Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2014/2015  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  English Version  |  USOS


Zakończenie roku akademickiego i promocja absolwentów 2014

na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego

Stary BUW, 29 września 2014, godz. 14.00 – 18.00

[ wiecej informacji ]

[ więcej aktualności ]

II tura rejestracji na studia I stopnia

UWAGA!!  II tura rejestracji na studia

Stacjonarne I stopnia na specjalności:

  1. Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie,
  2. Pedagog szkolny, doradca edukacyjno-zawodowy,
  3. Animacja społeczno-kulturalna,
  4. Organizacja edukacji dorosłych,
  5. Edukacja i opieka nad małym dzieckiem.

Niestacjonarne I stopnia na specjalności:

  1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (studia nauczycielskie),
  2. Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie,
  3. Pedagog szkolny, doradca edukacyjno-zawodowy,
  4. Animacja społeczno-kulturalna.

Opisy specjalności

Rejestracja w systemie IRK będzie możliwa

od 4 sierpnia do 14 września 2014 r.- studia I stopnia

[ więcej aktualności ]

Podział na specjalności w roku akademickim 2014/2015

Studia stacjonarne I stopnia (Zobacz...)

Studia niestacjonarne I stopnia (Zobacz...)

 

[ więcej aktualności ]

Podwyżki wynagrodzeń

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Władze Wydziału przekazały do Kwestury na początku lipca br. zestawienie podwyżek płac. Kwota dotacji na wyżej wymienione podwyżki, wystarczyła na pokrycie wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników w kwocie minimalnej, wynegocjowanej przez Rektora ze Związkami Zawodowymi. Jednocześnie pensja wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych nie będzie niższa niż minimalna pensja na dzień 1 stycznia 2015r., wynikająca z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.
 

Przekazana kwota przeznaczona na wzrost wynagrodzeń nie pozwoliła, w żadnej grupie pracowniczej, na ich zróżnicowanie według kryteriów oceny jakości pracy. Jedynym kryterium było uwzględnienie wymaganych zasad formalnych. Wszystkie podwyżki wypłacone będą z wyrównaniem od 1 stycznia 2014r.

                                                                                                                                         

Zasady wzrostu wynagrodzeń ustalone przez Władze Rektorskie ze Związkami Zawodowymi

 

[ więcej informacji ]


Wszystkich pierwszoroczniaków, studentów i absolwentów zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Campusu Akademickiego Łazy 2014. 

Na miejscu poza najlepszą imprezą tych wakacji czeka na Was moc atrakcji pod postacią warsztatów, szkoleń, zajęć sportowych, spotkań z pisarzami...
Na facebooku...

 

[ więcej aktualności ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login