Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | O Wydziale | Struktura administracyjna Wydziału Pedagogicznego

Struktura administracyjna Wydziału Pedagogicznego

Adres:

Uniwersytet Warszawski
Wydział Pedagogiczny
ul. Mokotowska 16/20
00-561 Warszawa

E-mail: pedagog@uw.edu.pl

Telefonując na Wydział należy numer wewnętrzny poprzedzić cyframi: (22) 55-308

Stan na dzień 01.10.2020 r.

Struktura Wydziału Pedagogicznego od 1 marca 2017 r. Pokój Tel. wew. Nr teczki
Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii 
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Kierownik Katedry) 205 12 17
Dr hab. Remigiusz Kijak 209 20 17
Dr hab. Anna Kowalewska 209 20 17
Dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik 220 49 17
Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli
Dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz. (Kierownik Zakładu) 226 73 13
Dr Katarzyna Brzosko-Barratt 227 71 13
Dr Joanna Dobkowska 228 23 13
Dr Marta Radwańska 423 71 10
Dr Małgorzata Sieńczewska 225 59 13
Dr Dorota Sobierańska 228 23 13
Dr Aleksandra Szyller 228 23 13
Dr Joanna Pękala 228 23 13
Dr Kamila Wichrowska 228 23 13
 Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki
Dr hab. Zofia Szarota, prof. ucz. (Kierownik Katedry)
Dr Ewa Dębska 422 15 9
Dr Anna Marianowska 422 15 9
Dr Krzysztof Pierścieniak 209 20 9
Dr Zuzanna Wojciechowska 422 15 9
Dr Monika Gromadzka 420 52 9
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej      
Zakład Badań nad Środowiskami Wychowawczymi
Dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. ucz. (Kierownik Katedry) 333 27 12
Dr Anna Dąbrowska 331 69 11
Dr Adam Grodzki 329 34 11
Dr Urszula Markowska-Manista 333 27 12
Dr Ewa Palamer-Kabacińska 331 69 11
Zakład Integracji, Inkluzji i Edukacji Społecznej
Prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska 217 29 18
Dr hab. Agnieszka Naumiuk 325 75 12a
Dr Magdalena Kuleta-Hulboj 325 75 12a
Dr Marta Pietrusińska 333 27 12
Dr Monika Skura 217 29 18
Zakład Interdyscyplinarnych Badań Nad Kulturą
Dr hab. Elżbieta Durys 322 33
Dr hab. Mirosław Pęczak 322  33
Dr Anna Jawor 322 33
Dr Michał Rauszer 322  33
Dr hab. Piotr Zańko 322  33
Katedra Dydaktyki i Pedeutologii
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (Kierownik Katedry) 314 51 21
Dr hab. Barbara Murawska 219a lub 115 56 lub 28 21
Dr Jerzy Marek 317 42 8
Dr Dobromir Dziewulak 315 43 8
Mgr Anna Sobolewska 317 42 8
Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki
Pracownia Historii Oświaty i Wychowania
Dr hab. Adam Fijałkowski, prof. ucz. (Kierownik Zakładu) 416 55 1
Prof. dr hab. Janina Kamińska  417 55 1
Dr hab. Katarzyna Buczek 416 55 1
Pracownia Filozoficznych Podstaw Pedagogiki
Prof. dr hab. Andrzej Wierciński 500  70 15
Dr hab. Paulina Sosnowska 319 46 3
Dr Katarzyna Dworakowska 319 46 3
Pracownia Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji
Dr hab. Jan Rutkowski  500 70 15
Dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz. 500 lub 121 70 lub 18 15
Dr hab. Małgorzata Przanowska 500 70 15
Zakład Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą
Prof. dr hab. Krystyna Milczarek-Pankowska (Kierownik Zakładu) 326 38 5
Prof. dr hab. Irena Wojnar 323 36 5
Dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz 405 36 5
Dr Dorota Mackenzie
Dr Mariusz Samoraj 322 33 5
Dr Justyna Żak 326 38 5
Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją
Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska 329 lub 118 34 lub 11 11
Dr hab.  Roman Dolata, prof. ucz. (Kierownik Katedry) 411 41 12
Dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz. 122 lub 333 18 lub 27 12
Dr Monika Jakubowska-Mirek 411 41 12
Dr Marek Smulczyk 411 41 12
Dr Hanna Tomaszewska-Pękała 509 lub 333 27 lub 62 12
Dr Aleksandra Jasińska-Maciążek 411 41 12
Dr Olga Wysłowska 223 58 10
Dr Paulina Marchlik
Zakład Psychologii Edukacyjnej
Dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz. (Kierownik Zakładu) 305 13
Dr hab. Joanna Smogorzewska 305 13
Dr Agnieszka Wołowicz 305 13

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap