Home | ARCHIWUM

ARCHIWUM

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/21

Kolegium Dziekańskie

Wydziału Pedagogicznego UW

serdecznie zaprasza Społeczność Wydziału, na uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2020/21,

która odbędzie się 29 września 2020 roku (wtorek) o godzinie 11:00,

w Auli Auditorium Maximum, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

PROGRAM

“Hymn RP”

Otwarcie uroczystości przez Pana Dziekana – dra hab. Rafała Godonia, prof. ucz.

Immatrykulacja studentów

„Gaude Mater Polonia”

Wykład inauguracyjny dr hab. Joanny Smogorzewskiej pt. „Czym dzieci mogą nas zaskoczyć?”.

„Gaudeamus Igitur”

Z Ambasady USA: zaproszenie na webinarium nt. zdalnego nauczania 22 września, godz. 18:00 (wtorek)

Szanowni Państwo,

we wtorek 22 września o godz. 18:00 zapraszamy ponownie na spotkanie online ze Stephanie Moore z Univeristy of New Mexico na temat nauczania zdalnego na poziomie uniwersyteckim pt. „Strategies for Effective Online Learning: Interaction, Feedback and Assessment?”.

Więcej »

Rekrutacja na MOST

MOST, Rekrutacja, 2-15 września

EERA Webinar – ONLINE KEYNOTE PANEL featuring keynote speakers Joyce L Epstein, Ramon Flecha, Isabel Menezes and Riyad A. Shahjahan

Online activities organised by EERA and the EERA networks will end with an ONLINE KEYNOTE PANEL featuring keynote speakers Joyce L Epstein, Ramon Flecha, Isabel Menezes and Riyad A. Shahjahan, where you will have the opportunity to join the panel discussion.

The webinar will be hosted by Joe O’Hara (president of EERA) and Stephen McKinney (Glasgow University).

When: Friday 28 August, 16:00 CET – Central European (Berlin) Time.

Time Zone Converter: https://www.thetimezoneconverter.com/

To read more

„Promocja badań naukowych” Programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że aktualnie trwa nabór w ramach Działania III.3.2. „Promocja badań naukowych” Programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Celem konkursu jest zwiększenie widzialności oraz promocja wyników badań naukowych zrealizowanych na Uniwersytecie Warszawskim przez indywidualnych naukowców i/lub zespoły badawcze.

Nabór trwa do 15.08.2020. Szczegóły udostępniliśmy na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-2/.

Serdecznie zapraszam do aplikowania.

Z poważaniem

Marcin Sadowski

Biuro Obsługi Badań
Uniwersytet Warszawski
ul. Dobra 56/66 pok. 2.68
00-312 Warszawa

tel. +48 22 55 24 243
marcin.sadowski@adm.uw.edu.pl

Programy wyborcze kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w zakładce WYBORY 2020 zostały zamieszczone programy wyborcze kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału Pedagogicznego w kadencji 2020-24.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wyborczymi kandydatów.

Krzysztof Pierścieniak
Przewodniczący WKW

Stypendia pomostowe

Celem stypendium pomostowego jest wsparcie zdolnej i ambitnej młodzieży, pochodzącej z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach akademickich.

Informacja szczegółowa

Cykl spotkań online dotyczących 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych

Szanowni Państwo,

trwa cykl spotkań online dotyczących 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) „Inicjatywy doskonałości” na UW (IDUB), w trakcie których można dowiedzieć się m.in., jak włączyć się w realizowane działania.

W spotkaniach wezmą udział m.in. prof. Maciej Duszczyk, prorektor ds. naukowych oraz zespoły koordynujące poszczególne Priorytetowe Obszary Badawcze.

23 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie, dotyczące POB IV „Przekraczanie granic humanistyki”. Terminy kolejnych spotkań:

  • 30 czerwca 2020 r., godz.10:00-15:00 – POB I „Badania dla Ziemi”,
  • 1 lipca 2020 r., godz. 10:00-14:00 – POB II „U podstaw mikro i makro świata”,
  • 2 lipca 2020 r., godz.14:30 – POB III „Wyzwanie petabajtów”,
  • 10 lipca 2020 r., godz. 10:00-13:00 – POB V „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”.

Linki do rejestracji na spotkania oraz informacje szczegółowe znajdują się na stronie programu IDUB >>

Z pozdrowieniami

Biuro Prasowe UW

Bezpłatne testy na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Szanowni Państwo,

zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rektora UW pracownicy oraz doktoranci uniwersytetu mogą skorzystać z bezpłatnych testów na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Badania można będzie wykonać od 29 czerwca do 28 sierpnia. Testy przeprowadzi Warsaw Genomics Laboratorium Analiz Genetycznych. Badanie wykonywane będzie w dwóch klasach: IgM i IgG, w celu identyfikacji osób, które przebyły zakażenie koronawirusem.

Badanie przeciwciał w klasie IgG powinno dać odpowiedź, czy osoba chorowała na COVID-19, a tym samym, czy nabyła odporność.

Badanie przeciwciał IgM służy do identyfikacji osób, które zetknęły się z wirusem nie krócej niż w trakcie ostatnich 2-3 tygodni przed pobraniem krwi i wytwarzają przeciwciała związane z aktywną fazą zakażenia. Osoba z pozytywnym wynikiem badania przeciwciał IgM może nadal zarażać innych lub mogła niedawno wyzdrowieć z COVID-19.

Szczegółowe informacje na temat badania oraz sposobu rejestracji znajdą Państwo w komunikacie na stronie głównej UW: https://www.uw.edu.pl/bezplatne-testy-na-koronawirusa/.

Z pozdrowieniami

Biuro Prasowe UW

Konferencja naukowa

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszam na konferencję naukową on-line „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim – w kierunku standardów i procedur” we wtorek, 23 czerwca 2020 r. w godzinach 10:00-14:00. LINK

W trosce o Państwa bezpieczeństwo konferencja odbędzie się w trybie on-line. Program wydarzenia

Pierwsza cześć konferencji jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych i nie wymaga zapisów. 

Więcej »

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Szanowni Państwo,

w drugiej połowie czerwca i w lipcu odbędą się spotkania online dotyczące działań realizowanych w ramach 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UW.

Podczas spotkań członkowie społeczności UW będą mogli dowiedzieć się np. jak można włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. W spotkaniach wezmą udział m.in.: prorektor ds. naukowych, dr hab. Maciej Duszczyk, zespół koordynujący działalność danego POB oraz kierownicy poszczególnych działań, jakie realizowane są w ramach POB.

Więcej »

Webinar RZETELNIE O MAŁYM DZIECKU

Blog edukacyjny Czymskorupka.edu.pl serdecznie zaprasza na webinar pt. RZETELNIE O MAŁYM DZIECKU, współorganizowany przez pracowników naszego Wydziału. Spotkanie to dedykowane jest profesjonalistom związanym z sektorem edukacji wczesnodziecięcej.

Udział w webinarze jest nieodpłatny, a jego osoby zarejestrowane otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.

Osoby chętne do udziału w wydarzeniu proszone są uzupełnienie formularza zgłoszenia, który dostępny jest tutaj:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegcLkKdnbxH__qhTQksC7PkCnhiDsQFSuL4upbaPTu3GOtag/viewform

Więcej »

Spotkanie z kandydatami na Dziekana WPUW

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 19 czerwca (piątek) o godz. 10.00, w sali 413 w budynku Wydziału Pedagogicznego przy ul. Mokotowskiej 16/20 rozpocznie się spotkanie z wyłonionymi w wyborach indykacyjnych kandydatami na Dziekana Wydziału Pedagogicznego w kadencji 2020-24.

W trakcie spotkania kandydaci przedstawią swoją wizję kierowania wydziałem w nadchodzącej kadencji oraz odpowiedzą na pytania członków
Spotkanie odbędzie się z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych przewidzianych przepisami obowiązującymi podczas stanu zagrożenia epidemicznego.

Ponadto przewidujemy transmisję on-line dla zalogowanych członków społeczności Wydziału Pedagogicznego z przebiegu spotkania.
Zakończenie spotkania przewidujemy ok godziny 13.00

Serdecznie zapraszamy

Krzysztof Pierścieniak
Przewodniczący WKW

Webinarium programu PROFESURA GOŚCINNA NAWA

Zaproszenie na spotkanie online €žProfesura Gościnna webinarium informacyjne€ na temat nowego programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Profesura Gościnna NAWA – wspierającego umiędzynarodowienie polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki, za pomocą długookresowego atrakcyjnego pakietu finansowego.

Webinarium odbędzie się 9 czerwca 2020 r., w godz. 14:00-15:00

W trakcie spotkania online przedstawimy cele i założenia programu Profesura Gościnna NAWA, a także odpowiemy na pytania dotyczące realizacji projektów w ramach programu.

Zapraszamy do rejestracji: https://tjclick.clickmeeting.pl/webinarium-profesura-goscinna-nawa/register?_ga=2.191689514.109044772.1590760696-599524092.1585048671 

Więcej »

W czasach pandemii łatwiej żyje się seniorom na wsi

Prof. Zofia Szarota zaprasza do wysłuchania rozmowy w  audycji “Czuję się młodo”

Wysłuchaj

Współpraca uczelni i szkół

Zaproszenie do rozmowy na temat: “Współpraca uczelni i szkół”

– Co moglibyśmy zyskać, gdyby prowadzony był dialog na linii uczelnia – szkoła?
– Jak może być prowadzona taka współpraca?
– Co możemy zrobić tu i teraz?

W rozmowie biorą udział:
Prof. Małgorzata Żytko
Prof. dr hab. Roman Leppert
Jarosław Pytlak
Wojtek Gawlik

Współpraca uczelni i szkół

Zaprasza Prof. Małgorzata Żytko

IV Konferencja Edukacja Przygodą przeniesiona

Szanowni Państwo,

po długich dyskusjach, rozważaniach i poszukiwaniach możliwych rozwiązań, z przykrością informujemy, że IV Konferencja Edukacja Przygodą w dniach 20-23 maja 2020 zostaje przeniesiona na inny termin.

Więcej »

I Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa ArchaeGraph Online Conference, 26.06.2020

Zachęcamy wszystkich młodych badaczy – studentów i doktorantów, oraz doświadczonych pracowników naukowych, ekspertów w danej dziedzinie nauki do udziału w konferencji przeprowadzonej w trybie zdalnym – online. Konferencja jest organizowana przez Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, które jest ujęte w wykazie wydawców recenzowanych monografii naukowych MNiSW (I poziom).

Konferencja online jest efektem panującej epidemii, która zmusza do zdalnej wymiany wiedzy. Ufamy, że obrady przeprowadzone w takim trybie nie będą odbiegały poziomem merytorycznym od spotkań naukowców twarzą w twarz.

Wirtualne spotkanie ma charakter interdyscyplinarny. Ma na celu umożliwienie przedstawienia swoich badań lub zagadnień powstającej pracy dyplomowej szerszej widowni. Interdyscyplinarność niewątpliwie wpływa na poszerzenie zainteresowań badawczych.

Więcej »

Konkurs prac magisterskich i doktorskich

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 roku do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. Termin zgłoszeń został wydłużony do 19 czerwca br. z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Dla osób zainteresowanych ubieganiem się o nagrodę, poza drogą pocztową stworzyliśmy możliwość elektronicznego zgłaszania prac.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Więcej »

Szkolenie online dla pracowników

Szanowni Państwo,

Zapraszam uczestników szkoleń prowadzonych przez dr. Marka Smulczyka  na trzecie spotkanie online n. t. „Testowanie online – platforma Kampus”,  które odbędzie się w poniedziałek 27 kwietnia o godz. 16:000 – 17:00.   Pozostałe osoby zainteresowane zdalnym nauczaniem zachęcam do korzystania z porad technicznych na naszej stronie internetowej w zakładce „Pracownicy”.

Leszek Rowicki

Szkolenie online dla pracowników

Szanowni Państwo,

Zapraszam uczestników szkoleń prowadzonych przez dr. Marka Smulczyka  na konsultacje online ws. platform, które odbędą  się w środę 22 kwietnia w godz. 15:30 – 17:00.   Pozostałe osoby zainteresowane zdalnym nauczaniem zachęcam do korzystania z pomocy technicznej w zakładce „Pracownicy”.
Leszek Rowicki

 

Dzień Otwarty UW Online

25 kwietnia 2020, godz. 10:00-12:00

Chcesz studiować na Uniwersytecie Warszawskim, ale masz jeszcze sporo pytań?

Chętnie na nie odpowiemy podczas Dnia otwartego naszej uczelni.

Dzień Otwarty UW Online

Wydarzenie na Facebooku >> 

Szkolenie online dla pracowników

Szanowni Państwo,

Zapraszam pracowników zainteresowanych zdalnym nauczaniem do uczestnictwa w drugiej części szkolenia online, które poprowadzi dr Marek Smulczyk.  Osoby, które potwierdzą udział na adres  zajeciaelearningowe@gmail.com  otrzymają zaproszenie do sesji online, która odbędzie się w poniedziałek 20 kwietnia o godz. 10:00.

Leszek Rowicki

Informacja dotycząca stosowania w miejscu pracy środków ochrony przed COVID-19

  1. w przestrzeni publicznej należy bezwzględnie korzystać z maseczek i rękawiczek ochronnych,
  2. w miejscu pracy używanie maseczek ochronnych i rękawiczek jest obowiązkowe w przypadku kontaktu z interesantami

Ponadto,  rekomendujemy używanie maseczek ochronnych i rękawiczek w :

–  przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty itp.)

– w pomieszczeniu pracy, z którego korzysta jeden pracownik decyzja co do używania maseczki należy do pracownika,

–  w pokojach, w przypadku kiedy korzysta z nich więcej niż jedna osoba , pomimo obowiązkowego zachowania 2 metrowego odstępu pomiędzy pracownikami

– wszystkim pracownikom zaleca się częste mycie rąk oraz ich odkażanie kilka razy dziennie.

Informacje, o których wyżej mowa należy przyjąć do wiadomości i stosowania.

List Pani Prodziekan Barbary Murawskiej do Studentek i Studentów

Więcej »

Przedłużenie pracy zdalnej, zajęć w formie on-line oraz innych ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego

Szanowni Państwo,

W związku z utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem konieczne jest przedłużenie obowiązywania przepisów dotyczących pracy zdalnej, prowadzenia zajęć w formie on-line oraz innych ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin pracy zdalnej oraz zajęć on-line wydłużony jest do 24 maja 2020 r.

Więcej »

Szkolenie online (Hangouts meet i UW Kampus) – prowadzenie dr Marek Smulczyk

Plan szkoleniowy WPUW

Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie chęci udziału na adres zajeciaelearningowe@gmail.com

Cz. 1.

1. Testy próbne uczestników na Hangout (rano 16 kwietnia) – 11.00
2. Szkolenie 1 – wprowadzające do Hangout Meet i Kampus/Come – 16 kwietnia, 12.00 (czw.)
3. Indywidualne sesje treningowe po szkoleniu – 17 kwietnia (pt.) – 9.00 i 15.00
4. Zakładanie kursów na platformie (aktywność własna uczestników)

Prezentacja z pierwszej części szkolenia [PDF do pobrania]

Cz. 2.

1. Szkolenie 2 – Zaawansowane funkcje Kampus/Come + przygotowanie do testowania online
(20 kwietnia, pn, 10.00)
2. Indywidualne sesje treningowe po szkoleniu w razie zapotrzebowania (21 kwietnia, wt., 9.00 i
15.00)
3. Dyżur – konsultacje techniczne ws. platformy (23 kwietnia, śr, 15.30 – 17.00)

Cz. 3. Prawdopodobnie w tygodniu: 27 kwietnia- 3 maja

1. Szkolenie 3 – testowanie online
2. Indywidualne sesje treningowe po szkoleniu w razie zapotrzebowania
3. Dyżur – konsultacje techniczne ws. platformy
4. „Ustawianie” testów na platformie – sprawdzanie bazy pytań i ustawień systemowych dla
konkretnych użytkowników – w razie zapotrzebowania

 

Świąteczne życzenia Wielkanocne

wielkanoc 2020 na strone

Komunikat o XXXIV Letniej Szkole Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej

Kierownictwo naukowe tegorocznej Szkoły objęły prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak oraz dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ. Natomiast, gospodarzem Szkoły jest Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na czele z Panią Dziekan prof. dr hab. Agnieszką Cybal-Michalską. Szkoła odbędzie się w dniach 14–18 września 2020 roku w Obrzycku. Miejsce obrad to dawna rezydencja rodziny Raczyńskich – Pałac Obrzycko, obecnie Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegółowe informacje

Więcej »

Porady dotyczące rozdzielczości materiałów wideo

Na skutek zaistniałej sytuacji wszyscy, którzy mają taką możliwość pracują obecnie zdalnie. Oznacza to olbrzymie obciążenie dla sieci Internet – nie tylko w Polsce ale na całym świecie (w tym również wykorzystywane usługi Google np. poczta uniwersytecka, YouTube). Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowywanie materiałów.

Nagrywając wykład nie należy wybierać najlepszej możliwej jakości. Rozdzielczość np,. 480p lub 360p powinna być wystarczająca, a każda wyższa rozdzielczość oznacza większy plik do przesłania a jednocześnie może być niezauważalna jeśli chodzi o jakość odbioru.

Warto też rozważyć podział dłuższych plików wideo na kilka części.

W różnych urządzeniach nagrywających video rożnie jakość ta jest określana – czasem można znaleźć opis: “najlepszy dla prezentacji w Internecie” – wtedy właśnie na taki format należy przełączyć urządzenie zanim zaczniecie Państwo nagrywać wykład. Ułatwi to Państwu przesłanie pliku a studentom jego odbiór  – lepiej, żeby materiały były w gorszej jakości, ale dostępne dla wszystkich, niż w lepszej, ale niemożliwe do odtworzenia z powodu ograniczeń w przepustowości sieci.

W przypadku wątpliwości i potrzebnej pomocy co do sposobu i możliwej kompresji przegotowywanych materiałów wideo proszę o kontakt z Pracownią Techniczną p.125.

20 edycja Nagród Naukowych POLITYKI

Szanowni Państwo,

W dzisiejszym numerze tygodnika POLITYKA (strona 85, nr 14/2020) ogłaszamy jubileuszową 20. edycję programu stypendialnego dla młodych naukowców [UTF-8?]– Nagród Naukowych POLITYKI.

Do niedzieli 14 czerwca 2020 r. na stronie www.polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł.
Piętnastu finalistów ogłosimy na łamach POLITYKI 16 września, zaś nazwiska pięciu stypendystów poznamy w październiku. Więcej »

Seminarium ogólnouniwersyteckie “Pisarze”

Zobacz/wysłuchaj – spotkania prof. Mirosława Pęczaka z Sylwią Chutnik oraz z Cezarym Łazarewiczem

Wolontariat Wielokulturowy Online

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji oraz chcąc wesprzeć zagranicznych studentów i studentki UW, którzy nie mogli powrócić do swoich domów, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW we współpracy z Welcome Point UW rozpoczęło projekt Wolontariat Wielokulturowy Online. Inicjatywa ta daje możliwość nauki języków, poszerzenia wiedzy o różnych kulturach, ale przede wszystkim jest okazją do integracji społeczności uniwersyteckiej w tych trudnych chwilach. Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno polskich studentów, jak i zagranicznych.

Zapraszamy również na nasze strony: https://wolontariat.uw.edu.pl/offers/wwk-online/, http://welcome.uw.edu.pl/3589-2/

oraz do obserwowania naszych mediów społecznościowych: https://www.facebook.com/UCWUW/, https://www.instagram.com/ucw_uw/, https://www.facebook.com/groups/WelcomePointUW/, w których publikujemy aktualności.

Z wyrazami szacunku

Zespół Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu oraz Welcome Point

 

Komunikat Pani Rektor ws. zasad składania wniosków o stypendia i wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego.

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się linki, pod którymi są aktualne informacje na temat składania wniosków o stypendia. W związku z zaistniałą sytuacją (koronawirus), wnioski można składać online. Szczegóły poniżej:

Link do info na stronach: https://www.uw.edu.pl/komunikat-w-sprawie-stypendiow-dla-studentow-i-doktorantow/ http://bss.uw.edu.pl/komunikat-w-sprawie-stypendiow/

Link do pełnej treści komunikatu: https://drive.google.com/file/d/1ikSDvLRjAr3M1muVIZMHMT9_uuhzF72T/view

 

Otwarty nabór tekstów do niepunktowanego czasopisma naukowo-literackiego „Próby. Nieregularnik Filologiczny”

Otwarty nabór tekstów do niepunktowanego czasopisma naukowo-literackiego „Próby. Nieregularnik Filologiczny”, wydawanego przez studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Dulko

Ważność legitymacji studenckich i doktoranckich

Szanowni Państwo,

tak jak zapowiadaliśmy jest już rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego w sprawie automatycznego przedłużenie legitymacji. Legitymacje ważne do 31 marca zostają przedłużone do 31 maja 2020 roku. Szczegóły

 

Zasady postępowania w sprawie poniesionych kosztów związanych z wydarzeniami organizowanymi poza UW

W związku z Zarządzeniem nr 50 Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród społeczności UW wprowadza się następujące zasady postępowania w sprawie poniesionych kosztów udziału pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy w wydarzeniach organizowanych poza Uniwersytetem Warszawskim.

Więcej »

Zakwaterowanie w Domu Pracownika Naukowego

Pracownicy oraz doktoranci Wydziału, ubiegający się o przedłużenie zakwaterowania lub przyznanie zakwaterowanie w DPN po raz pierwszy, proszeni są o złożenie wypełnionych kwestionariuszy wraz z kompletem dokumentów w pokoju 113  w terminie do 3 kwietnia 2020 r. Dla osób występujących o przedłużenie zakwaterowania wnioski będą wydawane w administracji DPN, a dla osób występujących o pierwsze zakwaterowanie – do odbioru w Biurze Spraw Socjalnych na Krakowskim Przedmieściu (pok. 119) lub na stronie internetowej www.uw.edu.pl. (portal informacyjny, pracownik, wsparcie socjalne, Dom Pracownika Naukowego). Przyjmowane będą tylko wnioski wypełnione na aktualnie obowiązujących drukach!

WERA Visiting Researcher Award 2020

 

Szanowni Państwo,

w imieniu World Education Research Association, WERA jest mi niezmiernie miło poinformować o organizowanym przez Nas programie stypendialnym WERA Visiting Researcher Award 2020. Nabór zgłoszeń w ramach tego programu trwa do 1 maja  br.

WERA Visiting Researcher Award 2020 to stypendium dla aktywnych badaczy zainteresowanych prowadzeniem badań międzynarodowych dotyczących problematyki różnorodności w edukacji, oceniania i osiągnięć edukacyjnych oraz polityki w zakresie badań edukacyjnych. Badania w ramach tego programu będą prowadzone we współpracy z naukowcami z takich instytucji i organizacji, jak International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA; the Diversity in Education Research Lab (DiVER) na Universytecie w Hamburgu, Leibniz-Institute for Research and Information in Education, oraz American Educational Research Association (AERA).

Oferta skierowana jest do naukowców potrafiących pracować nad Big Data, naukowców, otwartych i proaktywnych, którzy przyczyniają się do rozwoju nauki w wymiarze międzynarodowym. Więcej informacji na temat programu w załączonym dokumencie.

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

Wiceprzewodnicząca World Education Research Association, WERA

„Wtorki Naukowe”

Od drugiego semestru roku akademickiego 2019/2020 „Piątki naukowe Wydziału Pedagogicznego” zostały przekształcone we  „Wtorki Naukowe” i będą organizowane w te dni, kiedy będą się odbywały posiedzenia Rady Dyscypliny.

Najbliższe spotkanie w ramach „Wtorków Naukowych Wydziału Pedagogicznego” odbędzie się w dniu 10 marca, po posiedzeniu Rady Dyscypliny, o godz. 16.15, w sali 507.

Wykład pt. Edukacja Matematyczna Dzieci –odkrywanie czy odtwarzanie,  wygłosi dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz.

Na wykład i dyskusję zapraszam pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Pedagogicznego

Dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz.

 

Seminarium „Pisarze”

Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturę zaprasza na kolejne spotkanie seminaryjne z cyklu „Pisarze”. W najbliższy piątek 6 marca naszym gościem będzie Mariusz Czubaj, profesor antropologii kulturowej w Uniwersytecie SWPS, autor książek o literaturze i popkulturze (Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów; Etnolog w mieście grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne) oraz twórca powieści kryminalnych (m.in. Kołysanka dla mordercy, Martwe popołudnie, Około północy). Zapraszamy zatem 6 marca, godz. 17.15, sala 507, gmach Wydziału Pedagogicznego UW ul. Mokotowska 16/20. Spotkanie poprowadzi dr hab. Mirosław Pęczak

Sukces Pani Profesor Joanny Madalińskiej-Michalak

Pani Profesor Joanna Madalińska-Michalak została ponownie wybrana Wiceprzewodniczącą World Education Research Association (WERA) na dwuletnią kadencję. Serdeczne gratulacje dla Ambasadorki polskiej pedagogiki na świecie!

 

Zaproszenie na seminarium MatLab na Uniwersytecie Warszawskim

16 marca na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się seminarium €žNarzę™dzia i metody obliczeń z użyciem MATLABa w badaniach naukowych i dydaktyce€. Wydarzenie skierowane jest do wykładowców, doktorantów, edukatorów, wszystkich tych, którzy wdrażają nowe rozwiązania edukacyjne.

Więcej »

Stanowisko MNiSW w sprawie wyjazdów/przyjazdów polskich studentów oraz naukowców do/i z Włoch

Szanowni Państwo na prośbę Magnificencji przesyłam link do stanowiska MNiSW w sprawie wyjazdów polskich studentów oraz naukowców do Włoch i przyjazdów włoskich studentów oraz naukowców do Polski:

https://www.gov.pl/web/nauka/stanowisko-mnisw-w-sprawie-wyjazdow-polskich-studentow-oraz-naukowcow-do-wloch-i-przyjazdow-wloskich-studentow-oraz-naukowcow-do-polski

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Stankiewicz

Sekretariat Rektora UW

Seminarium z cyklu „Pisarze”

Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturę zaprasza na kolejne spotkanie seminaryjne z cyklu „Pisarze”. 28 lutego br naszym gościem będzie Krzysztof Varga, powieściopisarz, publicysta, felietonista, autor tekstów piosenek, scenarzysta. Największą popularność zdobyły jego powieści Chłopaki nie płaczą, Tequila, Nagrobek z lastryko i Masakra, książki „węgierskie” (Gulasz z turula, Czardasz z mangalicą, Langosz w jurcie), a także napisane przezeń piosenki wykonywane przez Arka Jakubika w rock’n’rollowym wcieleniu Dr Misio. Zapraszamy przeto 28 lutego, godz. 17.15, sala 507, gmach Wydziału Pedagogicznego UW ul. Mokotowska 16/20. Spotkanie poprowadzi dr hab. Mirosław Pęczak

Terminarz wyborów

Szanowni Państwo,
Wydziałowa Komisja Wyborcza podjęła Uchwałę nr 4 w sprawie terminarza wyborów związanych z wyborem Dziekana Wydziału Pedagogicznego oraz członka Senatu UW wybieranego z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub profesora uczelni. Prosimy o zapoznanie się z treścią uchwały.
Wydziałowa Komisja Wyborcza będzie również na bieżąco informowała o organizowanych zebraniach wyborczych na Wydziale Pedagogicznym.
                                                                                     Z wyrazami szacunku
                                                                                      Krzysztof Pierścieniak
                                                                                      Przewodniczący WKW

 

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM, 12.03.2020

Serdecznie zapraszamy na MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM

dla studentów i doktorantów Wydziału Pedagogicznego

Gość: Thomas Stornig, Pädagogische Hochschule Tirol, University of Innsbruck

Tytuł: “Teachers’ and Students’ Beliefs Regarding the Preparation for Democratic Citizenship in Austrian Schools”.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Prezentacja + dyskusja.

Termin: Czwartek 12 marca 2020 godz,.13.30 -15.00 sala 507

Opiekun seminarium: dr hab. Agnieszka Naumiuk

Seminarium naukowe-25.02.2020

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza 25 lutego 2020 r. o 14.00 na otwarte seminarium Katedry Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją. Podczas seminarium Kristóf Velkey wygłosi referat: Analiza eksperckiego dyskursu dotyczącego wyników Polski w badaniach PISA OECD

Analysis of expert discourse regarding Poland’s results in OECD PISA studies

Az OECD PISA mérés lengyel eredményeit övező szakértői diskurzus elemzése

Po referacie odbędzie się dyskusja z udziałem ekspertów ze świata nauki i polityki.

Więcej »

Wystawa fotograficzna “Krótkie historie”.

Zapraszam na kolejną wystawę fotograficzną z cyklu  „Krótkie historie” zrealizowaną przez Annę Rucką  z Naukowego Koła Fotografii Społecznej Wydziału Pedagogicznego UW prowadzonego przez mgra Marka Świątkiewicza.

Wystawa jest dostępna do dnia 01.03.2020 r. w Galerii UW,  w pasażu BUW przy u. Dobrej 56/66

Dr Leszek Rowicki

Konferencja z cyklu “Kultura czytelnicza młodego pokolenia”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji międzynarodowej konferencji z cyklu “Kultura czytelnicza młodego pokolenia”, która odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. w Łodzi.

Wydarzenie to, organizowane przez Katedrę Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Miasta Łodzi oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręg Łódzki, co dwa lata gromadzi teoretyków, praktyków i ekspertów zainteresowanych rolą mediów w życiu dziecka.

Szczegółowe informacje dostępne są w zaproszeniu, zachęcamy też do skorzystania ze strony internetowej Konferencji: http://konfkbin.uni.lodz.pl/.

Z wyrazami szacunku,

dr Agata Walczak-Niewiadomska

Komitet Organizacyjny

VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW