Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2014/2015  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  English Version  |  USOS

Podwyżki wynagrodzeń

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Władze Wydziału przekazały do Kwestury na początku lipca br. zestawienie podwyżek płac. Kwota dotacji na wyżej wymienione podwyżki, wystarczyła na pokrycie wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników w kwocie minimalnej, wynegocjowanej przez Rektora ze Związkami Zawodowymi. Jednocześnie pensja wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych nie będzie niższa niż minimalna pensja na dzień 1 stycznia 2015r., wynikająca z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.
 

Przekazana kwota przeznaczona na wzrost wynagrodzeń nie pozwoliła, w żadnej grupie pracowniczej, na ich zróżnicowanie według kryteriów oceny jakości pracy. Jedynym kryterium było uwzględnienie wymaganych zasad formalnych. Wszystkie podwyżki wypłacone będą z wyrównaniem od 1 stycznia 2014r.

                                                                                                                                         

Zasady wzrostu wynagrodzeń ustalone przez Władze Rektorskie ze Związkami Zawodowymi

 

[ więcej informacji ]


Wszystkich pierwszoroczniaków, studentów i absolwentów zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Campusu Akademickiego Łazy 2014. 

Na miejscu poza najlepszą imprezą tych wakacji czeka na Was moc atrakcji pod postacią warsztatów, szkoleń, zajęć sportowych, spotkań z pisarzami...
Na facebooku...

 

[ więcej aktualności ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login