Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?


prof. UW, dr Dobromir Dziewulak

Stanowisko:
profesor uczelni


Jednostka:
Katedra Dydaktyki i Pedeutologii


Funkcje:
1. Członek Rady Dydaktycznej Wydziału Pedagogicznego UW.
2. Członek Rektorskiej Komisji ds. programów doskonalenia kompetencji dydaktycznych w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Członek Rektorskiej Rady Sportu na Uniwersytecie Warszawskim.


Telefon:
(22) 55 30 842 - Katedra Dydaktyki


E-mail:
dobromir.dziewulak@uw.edu.pl


Dyżur:
pok.317, W razie potrzeby proszę o bieżący kontakt mailowy. Gdyby była niezbędna dłuższa rozmowa, proponuję możliwość spotkania w Google Meet.
Zainteresowania naukowe:


Dydaktyka, pedagogika porównawcza, polityka oświatowa.


Wybrane publikacje:


PUBLIKACJE OGÓŁEM:
-- książki (6)
-- słowniki wielojęzyczne (1)
-- artykuły (130)
-- ekspertyzy i opinie dla Sejmu RP oraz instytucji międzynarodowych (730)
-- hasła do encyklopedii (9)
-- recenzje (8)
-- tłumaczenia (1)

KSIĄŻKI:
1/. Dziewulak D. (2023). Nabywanie obywatelstwa w Unii Europejskiej i innych państwach. Warszawa.WS.
2/. Dziewulak D. (2020). Polityka oświatowa.W-wa.WS.
3/. Dziewulak D. (2020). Ustroje szkolne państw członkowskich Unii Europejskiej. Warszawa.WS.
4/. Dziewulak D. (1997). Systemy szkolne państw Unii Europejskiej.Warszawa;Żak.
5/. Dziewulak D. (1995). Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej (wyd.2).Warszawa;Żak
6/. Dziewulak D. (1994). Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej.Warszawa.WUW.
SŁOWNIK WIELOJĘZYCZNY:
1/. Dziewulak D. /współautor/ (2011). Słownik parlamentarny. Polski. English. Français. Deutsch. Warszawa. Wydawnictwo Sejmowe.
ENCYKLOPEDIA:
1/. Dziewulak, D. (2003). Austriacki system szkolnictwa. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, (s. 229-232), J. Pilch (red. nauk.), Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
2/. Dziewulak, D. (2003). Belgijski system szkolnictwa.  Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, (s. 329-331), J. Pilch (red. nauk.), Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
3/. Dziewulak, D. (2003). Fiński system szkolnictwa. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, (s. 1145-1149), J. Pilch (red. nauk.), Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
4/. Dziewulak, D. (2003). Francuski system szkolnictwa. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, (s. 1180-1184), J. Pilch (red. nauk.), Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
5/. Dziewulak, D. (2003). Grecki system szkolnictwa. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, (s. 115-117), J. Pilch (red. nauk.), Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
6/. Dziewulak, D. (2003). Hiszpański system szkolnictwa. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, (s. 230-232), J. Pilch (red. nauk.), Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
7/. Dziewulak, D. (2003). Holenderski system szkolnictwa. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, (s. 234-236), J. Pilch (red. nauk.), Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
8/. Dziewulak, D. (2003). Irlandzki system szkolnictwa. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, (s. 431-433), J. Pilch (red. nauk.), Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
9/. Dziewulak, D. (2003). Luksemburski system szkolnictwa. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, (s. 1095-1098), J. Pilch (red. nauk.), Warszawa. Wydawnictwo Akademickie Żak.
ARTYKUŁY (wybrane):
1/. Dziewulak D.(2023). Wykonywanie zawodu psychologa w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej i Norwegii;
Zeszyty Prawnicze BAS nr 3(79)2023, s.257-280. WS. W-wa;
2/. Dziewulak D. /współautor/(2023). Analiza rozwiązań prawnych dotyczących szczepień przeciw COVID-19 dla osób małoletnich oraz wyrażania przez rodziców zgody na szczepienie małoletnich w wybranych państwach UE państwach Unii Europejskiej i w USA;
Zeszyty Prawnicze BAS nr 2(78)2023 , s. 233–266. WS. W-wa;
3/. Dziewulak D. /współautor/ (2022). Rozwiązania prawne dotyczące problemu alienacji rodzicielskiej w wybranych państwach Unii Europejskiej: w Belgii, Bułgarii, Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech i Szwecji; Zeszyty Prawnicze BAS nr 3(75)2022, s. 248-278. WS. W-wa.
4/. Dziewulak D. (2022). Podstawy prawne i organizacja systemu szkolnictwa we Francji z uwzględnieniem wpływu ministra edukacji na działalność szkół publicznych i prywatnych;
Zeszyty Prawnicze BAS nr 1(73)2022. WS. W-wa.
5/. Dziewulak D. (2020). Edukacja prawna w szkolnictwie podstawowym i średnim w Polsce, wybranych państwach Unii Europejskiej oraz w Serbii i Wielkiej Brytanii; Zeszyty Prawnicze BAS nr 4(68)2020. WS.
6/. Dziewulak D. (2016). Edukacja kulturalna w szkolnictwie wybranych państw europejskich;
Studia BAS nr 2(46)2016. WS. Warszawa.
7/. Dziewulak D. (2016). Czy dydaktyka uniwersytecka zostanie zauważona i doceniona?,
Wszystko co najważniejsze. 2016. Warszawa.
8/. Dziewulak D. (2016). Jak być skutecznym nauczycielem nauczycieli,
Wszystko co najważniejsze. 2016. Warszawa.
9/. Dziewulak D. (2015). Zwalnianie uczniów z lekcji wychowania fizycznego w szkołach w Polsce i wybranych krajach Europy, Analizy BAS nr 12(132)2015. WS. Warszawa.
10/. Dziewulak, D. (2014). Finansowanie zakupu podręczników szkolnych w wybranych państwach,
Analizy BAS nr 4(108)2014. WS. Warszawa.
11/. Dziewulak, D. (2013). Szkolnictwo wyższe w świetle raportów edukacyjnych,
Studia BAS nr 3(35)2013. WS. Warszawa.


Aktywność naukowa:


1/. Międzynarodowy zespół badawczy: Szwajcarsko-polska Genewska Grupa Badań nad Nowym Wychowaniem (1991); współtwórca zespołu badawczego (Uniwersytet Genewski, Archiwum Instytutu J.J.Rousseau, Międzynarodowe Biuro Edukacji-UNESCO).
UDZIAŁ W PROJEKTACH:
1/. Projekt NCBiR – udział w projekcie nt. „Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej POWER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Międzynarodowe Programy Kształcenia” (marzec 2019). Charakter uczestnictwa: udział w formułowaniu tez i wniosków końcowych. Okres realizacji: lata 2016-2017.
2/. Budżet partycypacyjny UW - projekt warsztatowo-badawczy realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego UW. Temat: „Rodzice na uniwersytecie”. Cel: wsparcie prawne i psychologiczne rodziców związanych z UW oraz zaproponowanie władzom UW rozwiązań, które będą sprzyjały rodzicom studiujących i pracujących na UW. Charakter uczestnictwa: udział w zbieraniu, przygotowaniu tez i końcowych wniosków ankietowanych uczestników. Okres realizacji: lata 2018-2019.
3/. Narodowy Kongres Nauki - Ustawa 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym – program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Charakter uczestnictwa: udział w przygotowaniu i pilotowaniu tematyki związanej z dydaktyczną ścieżką kariery akademickiej. Okres realizacji: lata 2016-2017
4/. "GreenEvo" - rządowy projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii. Partnerzy - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Charakter uczestnictwa: przygotowanie uczestników do kontaktów i współpracy w środowisku międzynarodowym. Okres realizacji lata 2013-2015.
5/. "Nowoczesny Uniwersytet" - program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej UW.
Partnerzy - UE, Europejski Fundusz Społeczny, Uniwersytet Warszawski. Charakter uczestnictwa: prowadzenie zajęć warsztatowych dot. aktywizujących metod  dydaktycznych w dydaktyce akademickiej. Okres realizacji lata 2011-2013.
6/. "Monitorowanie karier zawodowych absolwentów przez polskie uczelnie wyższe".
Partnerzy - Sejm RP (Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży). Charakter uczestnictwa: członek zespołu monitorującego i badawczego. Okres realizacji lata 2012-2013.