Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD


[ więcej aktualności ]

Dzień Tańca na Wydziale Pedagogicznym, 27 kwietnia 2017

"Jest rzeczą charakterystyczną, że większość sformułowań na temat tańca omawia to zjawisko
z dystansu, zamiast przejść do sedna sprawy. Najbardziej istotny element tańca został w tych
sformułowaniach opuszczony, a jest nim ruch człowieka. Jest to tak, jakbyśmy usiłowali
mówić o muzyce, pomijając całkowicie jej fakturę i podstawowy materiał, jakim jest dźwięk."


Roderyk Lange
(w: W. Tomaszewski, Człowiek Tańczący, Warszawa 1993)

W ramach fakultetu "Taniec w kulturze i wychowaniu" zapraszamy na Dzień Tańca na Naszym Wydziale Pedagogicznym 27 kwietnia 2017 roku, w ramach Międzynarodowego Dnia Tańca. Celem projektu jest zachęcenie Naszych studentów, studentek, wykładowców iwykładowczyń oraz pracowników i pracownic Wydziału do czynnego korzystania z tańca w szerokim jego rozumieniu, pokazania pozytywnych aspektów płynących z niego dla zdrowia oraz jego użyteczności w pracy pedagogicznej. Dzień Tańca ma również charakterintegracyjny, ukazujący społeczną funkcję tańca.

Zapisy na poszczególne zajęcia: dzientanca27@gmail.com

  • W tytule prosimy wpisać nazwę wybranych zajęć, w treści: imię, nazwisko, mail.
  • Istnieje możliwość wybrania się na zajęcia całych grup dydaktycznych w ramach czwartkowych zajęć, po konsultacji z osobą prowadzącą zajęcia.
  • Liczba miejsc ograniczona

Więcej informacji...

[ więcej aktualności ]


Szanowni Państwo,

Katedra Dydaktyki i Pedeutologii serdecznie zaprasza studentów i pracowników prowadzących seminaria magisterskie oraz wszystkich zainteresowanych na wykład pt.: „Znaczenie pracy magisterskiej w przygotowywaniu do zawodu nauczyciela: (nie)wykorzystany potencjał? Komunikat z badań międzynarodowych”, który odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r., o godz. 10:30 w sali 507.
Wykład wygłosi dr Marta Kowalczuk-Walędziak, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują kształcenie nauczycieli i pedagogów na studiach magisterskich i doktoranckich, płaszczyzny, kierunki i mechanizmy transferu wiedzy naukowej do praktyki pedagogicznej oraz rolę badań w kształceniu i praktyce zawodowej nauczycieli. Pani dr Kowlaczuk-Walędziak aktualnie odbywa staż podoktorski na Naszym Wydziale pod moją opieką naukową. 

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną wyniki badań ilościowych z międzynarodowego projektu badawczego dotyczącego znaczenia studiów magisterskich i przygotowywania pracy magisterskiej dla praktyki zawodowej nauczycieli, realizowanego w Polsce, Portugalii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Łotwie.

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

Kierownik Katedry Dydaktyki i Pedeutologii

 

[ więcej aktualności ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login