Home | ARCHIWUM

ARCHIWUM

Godziny dziekańskie

W dniu 2 i 3 listopada 2023 r. nie ma zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych I, II stopnia oraz na studiach jednolitych.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UW nr 130 z dnia 14 listopada 2022 r. dni 2 i 3 listopada 2023 r. są również dniami wolnymi dla administracji UW. W tych dniach wszystkie biura będą nieczynne.

 

Publikacja podsumowująca Blended Intensive Program Erasmus+ na Wydziale Pedagogicznym UW

Wydział Pedagogiczny UW, wspólnie z trzema partnerskimi uniwersytetami z Niemiec, Hiszpanii i Rumunii, zorganizował Blended Intensive Program (BIP) Erasmus+ pt.  „Janusz Korczak’s concepts of children’s rights – multidisciplinary access to contemporary challenges and approaches for Practitioners and Researchers “.

W ostatnim tygodniu września 2023 odbywały się zajęcia, których tematyką wiodącą była recepcja dziedzictwa pedagogicznego Janusza Korczaka do współczesnych wyzwań edukacyjnych.  Nasi uczestnicy mieli za zadanie poznać miejsca związane z działalnością Starego Doktora. Jednym z działań było przygotowanie refleksji uzupełnionej fotografią. Przedstawiamy zestaw fotografii i refeksje Autorów, wraz ze słowem wstępnym nauczycieli akademickich, którzy prowadzili zajęcia merytoryczne podczas BIP.

Więcej »

Zaproszenie na konferencję

Neufeld Institute Poland oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają nauczycieli i rodziców na konferencję pt. “Jak budować świat przyjazny dzieciom?”

Jak możemy zadbać o dobrostan uczniów i nauczycieli? – to kluczowe zagadnienie, na którym opiera się program konferencji organizowanej przez polski oddział Instytutu dr. Gordona Neufelda. Konferencja odbędzie się 12 października w Warszawie.

Więcej »

Trwa proces rejestracji w związku z wyborami do komitetów naukowych PAN

Przypominamy o trwającym procesie rejestracji w związku z wyborami do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, które odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk.

Zgodnie z harmonogramem rejestracja osób uprawnionych do głosowania zakończy się 6 października b.r. Dokonanie rejestracji wymaga zalogowania się w systemie na stronie https://esw.pan.pl/Account/Login i postępowania zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://pan.pl/regulamin-2/ .

Więcej »

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024

2 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim z udziałem władz naszej uczelni oraz zaproszonych gości. Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Hieronim Grala z Wydziału „Artes Liberales” UW.

 

Ostatnie pożegnanie wieloletniej pracowniczki Wydziału, Pani Marii Brym, która zmarła 15 czerwca 2023 roku.

Ta wiadomość dotarła do nas dopiero teraz, trzy miesiące po śmierci Pani Marii. Nie mogliśmy pożegnać Jej tego dnia i dlatego tym tekstem postanowiliśmy uczcić pamięć o Niej.

Maria Brym (kierowniczka dziekanatu)  pracowała na naszym  Wydziale, można powiedzieć, od zawsze. Pracowała w każdej z naszych siedzib: na Krakowskim Przedmieściu, na „Smyczkach” , z których przeprowadziła Wydział na  Mokotowską. Pani Maria, to tzw. Człowiek Uniwersytetu, co oznacza, że będąc od wielu lat emerytowaną pracowniczką, była zawsze zainteresowana tym co się dzieje u Nas. Uczestniczyła w wielu uroczystościach, takich jak Inauguracja roku, spotkania wigilijne. Pracując tyle lat, znała nas wszystkich, prawie wszystkich, bo skład osobowy WPUW od roku 2006  jednak się zmienił. Dlatego zawsze pytała co słychać u poszczególnych osób. 

Więcej »

Blended Intensive Program (BIP) Erasmus+ na Wydziale Pedagogicznym UW, 25-29 września 2023

Wydział Pedagogiczny UW, wspólnie z trzema partnerskimi uniwersytetami z Niemiec, Hiszpanii i Rumunii, organizuje krótkoterminowy program mieszany Blended Intensive Program (BIP) Erasmus+ pt.  „Janusz Korczak’s concepts of children’s rights – multidisciplinary access to contemporary challenges and approaches for Practitioners and Researchers “.

W ostatnim tygodniu września 2023 odbędą się zajęcia, których celem jest nabycie wiedzy i kompetencji w obszarach: edukacji obywatelskiej w świecie mobilności i migracji oraz edukacji na rzecz praw dziecka. Tematyką wiodącą jest recepcja dziedzictwa pedagogicznego Janusza Korczaka do współczesnych wyzwań edukacyjnych. Podczas programu omawiane będą m.in. takie zagadnienia jak: międzykulturowe, inkluzyjne i niedyskryminujące podejścia w pedagogice praw dziecka, resilience w edukacji o prawach dziecka, humanizująca metodologia pracy z inkluzyjnym i refleksyjnym podejściem.

Więcej »

Pożegnanie Pana Profesora Mirosława S. Szymańskiego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość

o odejściu w dniu 2 lipca 2023 roku

Prof. dra hab. Mirosława S. Szymańskiego,

wieloletniego pracownika Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, pełniącego funkcję dziekana i prodziekana oraz kierownika Katedry Dydaktyki.

Wybitnego specjalisty w zakresie dydaktyki, polityki oświatowej i historii myśli pedagogicznej. Autora wielu książek i artykułów naukowych, cenionego nauczyciela akademickiego wielu pokoleń pedagogów.

Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny naukowiec i dydaktyk, oddany pracy akademickiej.

 

Dziekan i społeczność Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Pogrzeb 10 lipca 2023 , poniedziałek, godz. 9.00 Cmentarz Północny sala A Dom Pogrzebowy

Panel dyskusyjny “Edukacja medialna” – 5 lipca 2023

Ambasada USA w Warszawie, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz Regional English Language Office przy ambasadzie USA w Tallinie zapraszają na panel dyskusyjny “Edukacja medialna”.

Data: 5 lipca 2023 środa, godz. 9:30-11:00

Miejsce: WCIES, ul. Stara 4 w Warszawie (stare miasto)

Na wydarzenie obowiązują zapisy (liczba miejsc jest ograniczona).

Więcej »

Wykład dla ósmych klas: 22.06.2023, godz. 10.00

22 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 uczniowie i uczenice ósmych klas Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO, Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie, Zespółu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie wezmą udział w wykładzie dr hab. Małgorzaty Przanowskiej “Troska o siebie, czyli o innym spojrzeniu na świat”. Po wykładzie odbędzie się dyskusja, a następnie zwiedzanie kampusu uniwersyteckiego z przewodnikiem z Muzeum UW.

Wykład odbędzie się w Auditorium Maximum, sala A, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Serdecznie zapraszam,

Rafał Godoń

seminarium “Poza schematem”- nieformalne uczenie się dorosłych w perspektywie badawczej. Trendy, wyzwania, możliwości

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w Seminarium pt. “Poza schematem – nieformalne uczenie się dorosłych w perspektywie badawczej. Trendy, wyzwania, możliwości”, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r. w Centrum konferencyjnym “Ogrodowa 58” przy ul. Ogrodowej 58 (1 piętro, sala VIP) w Warszawie.

Spotkanie zorganizowane będzie w formie hybrydowej.

Osoby, które nie będą miały możliwości uczestniczenia w wydarzeniu stacjonarnym, zapraszamy do wzięcia udziału w formule on-line.

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem: https://seminaria-ibe.pl/zsk5-032/

Informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie: https://www.ibe.edu.pl/index.php/pl/wydarzenia/1984-konferencja-poza-schematem

Program spotkania w załączeniu.

 

 

 

PROGRAM_POZA_SCHEMATEM

Seminarium naukowe WP UW: 06.06.2023, godz. 13.30, sala 124 (I piętro)

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na spotkanie w ramach Seminarium naukowego Wydziału Pedagogicznego UW, które odbędzie się we wtorek, 6 czerwca 2023 o godz. 13.30. Naszym gościem będzie dr hab. Piotr Zamojski. Podstawą wykładu Pana Profesora będzie jego ostatnia książka Edukacja jako rzecz publiczna (Oficyna Naukowa, Warszawa 2022). Serdecznie zapraszam do udziału w dyskusji z autorem.

Proszę o rejestrację mailową, adres: seminarium.naukowe@pedagog.uw.edu.pl do 3 czerwca 2023.

Rafał Godoń

Publikujemy oświadczenie Rektora UW w sprawie dr. hab. Remigiusza Kijaka, prof. ucz.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami informujemy, że Uniwersytet Warszawski rozwiązał stosunek pracy z dr. hab. Remigiuszem Kijakiem, prof. ucz. Wszczęte wcześniej procedury dyscyplinarne są i będą kontynuowane.

Uniwersytet Warszawski nie tolerował i nie będzie tolerował czynów uchybiających obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego, w tym naruszania praw autorskich.

prof. Alojzy Z. Nowak

rektor UW

czytaj

Studia podyplomowe – BEZPŁATNE. Rekrutacja przedłużona

Rekrutacja przedłużona na studia w zakresie psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym – ostatnie wolne miejsca oraz na studia doskonalące dla nauczycieli  prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Pedagog specjalny – limit miejsc wyczerpany

REKRUTACJA

W poszukiwaniu algorytmu miasta

23 maja o godz. 17.00 w Auli Starej Biblioteki UW odbędzie się pierwsze seminarium z cyklu “Heurystyki”, pt. “W poszukiwaniu algorytmu miasta“.

Heurystyki powstały z inicjatywy JM Rektor UW, a ich celem jest prezentacja społeczności UW badań doktorantów. 23 maja (jako pierwsi) zaprezentują się doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych:

• Wojciech Gędek – „Uwarunkowania miejskich polityk zdrowia publicznego”;
• Krzysztof Janas – „Negocjowanie miasta”
• Maciej Misztal – „Miasto 15-minutowe – utopia czy nadzieja?”

Wspierać ich będą swoim komentarzem promotorki:

• dr hab. Maria Theiss, prof. UW  (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)
• dr hab. Magdalena Łukasiuk (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)
• dr Sylwia Dudek- Mańkowska (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Kolegium MISH przed wyzwaniami trzeciej dekady XXI wieku

Kolegium MISH zaprasza na debatę nt.
Ile indywidualizmu w studiach indywidualnych – Kolegium MISH przed wyzwaniami trzeciej dekady
XXI wieku
Debata odbędzie się 12 maja w godz. 10-14, ul. Dobra 55 s. 1.120 (wejście od ul. Browarnej)

Wprowadzenie: Marek Wąsowicz

I panel: Obszar i granice indywidualizmu we wspólnocie akademickiej
Moderator: Piotr Schollenberger
Uczestnicy: Marta Bucholc, Roman Chymkowski, Dominika Kuna, Aneta Pieniądz, Paweł Strzelecki.

Przerwa kawowa

II panel: Indywidualne studia międzydziedzinowe – twórczość czy reprodukcja
Moderator: Paweł Poławski
Uczestnicy: Małgorzata Głowacka-Grajper, Łukasz Książyk, Antonina Lewandowska, Adam Ploszka,
Anna Rosner.

Podsumowanie: Marek Wąsowicz

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor Kolegium MISH
Marek Wąsowicz

Zaproszenie na wykład – 25.04.2023 r.

Pani dr hab. Maria Kolankiewicz zaprasza na wykład otwarty, który poprowadzi  doc. Vira Korniat –  kierowniczka Katedry Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie.

Wykład “System edukacji i opieki nad dziećmi w Ukrainie w czasie wojny – problemy i rozwiązania” odbędzie się we wtorek 25 kwietnia 2023 o godzinie 10.00 w sali 413.

 

Psychological resilience: how to deal with stress?

Seminarium międzynarodowe
Termin: 24 kwietnia 2023 r., godz. 10:00, sala 414. 

Guest: Audrius Ivanauskas – lecturer and psychologist from Higher Education Institution and Mykolas Riomeris University.
Twice nominated as the best lector at the Faculty of Educational Sciences of the Lithuanian University of Education in 2016 and 2017. And in 2021, an award was received at Vytautas Magnus University – Teaching quality #1 in 2020.

Psychological resilience: how to deal with stress?

Stress is a daily and perhaps inevitable companion of modern life. What is the impact of stress on the students’ daily life and their motivation? What are the main factors that depress students, and how to recognize them? During the lecture, the characteristics of students’ stress and successful ways of overcoming them are discussed.

Seminarium międzynarodowe
Termin: 24 kwietnia 2023 r., godz. 17:15, sala 414.
Conformity and Obedience – psychological and pedagogical perspective

Studencki Nobel

Rozpoczęła się XIV edycja konkursu Studencki Nobel dla studentów z całej Polski!
Niezależne Zrzeszenie Studentów przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego zaprasza młodych naukowców i działaczy do podzielenia się swoimi osiągnięciami natury naukowej, społecznej czy artystycznej.

Studencki Nobel skupiony jest wokół:

  • propagowania rozwoju nauki, literatury i sztuki;
  • wsparcia idei wolontariatu;
  • ułatwienia młodym, zdolnym artystom i naukowcom rozwijania pasji i zainteresowań.

Więcej »

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań EdukacyjnychInstytut Badań Edukacyjnych

👩‍🎓Nowoczesna edukacja pociąga za sobą konieczność nowego sposobu myślenia, ustalenia nowych zasad i sposobów działania, a co zatem idzie, także rozwijania/nabywania nowych umiejętności.
Polecamy zbiór tekstów na temat umiejętności ważnych w pracy nauczyciela, które mogą być pomocą i inspiracją w codziennej pracy i planowaniu rozwoju zawodowego.
#ZSK #edukacja #nauczyciele
Zapraszamy do lektury!
https://buff.ly/3Gnbhpl

 

Międzynarodowa współpraca naukowa: Spaces, Places and Materialities in Research on Childhoods

Seminarium: 20-21 kwietnia 2023

Zapraszamy do udziału (online) w drugim dniu naukowego seminarium: Workshop Infancia_c#9: Spaces, Places and Materialities in Research on Childhoods, który już po raz drugi organizowany jest we współpracy David Poveda (Universidad Autónoma de Madrid) i Urszula Markowska-Manista, Marek Smulczyk (Wydział Pedagogiczny UW).

Informacje i link do rejestracji:
https://www.infanciacontemporanea.com/2023/01/22/workshopic9/

Program wydarzenia: https://www.infanciacontemporanea.com/wp-content/uploads/2023/01/workshop_ic9_program.pdf

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Jednym z działań podejmowanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” jest wspieranie naukowców z zagranicy, którzy są zainteresowani aplikowaniem o granty Marie Skłodowskiej-Curie Postdoctoral Fellowship wraz z Uniwersytetem Warszawskim. Wsparcie oferowane naukowcom z zagranicy obejmuje pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego, zarówno od strony administracyjnej jak i konsultacje merytoryczne z opiekunami naukowymi.

Więcej »

Preventing educational and social exclusion of youth at-risk in different European contexts

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium Preventing educational and social exclusion of youth at-risk in different European contexts, realizowanego w ramach projektu „Co-created Education and Social Inclusion” (COSI.ed)
W trakcie seminarium badacze i praktycy z 5 krajów europejskich (Norwegii, Danii, Hiszpanii, Portugalii i Polski) zaprezentują dobre praktyki w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem edukacyjnym i społecznym oraz wyniki dotychczasowych badań.

Spotkanie w ramach kursu Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego.

Rejestracja do dnia 19 marca 2023: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Qo48QMTNf5Q1uKQxPC3siyDzEgsqJaiD2SXUFGkU1RGXeA/viewform?usp=sf_link 

Więcej »

Czego może nauczyć nas przedwojenna szkoła?

We wtorek, 14 marca w godz. 10:00 – 13:00 zapraszamy do sali 413 na sympozjum poświęcone podręcznikom szkolnym w II Rzeczypospolitej

Czego może nauczyć nas przedwojenna szkoła?“.

Pan mgr Tomasz Zbrzezny – em. pracownik Politechniki Warszawskiej i wieloletni kolekcjoner książek – prezentować będzie część swojej kolekcji.

Będzie możliwość wzięcia tych książek do ręki!

 

Organizatorem sympozjum jest Pracownia Historii Oświaty i Wychowania
Adam Fijałkowski

Warsztaty

Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji UW zaprasza Studentki i Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w cyklu warsztatów “Mediacja od A do Z”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: mediacje@uw.edu.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Więcej informacji: https://mediacje.wpia.uw.edu.pl/

Informacja

 

APS: Seminarium Naukowo-Szkoleniowym pt. RUCH, KTÓRY UCZY – EDUball / BRAINball i mini-EDUball / mini-BRAINball w edukacji i terapii dzieci

Akademia Pedagogiki Specjalnej organizuje Seminarium Naukowo-Szkoleniowe pt. RUCH, KTÓRY UCZY – EDUball / BRAINball i mini-EDUball / mini-BRAINball w edukacji i terapii dzieci, które odbędzie 8.03 w godz. 11.40-14.30 w siedzibie APS.

Seminarium składa się z dwóch części, w ramach których przewidziany jest wykład (aula C) oraz część warsztatowa (sala gimnastyczna).

Prof. dr hab. Andrzej Rokita z zespołem zaprezentuje metodę Eduball.

Obowiązuje rejestracja. Więcej informacji: http://www.aps.edu.pl/aktualnosci/seminarium-naukowo-szkoleniowe/

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Łowiczu

na prośbę władz uczelni przekazujemy informację o XIX edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską) dotyczącą zagadnień związanych z Łowiczem (http://www.lowicz.eu/XIX_edycja_Konkursu_na_najlepsza_prace_dyplomowa_dotyczaca_problematyki_zwiazanej_z_Miastem_Lowiczem,358,1615).

Organizatorzy konkursu liczą na wysoki poziom merytoryczny prac, zawierających głęboką analizę tematyki społecznej (oświata, historia, kultura, kultura fizyczna i sport) i gospodarczej (architektura, infrastruktura techniczna miasta, lokalna przedsiębiorczość, bezrobocie, turystyka).

Termin składania prac mija 30 września 2023 r.

Warsztaty pracy z kamerą i mikrofonem

Zapraszam studentów i doktorantów,

którzy chcieliby skorzystać z pomocy w kształtowaniu wizerunku i umiejętności publicznej prezentacji w pracy z kamerą i mikrofonem, do udziału w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez red. Kamilę Drecką-Anderman i zespół operatorów filmowych.

Zainteresowanych proszę o przybycie na spotkanie organizacyjne we wtorek 28.02.2023 r. o godz. 15:30 do s. 103 lub o zgłoszenie się na adres l.rowicki@uw.edu.pl

Leszek Rowicki

Festiwal Nauki „Kreatywnie, czyli jak?”

W środę 1 marca 2023 roku na Wydziale Pedagogicznym UW odbędzie się drugi Festiwal Nauki, organizowany pod hasłem „Kreatywnie, czyli jak?” przez studentki i studentów III roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Projektem opiekują się dr Małgorzata Sieńczewska i dr Dorota Sobierańska. W tym roku naszymi gośćmi będą uczniowie warszawskich szkół i ich nauczyciele. Oczywiście liczymy również na obecność wszystkich naszych studentek i studentów oraz pracowników Wydziału. Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia

Zaproszenie na warsztat Gry z Bullerbyn

Fundacja Bullerbyn organizuje w przyszłym tygodniu darmowe warsztaty, które mogą zainteresować studentów i absolwentów Wydziału Pedagogiki. Czy mogę prosić o przesłanie informacji o nich przez Państwa kanały informacyjne, social media, itp.?

Fundacja Bullerbyn zaprasza pedagożki i pedagogów na warsztat Gry z Bullerbyn! Tworzenie gier w pracy z młodzieżą, 20-21.02.2023. Podczas spotkań podzielimy się doświadczeniami i praktykami z międzynarodowego projektu w tej tematyce, porozmawiamy o game-based learning oraz serious games, zaprosimy do playtestu gry stworzonej przez młodzież oraz doświadczenia procesu tworzenia własnej gry. Obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona.

https://fb.me/e/4aKTZOmNW

Współpraca akademicka z Uniwersytetem w Bonn

Szanowni Państwo,

w roku 2023 kończy się trzyletni okres finansowania przez DAAD mobilności i innych działań  realizowanych w ramach umowy o bezpośredniej współpracy akademickiej Uniwersytetu w Bonn  z Uniwersytetem Warszawskim.  Aby uzyskać  przedłużenie finansowania tej współpracy na lata 2024-2026, Uniwersytet w Bonn musi do końca lutego 2023 r. zgłosić do DAAD zaplanowane  na ten okres wspólne projekty.

W związku z powyższym, bardzo proszę wszystkie osoby, które są zainteresowane nawiązaniem/rozwinięciem współpracy z Uniwersytetem w Bonn i chciałyby ubiegać się o  finasowanie realizowanych wspólnie tematów badawczych (mobilności lub ew. innych działań) o bezpośredni kontakt mailowy z BWZ na adres: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl

Sekretariat studencki-semestr letni 2022/23

Sekretariat studencki czynny jest we wtorki, środy i piątki oraz w niektóre soboty zjazdowe.

Semestr letni 2022/23:

w marcu: 11 marca 2023; 25 marca 2023

w kwietniu: 1 kwietnia 2023

w maju: 13 maja 2023

w czerwcu: 3 czerwca 2023

Lektorat – drugi semestr, st. niestacjonarne

 

Studenci  naszego Wydziału uczestniczący w lektoratach w semestrze zimowym zostali automatycznie przerejestrowani na kontynuacje lektoratu w drugim semestrze.

Jeśli student nie dysponuje już żetonami, powinien uiścić opłatę za kolejny semestr lektoratu.

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (tylko z semestru letniego!) w terminie: 27.01-30.01.2023  oraz  przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach: 02.02-20.02.2023; 24.02.-28.02.2023 II tura (korekty)

Rejestracja zawsze rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

Więcej »

Podpinanie lektoratów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż decyzją Pana Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Sławomira Żółtka, prof. UW  w terminie od 10 lutego do 7 marca 2023 r. będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

Rejestracja na zajęcia-studia niestacjonarne

Szanowni Państwo,

w dniach: 10.02. (22:00) piątek – 12.02. (23:59) niedziela  2023 r. odbędą się zapisy na zajęcia podlegające wyborowi:

studia II stopnia: rejestracja na jedno konwersatorium w jęz. obcym i jedno translatorium

studia jednolite III rok – wybór grupy seminarium i warsztatów- zajęcia z modułu metodologicznego

studia jednolite IV rok – wybór jednego konwersatorium z Modułu FPP

wszyscy studenci – możliwość wybrania zajęć ogólnouniwersyteckich zorganizowanych na Wydziale (ogun filmowy). Proszę pamiętać o rejestracji żetonowej, w ramach której jest bardzo bogata oferta zajęć typu OG.

Aby ukończyć studia należy zaliczyć minimum 9 ects z zakresu zajęć OG (studia licencjackie); 6 ects (st.II stopnia); 15 ects (studia jednolite).

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW