Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Debata: „Jesteśmy z UW. Nasz pomysł na szkolnictwo wyższe!”

Zespół Rektorski Uniwersytetu Warszawskiego oraz Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do debaty o nowej ustawie.

Od kilku miesięcy trwa ożywiona dyskusja w środowisku akademickim na temat przyszłości uczelni wyższych. Czas, by i studenci Uniwersytetu Warszawskiego podjęli inicjatywę i przeprowadzili debatę, która wskaże podstawowe problemy, obali mity i wytyczy kierunek zmian w obszarze szkolnictwa wyższego. 

Okazją do rozmowy będzie spotkanie o nowej ustawie, współorganizowane przez władze Uniwersytetu Warszawskiego i Samorząd Studentów UW przy współpracy z Klubem Debat UW i Fundacją Polska Debatuje, do którego zapraszamy całą społeczność akademicką naszej uczelni. Będzie ono podzielone na 2 części: panel dyskusyjny oraz dyskusję
z publicznością.

[ wiecej informacji ]

[ więcej aktualności ]


Uprzejmie informujemy, że

w czasie sesji studiów niestacjonarnych

Biblioteka pełni dodatkowe dyżury: 

10.06.2017 Wypożyczalnia:     10:00 – 14:00

17.06.2017 Wypożyczalnia:     10:00 – 14:00

24.06.2016 Wypożyczalnia:     10:00 – 14:00

Przypominamy, że książki można zwracać również do „wrzutki” poza godzinami pracy Wypożyczalni

 

[ więcej komunikatów ]


Szuflada Sztuki to tymczasowa galeria stworzona dla osób chcących postawić pierwsze kroki w środowisku artystycznym i pragnących się rozwijać. Chcemy dać szansę osobom tworzącym z pasją, próbującym swoich sił na polu kultury i sztuki, ale wciąż przechowującym swoją twórczość w szufladach. Organizujemy wystawę, dzięki której każdy artysta może wyjąć z szuflady swoją twórczość i zaprezentować ją światu.

Studenci specjalności Edukacja artystyczna i medialna serdecznie zapraszają na otwarcie Szuflady Sztuki 1.06.2017 r. o godzinie 18.00 do Stalowni przy ul.Szwedzkiej 2/4 (hala nr 9).

W poszukiwaniu informacji o wernisażu zapraszamy na oficjalną stronę FB, a zainteresowanych artystów-amatorów prosimy o zgłoszenia na adres szufladasztuki@gmail.com 

 

[ więcej aktualności ]


[ więcej aktualności ]


[ więcej aktualności ]

Studentki Wydziału Pedagogicznego z wizytą u Rzecznika Praw Dziecka

28 kwietnia 2017 wraz z grupą studentek II roku studiów magisterskich, w ramach zajęć z przedmiotu: Ochrona praw dziecka i rodziny – perspektywa krajowa i międzynarodowa, miałyśmy możliwość spotkać się Rzecznikiem Praw Dziecka – panem Markiem Michalakiem.  Na spotkaniu dowiedziałyśmy się więcej o działalności Rzecznika Praw Dziecka i interwencjach jakie podejmował. Mogłyśmy także porozmawiać o tym, co zostało już zrobione, a co cały czas jeszcze przed nami – w obszarze ochrony praw najmłodszych. Pod koniec wizyty otrzymałyśmy m.in., wydane staraniem biura rzecznika praw dziecka, dwie książki autorstwa Janusza Korczaka, w tym: Jak kochać dziecko. Koniecznie przeczytajcie, bo jak powiedział w czasie rozmowy Rzecznik Praw Dziecka: „Nie byłbym dobrym pedagogiem, gdybym nie znał Korczaka”.

                                                                                Beata Baron

 

[ wiecej informacji ]

[ więcej aktualności ]


[ wiecej informacji ]

[ więcej aktualności ]


Zespół rektorski UW zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów UW do udziału w spotkaniach dotyczących nowej ustawy o szkolnictwie wyższym przygotowywanej przez MNiSW. Celem spotkań z cyklu „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie” jest zebranie opinii przedstawicieli różnych grup naszej społeczności na temat potrzeb i oczekiwań wobec planowanej reformy oraz wspólne udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany w systemie najlepiej przysłużyłyby się rozwojowi UW i innych polskich uczelni.

Żeby wziąć udział w dyskusji, trzeba się zarejestrować przez internet. Spotkania odbędą się 23 maja, 24 maja i 2 czerwca.

Tych z Państwa, którzy nie będą mogli wziąć udziału w dyskusjach, zachęcamy do przesyłania opinii na adres nowaustawa(at)uw.edu.pl.

Więcej informacji na stronie www.nowaustawa.uw.edu.pl.

[ więcej aktualności ]


Szanowni Państwo, 

uprzejmie przypominam o obowiązku przeprowadzenia ankiety oceniającej zajęcia kończące się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Ewaluację zajęć należy przeprowadzić na przedostatnich lub ostatnich zajęciach.  Koperty z ankietami i instrukcją przeprowadzenia ewaluacji wydawane są w pokoju 117.

W procedurze ewaluacji zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia obowiązują dwie ankiety:
ankieta ogólnouniwersytecka oraz wydziałowa (pytania otwarte).

W nawiązaniu do instrukcji informuję, że ankieta powinna być przeprowadzona bez obecności prowadzącego zajęcia. Studenci po wypełnieniu ankiet, zaklejają kopertę z kodem zajęć oraz kopertę z ankietą wydziałową i przynoszą je do portierni/szatni Wydziału. Do kopert wkładane są tylko wypełnione kwestionariusze, czyste odnoszone są do portierni/szatni.                                                 

Na kopercie z ankietami wydziałowymi, studenci piszą imię i nazwisko prowadzącego zajęcia oraz nazwę zajęć.

   Z poważaniem,
 

                     PRODZIEKAN

                    Wydziału Pedagogicznego UW

                         dr hab. Barbara Murawska  

 

[ więcej informacji ]


Rejestracja przedłużona do 29 maja 2017 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

[ więcej aktualności ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login