrzebny był projekt – Iwona Sierant, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę

10:00 – 10:10 Przerwa kawowa

MODUŁ II – PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ

10:10 – 10:30 Wychowawca klasy a uczeń z padaczką – przygotowanie wychowawców klas do pracy
z uczniem z padaczką –
 Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski

10:30  – 10:50 Nauczyciel wychowania fizycznego i aktywność fizyczna, a uczeń z padaczką – Michal Vorliček, Uniwersytet w Ołomuńcu

10:50 – 11:10 Epilepsja i edukacja w Irlandii, Geraldine Dunne, National Information Officer,

Epilepsy Ireland

11:10 – 11:20 Podsumowanie wyników, Barbara Woynarowska, Uniwersytet Warszawski

11:20 – 12:00 Przerwa obiadowa

MODUŁ III – PANEL DYSKUSYJNY

„Padaczka i szkoła – jak razem pokonać bariery?”

Gośćmi panelu będą przedstawiciele Instytutu Matki i Dziecka, Uniwersytetu w Ołomuńcu, Epilepsy Ireland, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

International ­Summer School in Philosophy and Education.

Wydział Pedagogiczny we współpracy z  International Institute for Hermeneutics,  Memorial University of Newfoundland, Kaneda, Universität Augsburg, Niemcy oraz Akademią Ignacjanum organizuje od 2013 roku tygodniowe szkoły letnie, International ­Summer School in Philosophy and Education.

Więcej »

CLIL in Early Childhood Education

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję projektu „Nauczanie Dwujęzyczne” zatytułowaną

“CLIL in Early Childhood Education”

która odbędzie się 29 maja 2015 r. w Centrum Konferencyjnym KOPERNIKA (ul. Mikołaja Kopernika 30,

00-336 Warszawa)

Celem konferencji jest prezentacja rezultatów projektu „Nauczanie Dwujęzyczne”, a także wymiana doświadczeń w zakresie nauczania języka angielskiego oraz kształcenia nauczycieli.

Wśród prelegentów znajdują się, między innymi, Pani Janet Enever, Profesor z Uniwersytetu w Umea (Szwecja), która zaprezentuje temat „Accounting for contemporary challenges in primary languages in India: Questions of history and development”, Pani Anne Pitkänen-Huhta, Profesor z Uniwersytetu w Jyväskylä (Finlandia), która poruszy zagadnienie wielojęzyczności w kontekście uczenia się języka, a także Pani Karmen Pizorn, Profesor  z Uniwersytetu w  Lubljanie (Słowenia), która przedstawi temat „English Language Proficiency of Year 2 Learners in Slovenia”.

Program konferencji

Karta zgłoszeniowa

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są drogą mailową do dnia 26 maja 2015.  Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać na adres nk.kazik@uw.edu.pl

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Edukacja przygodą

Już po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Edukacja przygodą” poświęconej zagadnieniom experiental/ adventure/  outdoor/ education. W Polsce nurty te znane są od lat, a ich elementy przeplatają się w dziedzinach nazywanych wychowanie przez przygodę, pedagogika przygody, wychowanie plenerowe, turystyka aktywna lub pedagogika przeżyć.  Nasza konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli środowisk akademickich i środowisk oświatowych, praktyków „pedagogiki przygody”, doktorantów, studentów. Dzięki włączeniu się w organizację wydarzenia Lasów Państwowych, liczymy na szeroką reprezentację środowisk związanych z edukacją przyrodniczą oraz leśną. Bazując na doświadczeniach z poprzedniej edycji postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej również edukacyjnym zagadnieniom turystyki kwalifikowanej, w tym sail training.

Konferencja odbędzie się w dniach 16 – 17 października 2015, w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im.red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisku.

Ze względu na liczne pytania o możliwość przedłużenia terminu zgłoszania abstraktów i posterów. Termin zgłoszeń został przedłużony: do 3 lipca! >>>

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji…

Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych. Warsztat młodego badacza

W imieniu Samorządu Doktorantów APS, Rady Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckiego Koło Naukowego Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorządu Naukowo – Badawczej Akademii Pedagogium, Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS zapraszamy Państwa do udziału w IV edycji Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów, organizowanej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie pod hasłem: „Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych. Warsztat młodego badacza”, która odbędzie się w dniach 12-13 marca 2015 roku

Podobnie jak w roku ubiegłym, proponowana Konferencja ma przyjąć formę swoistych warsztatów metodologicznych

Więcej informacji…

Edukacja na NOWO – nowoczesne technologie dla najmłodszych

W imieniu partnerów Partnerstwa Edukacja na NOWO serdecznie zapraszam na konferencję pt.: „Edukacja na NOWO – nowoczesne technologie dla najmłodszych” podsumowującą pilotażową edycję szkolenia, która odbędzie się 24 listopada 2014 roku (poniedziałek) w auli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73 w godzinach 14:00 – 18:00.

Więcej informacji…

Wcześniejsze konferencje:

12 grudnia 2012:

Serdecznie zapraszamy na Konferencję organizowaną przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

pt. „System awansu zawodowego nauczycieli – szansa na rozwój czy biurokratyczna tortura?”, która odbędzie się 13.12.2012 w Warszawie.

W trakcie konferencji zostaną omówione istotne wyniki badania „Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce”, odbędą się konsultacje i warsztaty dla uczestników. 

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół oraz Nauczycieli.

 

15 grudnia 2011:

Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przy współpracy z Doktoranckim Kołem Naukowym Kształcenia Filozoficznego i Doktoranckim Kołem Naukowym Współpracy Polsko-Niemieckiej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Międzyuczelnianą Konferencję Doktorantów “Pedagodzy wobec wyzwań edukacyjnych”.
Więcej informacji na stronie: www.aps.edu.pl
Konferencja odbędzie się 16.12.2011 r. w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej w budynku C, w sali senatu (nr 3213) ul. Szczęśliwicka 40 w Warszawie
w godz. 11.00-16.00 (rejestracja od godz. 10.30).

17 października 2011:

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Ethics and Education”, którą organizuje nasz Wydział razem z Instytutem Filozofii UW.

Sesje odbędą się w poniedziałek i wtorek – 24 i 25 października 2011 roku. Miejsce: Kampus Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek „Starej Biblioteki”, sala 308. Wstęp wolny.

Z pozdrowieniami,

dr Rafał Godoń

Prodziekan ds. studenckich i współpracy z zagranicą

Czytaj: Program konferencji

Plakat

31 maja 2011:

Władze Dziekańskie zachęcają wszystkich Pracowników dydaktycznych i Doktorantów naszego Wydziału do udziału w seminarium ” Studenci z niepełnosprawnością i chorobą psychiczną – nowe wyzwanie w dydaktyce”, które odbędzie się 1 czerwca (środa), w godz. 10.00-14.00 w sali
507 (konferencyjna).

Udział możliwy wyłącznie po rejestracji na stronie: http://www.bon.uw.edu.pl/form_zapisz.php?d=01062011

Pobierz program

6 kwietnia 2011:

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Edukacja przygodą” poświęconej zagadnieniom outdoor&adventure education w Polsce (zwanego czasem wychowaniem przez przygodę, pedagogiką przygody lub pedagogiką przeżyć). Zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich (badaczy, teoretyków) i środowisk oświatowych (kadra kształcąca nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży), praktyków „pedagogiki przygody” (nauczycieli, edukatorów, twórców programów i projektów, działaczy stowarzyszeń), doktorantów, studentów.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15.10.2011, w Pałacu w Teresinie al. Druckiego – Lubeckiego 1 (http://www.osrteresin.oit.pl/), koło Warszawy.

14 października 2010:

“Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku między tradycją a innowacją”

16 września 2010:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona szeroko ujętej problematyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (16-17 września 2010 roku Warszawa)  Formularz zgłoszeniowy

28 maja 2009:

28-29.05.2009: „Wychowanie estetyczne dziś. W czterdziestą rocznicę śmierci Herberta Reada”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w dniach 28-29.05.2009.

Termin zgłoszeń: 28 lutego 2009 roku. [Karta zgłoszenia]

Kontakt: Zakład Teorii Wychowania Estetycznego, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa lub e-mail: apiejka@uw.edu.pl, msamoraj@uw.edu.pl

18 maja 2009:

„PROJEKTY EDUKACYJNE: Szkolne Atelier Artystyczne”

Zaproszenie do uczestnictwa w jednodniowej konferencji w dn. 18 maja 2009.

19 listopada 2008:

„50-lecie Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim.
Trwałość i zmiana w dorobku jej twórców”

Sympozjum. Warszawa, 19 listopada 2008 r.

13 września 2008:

Uprawnienia, kwalifikacje i kształcenie kadr kierujących placówkami oświatowymi.
Konferencja. Warszawa, 13 września 2008 r.

19 czerwca 2008:

Kształcenie pedagogów i nauczycieli w zakresie zagadnień biomedycznych.   [PDF]   [DOC]
Ogólnopolskie Seminarium – forum dyskusyjne. Warszawa 19-21 czerwca 2008 r.
Program

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW