Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Studia niestacjonarne – programy studiów

PROGRAMY STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE OSOBY PRZYJĘTE W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

KIERUNEK PEDAGOGIKA, LICENCJAT (3-LETNIE)

KIERUNEK PEDAGOGIKA – DRUGI STOPIEŃ (2-LETNIE); NOWY PROGRAM na specjalności Studia nad Dzieckiem i Rodziną (od roku 2021/22)

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – STUDIA JEDNOLITE (5-LETNIE)

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – STUDIA JEDNOLITE (5-LETNIE) (program obowiązujący od roku 2023/24)

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA – STUDIA JEDNOLITE (5-LETNIE), NOWY KIERUNEK

KIERUNEK PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA-DRUGI STOPIEŃ (2-LETNIE)

 

PROGRAMY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH  I i II STOPNIA (I rok studiów od roku akademickiego 2016/2017)

STUDIA I STOPNIA trwają  6 semestrów i składają się z 3 etapów. Każdy etap (jeden rok studiów) ma przypisane określone moduły. Aby przejść na kolejny etap studiów (rok) należy zaliczyć wszystkie moduły przypisane do danego etapu oraz zdobyć minimum 60 punktów ECTS. Oprócz obowiązkowych  modułów ze Studium kształcenia ogólnego, Studium kształcenia kierunkowego oraz Studium kształcenia specjalnościowego), student wybiera zajęcia fakultatywne (Studium Uzupełniające) odbywające się na Wydziale oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie, którymi uzupełnia brakującą liczbę punktów ECTS. Po uzyskaniu absolutorium: zaliczenie wszystkich modułów, zaliczenie egzaminu z lektoratu na poziomie B2, zaliczenie seminarium dyplomowego  oraz uzyskanie minimum 180 punktów, student składa pracę dyplomową. Po przyjęciu pracy przez promotora oraz uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, student przystępuje do egzaminu dyplomowego.

STUDIA II STOPNIA trwają  4 semestry i składają się z 2 etapów. Każdy etap (jeden rok studiów) ma przypisane określone moduły. Aby przejść na kolejny etap studiów (rok) należy zaliczyć wszystkie moduły przypisane do danego etapu oraz zdobyć minimum 60 punktów ECTS. Oprócz obowiązkowych  modułów ze Studium kierunkowego, Studium kształcenia specjalnościowego, Modułu dydaktycznego (dla osób bez przygotowania pedagogicznego), student wybiera zajęcia fakultatywne (Studium Uzupełniające) odbywające się na Wydziale oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie, którymi uzupełnia brakującą liczbę punktów ECTS. Po uzyskaniu absolutorium: zaliczenie wszystkich modułów,  zaliczenie seminarium dyplomowego  oraz uzyskanie minimum 120 punktów, student składa pracę dyplomową. Po przyjęciu pracy przez promotora oraz uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, student przystępuje do egzaminu dyplomowego.

Uchwała Rady Wydziału Pedagogicznego nr 35/2014/2015 z dnia 24 marca 201 5 r. w sprawie dostosowania programów kształcenia do nowych wymagań określonych w Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 03.10.2014 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Zobacz…)

Opisy specjalności

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (LICENCJACKIE)

 1. Pedagogika (profil ogólnoakademicki)

SPECJALNOŚCI:
1. Andragogika – Organizacja edukacji dorosłych    PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
2. Animacja kultury i edukacja nieformalna    PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
3. Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
4. Pedagogika rewalidacyjna. Studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej    PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW

 1. Pedagogika małego dziecka (profil praktyczny)

SPECJALNOŚĆ:
1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW

Na podstawie uchwały nr 67/2016/17 Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 marca 2017 r w programach studiów drugiego stopnia na kierunkach PedagogikaPedagogika nauczycielskaGraduate Programme in Teaching English to Young Learners (przyjętych uchwałą nr 32/2015/16 z dnia 26.01.2016) 1) usuwa się z programu zajęcia z wychowania fizycznego. Pula punktów za fakultety powiększa się o jeden punkt ects.

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

 1. Pedagogika (profil ogólnowkademicki)

SPECJALNOŚCI:
1. Andragogika – Edukacja pozaformalna dorosłych – prowadzenie szkoleń    PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
2. Andragogika – Doradztwo zawodowe i edukacujne dorosłych   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
3. Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym    PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
4. Edukacja artystyczna i medialna   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
5. Polityka oświatowa – menedżer oświaty   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
6. Studia nad dzieckiem i rodziną   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW

 1. Pedagogika nauczycielska (profil praktyczny)

SPECJALNOŚCI:
1. Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
2. Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
3. Wczesne nauczanie języka angielskiego   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW

PROGRAMY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH  I i II STOPNIA (I rok studiów w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (LICENCJACKIE)

 1. Andragogika (profil praktyczny)

SPECJALNOŚĆ:
1. Organizacja edukacji dorosłych

 1. Pedagogika społeczno-wychowawcza (profil praktyczny)

SPECJALNOŚCI:
1. Animacja społeczno-kulturalna
2. Pedagog szkolny, doradca edukacyjno-zawodowy
3. Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

 1. Pedagogika małego dziecka (profil praktyczny)

SPECJALNOŚCI:
1. Edukacja i opieka nad małym dzieckiem
2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia nauczycielskie

 1. Pedagogika specjalna i edukacja społeczna (profil praktyczny)

SPECJALNOŚCI:
1. Pedagogika włączająca, studia nauczycielskie
2. Terapia i wspomaganie rozwoju
3. Edukacja dla rozwoju społecznego

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Osoby przyjęte na studia od roku akad. 2013/14 obowiązuje zaliczenie Modułu “Kształcenie językowe dla celów akademickich” (dawne KJO) Wiecej informacji…

 1. Andragogika (profil ogólnoakademicki)

SPECJALNOŚCI:
1.Edukacja pozaformalna dorosłych- prowadzenie szkoleń
2.Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych

 1. Pedagogika (profil ogólnoakademicki)

SPECJALNOŚCI:
1. Animacja społeczno-kulturalna
2. Edukacja medialna
3. Polityka oświatowa – menedżer oświaty
4. Praca społeczno-wychowawcza z dzieckiem i rodziną
5. Edukacja integracyjna i edukacja włączająca

 1. Pedagogika nauczycielska (profil praktyczny, studia nauczycielskie)

SPECJALNOŚCI:
1. Edukacja artystyczna
2. Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna
3. Wczesne nauczanie języka angielskiego

Programy studiów – ARCHIWUM