avatar2

dr Dobromir Dziewulak

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Katedra Dydaktyki i Pedeutologii


Funkcje:
1. Członek Rady Dydaktycznej Wydziału Pedagogicznego UW.
2. Członek Rektorskiej Komisji ds. programów doskonalenia kompetencji dydaktycznych w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Członek Rektorskiej Rady Sportu na Uniwersytecie Warszawskim.


Telefon:
(22) 55 30 842 - Katedra Dydaktyki


E-mail:
dobromir.dziewulak@uw.edu.pl


Dyżur:
W razie potrzeby proszę o bieżący kontakt mailowy. Gdyby była niezbędna dłuższa rozmowa, proponuję możliwość spotkania w Google Meet.


Urlop:
do 24 września 2021
icon 1719742 640

Zainteresowania naukowe:


Dydaktyka, pedagogika porównawcza, polityka oświatowa.


books 25160 340

Wybrane publikacje:


PUBLIKACJE OGÓŁEM:
-- książki (5)
-- słowniki wielojęzyczne (1)
-- artykuły (83)
-- ekspertyzy i opinie dla Sejmu RP (680)
-- hasła do encyklopedii (9)
-- recenzje (8)
-- tłumaczenia (1)

KSIĄŻKI:
1/. Dziewulak, D. (2020). Polityka oświatowa. W-wa. WS.

2/. Dziewulak, D. (2020). Ustroje szkolne państw członkowskich Unii Europejskiej. Warszawa. WS.

3/. Dziewulak, D. (1997). Systemy szkolne państw Unii Europejskiej. Warszawa; Żak

4/. Dziewulak, D. (1995). Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej (wyd.2). Warszawa; Żak

5/. Dziewulak, D. (1994). Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej. Warszawa. WUW.

SŁOWNIK:

1/. Dziewulak, D. /współautor/ (2011). Słownik parlamentarny. Polski. English. Français. Deutsch. Warszawa. Wydawnictwo Sejmowe.

WYBRANE ARTYKUŁY:
1/. Dziewulak, D. (2020). Edukacja prawna w szkolnictwie podstawowym i średnim w Polsce, wybranych państwach Unii Europejskiej oraz w Serbii i Wielkiej Brytanii; Zeszyty Prawnicze BAS nr 4(68)2020. WS. Warszawa.

2/. Dziewulak, D. (2016). Edukacja kulturalna w szkolnictwie wybranych państw europejskich; Studia BAS nr 2(46)2016. WS. Warszawa.

3/. Dziewulak, D. (2016). Czy dydaktyka uniwersytecka zostanie zauważona i doceniona?, Wszystko co najważniejsze. Warszawa.

4/. Dziewulak, D. (2016). Jak być skutecznym nauczycielem nauczycieli, Wszystko co najważniejsze. Warszawa.

5/. Dziewulak, D. (2014). Finansowanie zakupu podręczników szkolnych w wybranych państwach, Analizy BAS nr 4(108)2014. WS. Warszawa.

6/. Dziewulak, D. (2013). Szkolnictwo wyższe w świetle raportów edukacyjnych, Studia BAS nr 3(35)2013. WS. Warszawa.


idea 5393862 640

Aktywność naukowa:


MIĘDZYNARODOWY ZESPÓŁ BADAWCZY:

1/. Od 1991 r. współtwórca szwajcarsko-polskiej Genewskiej Grupy Badań nad Nowym Wychowaniem (Uniwersytet Genewski, Archiwum Instytutu J.J.Rousseau, Międzynarodowe Biuro Wychowania-UNESCO).

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

1/. Projekt NCBiR – udział w projekcie nt. „Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej POWER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Międzynarodowe Programy Kształcenia” (marzec 2019). Charakter uczestnictwa: udział w formułowaniu tez i wniosków końcowych. Okres realizacji: lata 2016-2017.

2/. Budżet partycypacyjny UW - projekt warsztatowo-badawczy realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego UW. Temat: „Rodzice na uniwersytecie”. Cel: wsparcie prawne i psychologiczne rodziców związanych z UW oraz zaproponowanie władzom UW rozwiązań, które będą sprzyjały rodzicom studiujących i pracujących na UW. Charakter uczestnictwa: udział w zbieraniu, przygotowaniu tez i końcowych wniosków ankietowanych uczestników. Okres realizacji: lata 2018-2019.

3/. Narodowy Kongres Nauki - Ustawa 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym – program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Charakter uczestnictwa: udział w przygotowaniu i pilotowaniu tematyki związanej z dydaktyczną ścieżką kariery akademickiej. Okres realizacji: lata 2016-2017

4/. "GreenEvo" - rządowy projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii. Partnerzy - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Charakter uczestnictwa: przygotowanie uczestników do kontaktów i współpracy w środowisku międzynarodowym. Okres realizacji lata 2013-2015.

5/. "Nowoczesny Uniwersytet" - program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej UW.
Partnerzy - UE, Europejski Fundusz Społeczny, Uniwersytet Warszawski. Charakter uczestnictwa: prowadzenie zajęć warsztatowych dot. aktywizujących metod  dydaktycznych w dydaktyce akademickiej. Okres realizacji lata 2011-2013.

6/. "Monitorowanie karier zawodowych absolwentów przez polskie uczelnie wyższe".
Partnerzy - Sejm RP (Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży). Charakter uczestnictwa: członek zespołu monitorującego i badawczego. Okres realizacji lata 2012-2013.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap