Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | O Wydziale | Zarządzenia Dziekana

Zarządzenia Dziekana

Od stycznia 2017 r. Zarządzenia Dziekana Wydziału Pedagogicznego są publikowane w Dzienniku.

 

Rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie nr 1 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania pełnomocników Dziekana na kadencję 2016-2020 (Zobacz)
Zarządzenie nr 2 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia (Zobacz)
Zarządzenie nr 3 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie decyzji dot. przekazania uprawnień (Zobacz)
Zarządzenie nr 4 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie decyzji dot. przekazania uprawnień (Zobacz)
Zarządzenie nr 5 z dnia 11 październiak 2016 r. w sprawie powołania Kierownika studiów niestacjonarnych na kadencję 2016-2020 (Zobacz)
Zarządzenie nr 6 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania komisji na kadencję 2016-2020 (Zobacz)
Zarządzenie nr 8 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia dnia wolnego (Zobacz)
Zarządzenie nr 9 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (Zobacz)
Zarządzenie nr 10 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich (Zobacz)
Zarządzenie nr 11 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników administracji (Zobacz)
Od stycznia 2017 r. Zarządzenia Dziekana Wydziału Pedagogicznego są publikowane w Dzienniku.

Rok akademicki 2015/2016

Zarządzenie nr 1 z dnia 09.10.2015 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (Zobacz)
Zarządzenie nr 2 z dnia 13.10.2015 w sprawie powołania kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej (Zobacz)

Zarządzenie nr 3 z dnia 27.10.2015 w sprawie powołania Komisji stypendialnej dla doktorantów (Zobacz)
Zarządzenie nr 4 z dnia 6.11.2015 w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich (Zobacz)
Zarządzenie nr 5 z dnia 24.11.2015 w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich (Zobacz)
Zarządzenie nr 6 z dnia 15.12.2015 w sprawie powołania doradców do spraw potwierdzania efektów uczenia się (Zobacz)
Zarządzenie nr 7 z dnia 15.12.2015 w sprawie powołania członków Komisji Weryfikacyjnej do spraw Potwierdzania Efektów Uczenia się (Zobacz)
Zarządzenie nr 8 z dnia 18.12.2015 w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników administracji (Zobacz)
Zarządzenie nr 9 z dnia 12.01.2016 w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich (Zobacz)
Zarządzenie nr 10 z dnia 23.02.2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (Zobacz)
Zarządzenie nr 11 z dnia 08.03.2016 w sprawie okreslania trybu i warunków postepowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego na Wydziale Pedagogicznym (Zobacz)
Zarządzenie nr 12 z dnia 22.03.2016 w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników administracji (Zobacz)
Zarządzenie nr 13 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia dnia dziekańskiego (Zobacz)
Zarządzenie nr 14 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania członka Komisji Stypendialnej (Zobacz)
Zarządzenie nr 15 z dnia 20 maja 2016r . w sprawie ogłoszenia dnia dziekańskiego (Zobacz)

Rok akademicki 2014/2015

Zarządzenie nr 1 z dnia 30.09.2014 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (Zobacz)
Zarządzenie nr 2 z dnia 14.10.2014 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów (FPM) (Zobacz)
Zarządzenie nr 3 z dnia 24.10.2014 w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich (Zobacz)
Zarządzenie nr 4 z dnia 28.10.2014 w sprawie powołania kierownika Zakładu Dydaktyki (Zobacz)
Zarządzenie nr 5 z dnia 25.11.2014 w sprawie odpracowania 24 grudnia 2014 r. (Zobacz)
Zarządzenie nr 6 z dnia 25.11.2014 w sprawie powołania Anny Ziółkowskiej na członka Wydziałowej Rady Zapewniania Jakości Kształcenia (Zobacz)
Zarządzenie nr 7 z dnia 28.11.2014 w sprawie przerwy świąteczno-noworocznej (Zobacz)
Zarządzenie nr 8 z dnia 10.12.2014 w sprawie godzin dziekańskich (Zobacz)
Zarządzenie nr 9 z dnia 30.01.2015 w sprawie powołania Komisji ds. mobilności studentów (Zobacz)
Zarządzenie nr 10 z dnia 16.02.2015 w prawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (Zobacz)
Zarządzenie nr 11 z dnia 24.03.2015 w sprawie planowania, ustalania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziale Pedagogicznym UW (Zobacz)
Zarządzenie nr 12 z dnia 24.03.2015 w sprawie stawek za zajęcia dydaktyczne (Zobacz)
Zarządzenie nr 13 z dnia 28.04.2015 w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich (Zobacz)
Zarządzenie nr 14 z dnia 11.05.2015 w sprawie ogłoszenia dni dziekańskich (Zobacz)

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW