Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2016/2017  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD


[ więcej aktualności ]


Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
znalazł się na 49. miejscu
na liście
100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w 2016 roku
w rankingu PULSU Medycyny!

[ ]


[ wiecej informacji ]

[ więcej aktualności ]


Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o obowiązku przeprowadzenia ankiety oceniającej zajęcia kończące się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

Ewaluację zajęć należy przeprowadzić na przedostatnich lub ostatnich zajęciach.  Koperty z ankietami i instrukcją przeprowadzenia ewaluacji wydawane są w pokoju 117.

W procedurze ewaluacji zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia obowiązują dwie ankiety:

ankieta ogólnouniwersytecka oraz wydziałowa (pytania otwarte).

W nawiązaniu do instrukcji informuję, że ankieta powinna być przeprowadzona bez obecności prowadzącego zajęcia. Studenci po wypełnieniu ankiet, zaklejają kopertę z kodem zajęć oraz kopertę z ankietą wydziałową i przynoszą je do portierni Wydziału. Do kopert wkładane są tylko wypełnione kwestionariusze, czyste odnoszone są na portiernię. Na kopercie z ankietami wydziałowymi, studenci piszą imię i nazwisko prowadzącego zajęcia oraz nazwę zajęć.

 

   Z poważaniem,

   PRODZIEKAN

Wydziału Pedagogicznego UW

                                                                                         dr hab. Barbara Murawska

 

[ więcej aktualności ]


Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2016/2017

[ wiecej informacji ]

[ więcej komunikatów ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login