Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2016/2017  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

II tura rejestracji na studia rusza już 1 sierpnia!

Zachęcamy do rejestracji na:

Studia niestacjonarne I stopnia, specjalności: Andragogika - Organizacja edukacji dorosłych, Animacja kultury i edukacja nieformalna,  Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie, Pedagogika rewalidacyjna: Wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  

Studia stacjonarne II stopnia, specjalności: Andragogika - Edukacja pozaformalna dorosłych - prowadzenie szkoleń, Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacujne dorosłych, Edukacja artystyczna i medialna, Polityka oświatowa - menedżer oświaty, Studia nad dzieckiem i rodziną, Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną   

Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, specjalności: English for Young Learners and CLIL; English for Young Learners, CLIL and Early Education

Studia niestacjonarne II stopnia, specjalności: Andragogika - Edukacja pozaformalna dorosłych - prowadzenie szkoleń Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacujne dorosłych, Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym, Edukacja artystyczna i medialna, Integtracja i inkluzja społeczno-edukacyjna, Polityka oświatowa - menedżer oświaty   Studia nad dzieckiem i rodziną, Transdyscyplinarne studia nad kulturą i edukacją, Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, Wczesne nauczanie języka angielskiego Szczegółowe zasady znajdą Państwo na stronie  www.irk.uw.edu.pl!

[ więcej aktualności ]

Podział na specjalności

Studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia 01.08

[ więcej aktualności ]

Dni adaptacyjne

Studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia

[ więcej aktualności ]


Inauguracja roku akademickiego 2016/17 i Promocja Absolwentów 2016
na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. 
Auditorium Maximum, sala im. Adama Mickiewicza
26 września 2016, godz. 13.00.

 

[ wiecej informacji ]

[ więcej aktualności ]


Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym 2016/2017

[ wiecej informacji ]

[ więcej komunikatów ]


Uprzejmie informujemy, że kierunki Andragogika (studia I i II stopnia) oraz Graduate Programme in Teaching English to Young Learners (studia II stopnia) uzyskały certyfikaty w Ogólnopolskim Programie Akredytacji Kierunków Studiów "Studia z Przyszłością".

W programie certyfikowane są kierunki studiów wyróżniające się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i wysoką jakością realizowanego programu studiów, dostosowane do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni oraz prowadzone w taki sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę, a także kreować umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców. 

Studia drugiego stopnia na kierunku Andragogika zostały dodatkowo wyróżnione tytułem Lider Jakości Kształcenia.

[ więcej aktualności ]


15th conference of the International Network of Philosophers of Education


 

[ więcej o konferencjach ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login