Home | ARCHIWUM | ARCHIWUM – Aktualności

ARCHIWUM – Aktualności

Godziny dziekańskie

W dniu 2 i 3 listopada 2023 r. nie ma zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych I, II stopnia oraz na studiach jednolitych.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UW nr 130 z dnia 14 listopada 2022 r. dni 2 i 3 listopada 2023 r. są również dniami wolnymi dla administracji UW. W tych dniach wszystkie biura będą nieczynne.

 

Publikacja podsumowująca Blended Intensive Program Erasmus+ na Wydziale Pedagogicznym UW

Wydział Pedagogiczny UW, wspólnie z trzema partnerskimi uniwersytetami z Niemiec, Hiszpanii i Rumunii, zorganizował Blended Intensive Program (BIP) Erasmus+ pt.  „Janusz Korczak’s concepts of children’s rights – multidisciplinary access to contemporary challenges and approaches for Practitioners and Researchers “.

W ostatnim tygodniu września 2023 odbywały się zajęcia, których tematyką wiodącą była recepcja dziedzictwa pedagogicznego Janusza Korczaka do współczesnych wyzwań edukacyjnych.  Nasi uczestnicy mieli za zadanie poznać miejsca związane z działalnością Starego Doktora. Jednym z działań było przygotowanie refleksji uzupełnionej fotografią. Przedstawiamy zestaw fotografii i refeksje Autorów, wraz ze słowem wstępnym nauczycieli akademickich, którzy prowadzili zajęcia merytoryczne podczas BIP.

Więcej »

Trwa proces rejestracji w związku z wyborami do komitetów naukowych PAN

Przypominamy o trwającym procesie rejestracji w związku z wyborami do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, które odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk.

Zgodnie z harmonogramem rejestracja osób uprawnionych do głosowania zakończy się 6 października b.r. Dokonanie rejestracji wymaga zalogowania się w systemie na stronie https://esw.pan.pl/Account/Login i postępowania zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://pan.pl/regulamin-2/ .

Więcej »

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024

2 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim z udziałem władz naszej uczelni oraz zaproszonych gości. Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Hieronim Grala z Wydziału „Artes Liberales” UW.

 

Ostatnie pożegnanie wieloletniej pracowniczki Wydziału, Pani Marii Brym, która zmarła 15 czerwca 2023 roku.

Ta wiadomość dotarła do nas dopiero teraz, trzy miesiące po śmierci Pani Marii. Nie mogliśmy pożegnać Jej tego dnia i dlatego tym tekstem postanowiliśmy uczcić pamięć o Niej.

Maria Brym (kierowniczka dziekanatu)  pracowała na naszym  Wydziale, można powiedzieć, od zawsze. Pracowała w każdej z naszych siedzib: na Krakowskim Przedmieściu, na „Smyczkach” , z których przeprowadziła Wydział na  Mokotowską. Pani Maria, to tzw. Człowiek Uniwersytetu, co oznacza, że będąc od wielu lat emerytowaną pracowniczką, była zawsze zainteresowana tym co się dzieje u Nas. Uczestniczyła w wielu uroczystościach, takich jak Inauguracja roku, spotkania wigilijne. Pracując tyle lat, znała nas wszystkich, prawie wszystkich, bo skład osobowy WPUW od roku 2006  jednak się zmienił. Dlatego zawsze pytała co słychać u poszczególnych osób. 

Więcej »

Blended Intensive Program (BIP) Erasmus+ na Wydziale Pedagogicznym UW, 25-29 września 2023

Wydział Pedagogiczny UW, wspólnie z trzema partnerskimi uniwersytetami z Niemiec, Hiszpanii i Rumunii, organizuje krótkoterminowy program mieszany Blended Intensive Program (BIP) Erasmus+ pt.  „Janusz Korczak’s concepts of children’s rights – multidisciplinary access to contemporary challenges and approaches for Practitioners and Researchers “.

W ostatnim tygodniu września 2023 odbędą się zajęcia, których celem jest nabycie wiedzy i kompetencji w obszarach: edukacji obywatelskiej w świecie mobilności i migracji oraz edukacji na rzecz praw dziecka. Tematyką wiodącą jest recepcja dziedzictwa pedagogicznego Janusza Korczaka do współczesnych wyzwań edukacyjnych. Podczas programu omawiane będą m.in. takie zagadnienia jak: międzykulturowe, inkluzyjne i niedyskryminujące podejścia w pedagogice praw dziecka, resilience w edukacji o prawach dziecka, humanizująca metodologia pracy z inkluzyjnym i refleksyjnym podejściem.

Więcej »

Pożegnanie Pana Profesora Mirosława S. Szymańskiego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość

o odejściu w dniu 2 lipca 2023 roku

Prof. dra hab. Mirosława S. Szymańskiego,

wieloletniego pracownika Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, pełniącego funkcję dziekana i prodziekana oraz kierownika Katedry Dydaktyki.

Wybitnego specjalisty w zakresie dydaktyki, polityki oświatowej i historii myśli pedagogicznej. Autora wielu książek i artykułów naukowych, cenionego nauczyciela akademickiego wielu pokoleń pedagogów.

Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny naukowiec i dydaktyk, oddany pracy akademickiej.

 

Dziekan i społeczność Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Pogrzeb 10 lipca 2023 , poniedziałek, godz. 9.00 Cmentarz Północny sala A Dom Pogrzebowy

Panel dyskusyjny “Edukacja medialna” – 5 lipca 2023

Ambasada USA w Warszawie, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz Regional English Language Office przy ambasadzie USA w Tallinie zapraszają na panel dyskusyjny “Edukacja medialna”.

Data: 5 lipca 2023 środa, godz. 9:30-11:00

Miejsce: WCIES, ul. Stara 4 w Warszawie (stare miasto)

Na wydarzenie obowiązują zapisy (liczba miejsc jest ograniczona).

Więcej »

Wykład dla ósmych klas: 22.06.2023, godz. 10.00

22 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 uczniowie i uczenice ósmych klas Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO, Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie, Zespółu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie wezmą udział w wykładzie dr hab. Małgorzaty Przanowskiej “Troska o siebie, czyli o innym spojrzeniu na świat”. Po wykładzie odbędzie się dyskusja, a następnie zwiedzanie kampusu uniwersyteckiego z przewodnikiem z Muzeum UW.

Wykład odbędzie się w Auditorium Maximum, sala A, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Serdecznie zapraszam,

Rafał Godoń

Seminarium naukowe WP UW: 06.06.2023, godz. 13.30, sala 124 (I piętro)

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na spotkanie w ramach Seminarium naukowego Wydziału Pedagogicznego UW, które odbędzie się we wtorek, 6 czerwca 2023 o godz. 13.30. Naszym gościem będzie dr hab. Piotr Zamojski. Podstawą wykładu Pana Profesora będzie jego ostatnia książka Edukacja jako rzecz publiczna (Oficyna Naukowa, Warszawa 2022). Serdecznie zapraszam do udziału w dyskusji z autorem.

Proszę o rejestrację mailową, adres: seminarium.naukowe@pedagog.uw.edu.pl do 3 czerwca 2023.

Rafał Godoń

Publikujemy oświadczenie Rektora UW w sprawie dr. hab. Remigiusza Kijaka, prof. ucz.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami informujemy, że Uniwersytet Warszawski rozwiązał stosunek pracy z dr. hab. Remigiuszem Kijakiem, prof. ucz. Wszczęte wcześniej procedury dyscyplinarne są i będą kontynuowane.

Uniwersytet Warszawski nie tolerował i nie będzie tolerował czynów uchybiających obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego, w tym naruszania praw autorskich.

prof. Alojzy Z. Nowak

rektor UW

czytaj

Studia podyplomowe – BEZPŁATNE. Rekrutacja przedłużona

Rekrutacja przedłużona na studia w zakresie psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym – ostatnie wolne miejsca oraz na studia doskonalące dla nauczycieli  prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Pedagog specjalny – limit miejsc wyczerpany

REKRUTACJA

W poszukiwaniu algorytmu miasta

23 maja o godz. 17.00 w Auli Starej Biblioteki UW odbędzie się pierwsze seminarium z cyklu “Heurystyki”, pt. “W poszukiwaniu algorytmu miasta“.

Heurystyki powstały z inicjatywy JM Rektor UW, a ich celem jest prezentacja społeczności UW badań doktorantów. 23 maja (jako pierwsi) zaprezentują się doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych:

• Wojciech Gędek – „Uwarunkowania miejskich polityk zdrowia publicznego”;
• Krzysztof Janas – „Negocjowanie miasta”
• Maciej Misztal – „Miasto 15-minutowe – utopia czy nadzieja?”

Wspierać ich będą swoim komentarzem promotorki:

• dr hab. Maria Theiss, prof. UW  (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)
• dr hab. Magdalena Łukasiuk (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)
• dr Sylwia Dudek- Mańkowska (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Kolegium MISH przed wyzwaniami trzeciej dekady XXI wieku

Kolegium MISH zaprasza na debatę nt.
Ile indywidualizmu w studiach indywidualnych – Kolegium MISH przed wyzwaniami trzeciej dekady
XXI wieku
Debata odbędzie się 12 maja w godz. 10-14, ul. Dobra 55 s. 1.120 (wejście od ul. Browarnej)

Wprowadzenie: Marek Wąsowicz

I panel: Obszar i granice indywidualizmu we wspólnocie akademickiej
Moderator: Piotr Schollenberger
Uczestnicy: Marta Bucholc, Roman Chymkowski, Dominika Kuna, Aneta Pieniądz, Paweł Strzelecki.

Przerwa kawowa

II panel: Indywidualne studia międzydziedzinowe – twórczość czy reprodukcja
Moderator: Paweł Poławski
Uczestnicy: Małgorzata Głowacka-Grajper, Łukasz Książyk, Antonina Lewandowska, Adam Ploszka,
Anna Rosner.

Podsumowanie: Marek Wąsowicz

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor Kolegium MISH
Marek Wąsowicz

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Jednym z działań podejmowanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” jest wspieranie naukowców z zagranicy, którzy są zainteresowani aplikowaniem o granty Marie Skłodowskiej-Curie Postdoctoral Fellowship wraz z Uniwersytetem Warszawskim. Wsparcie oferowane naukowcom z zagranicy obejmuje pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego, zarówno od strony administracyjnej jak i konsultacje merytoryczne z opiekunami naukowymi.

Więcej »

APS: Seminarium Naukowo-Szkoleniowym pt. RUCH, KTÓRY UCZY – EDUball / BRAINball i mini-EDUball / mini-BRAINball w edukacji i terapii dzieci

Akademia Pedagogiki Specjalnej organizuje Seminarium Naukowo-Szkoleniowe pt. RUCH, KTÓRY UCZY – EDUball / BRAINball i mini-EDUball / mini-BRAINball w edukacji i terapii dzieci, które odbędzie 8.03 w godz. 11.40-14.30 w siedzibie APS.

Seminarium składa się z dwóch części, w ramach których przewidziany jest wykład (aula C) oraz część warsztatowa (sala gimnastyczna).

Prof. dr hab. Andrzej Rokita z zespołem zaprezentuje metodę Eduball.

Obowiązuje rejestracja. Więcej informacji: http://www.aps.edu.pl/aktualnosci/seminarium-naukowo-szkoleniowe/

Panel dyskusyjny CripSex

Serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny poświęcony rozmowie o nienormie, byciu queer, o stanowieniu własnej normy i książce Profesora Remigiusza Kijaka “CripSex: Expresje seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną”
Sala 414 od godz. 15.00 20.I.2023 lub online poprzez link do platformy Zoom: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94885516482

The International Research Summer School 2023, IRSS2023 on Qualitative Research and Academic Integrity in Education, 3-7 lipca 2023 r., Warszawa

Zapraszamy doktorantów i młodych pracowników nauki do wzięcia udziału w międzynarodowej letniej szkole naukowej: The International Research Summer School 2023, IRSS2023 on Qualitative Research and Academic Integrity in Education w dniach 3-7 lipca 2023 r.

IRSS 2023 umożliwia poszerzenie wiedzy specjalistycznej dotyczącej badań o edukacji/nad edukacją o najnowsze światowe odkrycia z zakresu badań jakościowych. IRSS 2023 oferuje różne formy pracy sprzyjające rozwijaniu kompetencji badawczych dotyczących projektowania, realizacji i upowszechniania badań jakościowych w naukach społecznych, eksponując etykę badań.

The International Research Summer School 2023 on Qualitative Research and Academic Integrity in Education sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów z uznanymi międzynarodowo ekspertami, którzy mogą być zainteresowani podjęciem współpracy naukowej z uczestnikami IRSS 2023 i przyjęciem ich do swoich grup badawczych.

Językiem wykładowym szkoły jest język angielski.

Szkoła organizowana jest przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Partnerami Szkoły są: World Education Research Association (WERA), International Association of Educators (INASED) oraz European Network of Academic Integrity (ENAI).

Termin składania zgłoszeń do 20.II.2023 r.

Strona Szkoły: https://www.irss2023.pl

Więcej »

Współpraca z Uniwersytetem Otwartym UW

Pismo do dziekanówSzanowni Państwo, Drodzy Wykładowcy UW, Drodzy Doktoranci UW,

zapraszamy do nawiązania współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW. Dokładnie 1 lutego 2023 r. o godz. 17.00 (środa) zakończymy przyjmowanie zgłoszeń kursów na III trymestr roku akademickiego 2022/2023. Zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej (na platformach ZOOM, Google Meet lub MS Teams UO) lub stacjonarnej.

Więcej »

Seminarium naukowe Wydziału Pedagogicznego: 10.01.2023, godz. 15.00, sala 507

Uprzejmie zapraszam do udziału w seminarium naukowym naszego Wydziału. We wtorek 10 stycznia 2023 roku naszym gościem będzie Pani Prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając (Instytut Romanistyki, Wydział Neofilologii), która wygłosi referat “Mediacja w glottodydaktyce: wiedza, relacje, tożsamość (w ujęciu Common European Framework of Reference for Languages – Companion Volume 2020)”.

Konferencja “Edukacja,Ciało, Pismo”

w ramach cyklu “Horyzonty Edukacji” zapraszamy do udziału w konferencji, debatach oksfordzkich, warsztatach, spotkaniach, prelekcjach w ramach tego wydarzenia. Temat konferencji w 2022 roku to: Edukacja,Ciało, Pismo. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Poniżej oraz w załącznikach wszelkie dodatkowe informacje. Zwracamy się z prośbą o możliwie szerokie rozpropagowanie konferencji.

Opis programu

Serdecznie zapraszamy do Młynów Rothera,

Aneta Pytlak – Prezes Zarządu, Fundacja Kultury Pozytywka

dr hab. Daniel Roland Sobota, prof. Instytut Filozofii i Socjologii  Polskiej Akademii Nauk

Zaproszenie na konferencję prasową

Zapraszamy na konferencję prasową, która odbędzie się 7 grudnia br. o godz. 9:30 w Centrum Prasowym PAP na ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.

Celem konferencji prasowej jest zaprezentowanie wybranych wyników realizowanego projektu pt. Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19.

W trakcie konferencji zostaną poruszone m.in. czynniki utrudniające komunikowanie się z pacjentami i pomiędzy personelem, wpływ COVID-19 na proces leczenia i jakość pracy pracowników ochrony zdrowia, respektowanie praw pacjenta, aspekty związane ze zdrowiem psychicznym i fizycznym pracowników a także zmiany wartości i rola rodziny i bliskich.

Powyższe zagadnienia będą poruszane również w trakcie panelu dyskusyjnego z ekspertami.

W załączeniu przesyłam oficjalne zaproszenie na to wydarzenie.Formularz rejestracji znajduje się na stornie:
https://centrumprasowe.pap.pl/form/formularz-akredytacyjny

W konferencji można również uczestniczyć online. Transmisja na żywo na stronie: https://zdrowie.pap.pl/

Spotkanie wokół książki Izabeli Moszczeńskiej

Prof. Adam Fijałkowski zaprasza na Zamek Królewski w Warszawie na spotkanie wokół książki Izabeli Moszczeńskiej pt. “Wspomnienia i listy” (Warszawa: Wydawnictwa UW, 2022). Spotkanie odbędzie się 25 listopada o godz. 16 w sali kinowej Zamku.

Spotkanie organizują Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego w ramach 30. Targów Książki Historycznej. Serdecznie zapraszamy

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA EDUKACYJNA

2 0    L A T    Z     E D U B A L L A M I
–  z a k ł a d a n e   a    r z e c z y w i s t e
e f e k t y    k s z t a ł c e n i a
z   w y k o r z y s t a n i e m    p i ł e k
e d u k a c y j n y c h    E D U b a l l

 

14  LISTOPADA   2022 R.

Narzędzia ewaluacji nauczania dorosłych

W środę, 12.10.2022r., godz. 10.00-11.30 lub 11.45-13.15, s. 414 odbędą się zajęcia prowadzone przez p. Agnieszkę Maj z CASE (Center for Social and Economic Research): Narzędzia ewaluacji nauczania  dorosłych. Celem zajęć będzie upowszechnienie wyników projektu Create2Evaluate wraz z możliwością oceny zaprojektowanych narzędzi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów, przede wszystkim studentów andragogiki (Organizacja edukacji dorosłych, Trener kompetencji miękkich) oraz wykładowców zainteresowanych ewaluacją szeroko rozumianej edukacji dorosłych do udziału w zaplanowanym spotkaniu.

Więcej »

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW

Serdecznie zapraszamy w dniu 14.10 (piątek) o godz.10.00 do sali 414 na wykład w języku angielskim:
General Education System in Georgia “.

Gościem naszego Wydziału będzie: dr Maka Kochauri, Iakob Gogebashvili Telavi State University, Georgia.

Organizatorka seminarium: dr Urszula Markowska-Manista

Zaproszenie: Izabela Moszczeńska. Wspomnienia i listy.

Izabela Moszczeńska
Wspomnienia i listy

Serdecznie zapraszamy na promocję książki wydanej przez prof. Adama Fijałkowskiego i mgr Magdalenę Rzepkę, która odbędzie się 13.10.2022 r. o godz. 18:00. w BUW, w foyer koło Gabinetu Rękopisów BUW.

Spotkanie otworzy wicedyrektor BUW Katarzyna Ślaska oraz prodziekan prof. Anna Wiłkomirska.

Konferencja w Centrum Nauki Kopernik

plakatW dniach 26-27.08.2022 odbyła się w Centrum Nauki Kopernik konferencja z cyklu POKAZAĆ – PRZEKAZAĆ pod tytułem:
Inni to także my. Różnorodność jako potencjał społeczny i wyzwanie dla edukacji. 
Wśród głównych prelegentów są Dr Urszula Markowska-Manista, Prof. Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogicznego UW oraz Prof. Jacek Pyżalski z UAM w Poznaniu.
Szczegółowe informacje o konferencji w linku: https://www.kopernik.org.pl/pokazac-przekazac-2022
Można też wysłuchać webinaru z Prof. M. Żytko wprowadzającego w tematykę konferencji. https://fb.watch/eji7Ycb9VD/

Wyniki sesji prezentującej prace dyplomowe w roku akademickim 2021/22

Zespół Ekspertów: dr hab. Roman Dolata. Prof. UW, prof. dr hab. Janina Kamińska (studia I stopnia) oraz dr hab. Jan Rutkowski, dr hab. Grzegorz Szumski, prof.UW, dr Paulina Marchlik, dr Kamila Wichrowska (studia II stopnia) wyłonił zwycięzców konkursu na najlepszą prezentację pracy dyplomowej.

Więcej »

Zaproszenie na sesję naukowo wspomnieniową poświęconą prof. Irenie Wojnar

Zakład Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą Wydziału Pedagogicznego UW współorganizuje razem z Komitetem Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN  sesję naukowo-wspomnieniową poświęconą prof. Irenie Wojnar.

Wydarzenie, pt. „Kultura i edukacja w dobie globalizacji. Humanistyczne przesłanie Ireny Wojnar” odbędzie się 7 czerwca 2022 w Pałacu Staszica w Warszawie.

Szczegółowe informacje w programie wydarzenia [PDF]

Jak rozsądnie pomagać?

Eksperci z Wydziału Psychologii UW przygotowali cykl pięciu filmów pod hasłem „POMOC” o tym, jak mądrze pomagać. Jak wspierać innych, aby pomoc była skuteczna, a także nie przekraczała możliwości fizycznych, psychicznych i finansowych wolontariusza?

Więcej »

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW