Home | Author Archives: jenny

Author Archives: jenny

Projekt Responsive

Projekt RESPONSIVE ma na celu zwiększenie zdolności odpowiadania służb społecznych w Europie na potrzeby obywateli i umożliwienie im wpływania na  zmianę funkcjonowania tych służb. W szczególności ma za zadanie zbadać możliwość zwiększenia wpływu obywateli na planowanie, organizację i świadczenie usług społecznych w zakresie: niepełnosprawności i zdrowia psychicznego, ochrony dzieci i rodzin oraz usług dla młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem.

Więcej »

W poszukiwaniu algorytmu miasta

23 maja o godz. 17.00 w Auli Starej Biblioteki UW odbędzie się pierwsze seminarium z cyklu “Heurystyki”, pt. “W poszukiwaniu algorytmu miasta“.

Heurystyki powstały z inicjatywy JM Rektor UW, a ich celem jest prezentacja społeczności UW badań doktorantów. 23 maja (jako pierwsi) zaprezentują się doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych:

• Wojciech Gędek – „Uwarunkowania miejskich polityk zdrowia publicznego”;
• Krzysztof Janas – „Negocjowanie miasta”
• Maciej Misztal – „Miasto 15-minutowe – utopia czy nadzieja?”

Wspierać ich będą swoim komentarzem promotorki:

• dr hab. Maria Theiss, prof. UW  (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)
• dr hab. Magdalena Łukasiuk (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)
• dr Sylwia Dudek- Mańkowska (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Promocja języka polskiego 2023

BWZ ogłasza konkurs wewnętrzny na projekt w ramach Programu NAWA „Promocja języka polskiego 2023”.

Termin nadsyłania zgłoszeń do BWZ UW: 26.06.2023 r.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski projektowe.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie przesyłają mailowo wypełniony i podpisany dokument zgłoszenie propozycji projektu do Biura Współpracy z Zagranicą na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl do 26.06.2023 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10.07.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz programu znajdują się na stronie – zakładka Program Promocja języka polskiego.

Program wspierający wyjazdy

Program wspierający wyjazdy zakwalifikowanych studentów i doktorantów w ramach umów bilateralnych, SEMP i  4 EU+ został uruchomiony w Działaniu IV.2.2 IDUB – „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W ramach tego programu studenci i doktoranci zakwalifikowani np. na wyjazd w programie Erasmus+ do uczelni należących do konsorcjum 4 EU+ mogą dodatkowo uzyskać dotację do podróży.

Dokładna informacja znajduje się na stronie IDUB: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-2-2/wyjazdy/ oraz na stronie BWZ: wyjazdy-badawcze-dla-studentow-i-doktorantow-uw.

Pytania dot. w/w sprawy prosimy kierować do p. Joanny Wiszniewskiej (international@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 078).

Nabór do dwóch konkursów

Sojusz 4EU+ uruchomił nabór do dwóch konkursów przygotowanych z myślą o wsparciu nauczycieli akademickich z uczelni członkowskich, w tym Uniwersytetu Warszawskiego:

 • SEED4EU+: konkurs na inicjatywy międzyuczelnianych zespołów z uniwersytetów członkowskich 4EU+. Program jest finansowany bezpośrednio z budżetów uczelni członkowskich 4EU+;
 • 4EU+ Visiting Professorships: konkurs na 2- lub 3-miesięczne wyjazdy umożliwiające pobyt na wybranej uczelni członkowskiej 4EU+ i pracę nad wspólnymi projektami badawczymi i edukacyjnymi. Program jest finansowany z budżetu Stowarzyszenia 4EU+ European University Alliance.

Termin przyjmowania wniosków w obu konkursach upływa 1 czerwca br.

Zakwaterowanie w DPN

Biuro Spraw Socjalnych uprzejmie informuje, że na nowej stronie
https://bssoc.uw.edu.pl/dom-pracownika-naukowego-2/
w zakładce Nasze Jednostki Dom Pracownika Naukowego znajdują się wszystkie dokumenty i informacje dotyczące ubiegania się o zakwaterowanie w DPN na rok akademicki 2023/2024, w tym procedura w wersji polskiej i angielskiej, terminy wszystkich komisji w 2023 roku i nowy dedykowany na przesyłanie wniosków e-mail : komisja.dpn@uw.edu.pl.

Załączniki:
Procedura ubiegania sie o DPN na rok akademicki 2023 2024
Application procedure for the DPN for the academic year 2023 2024
Wniosek dla osób ubiegających się o zakwaterowanie w DPN
Wniosek dla osób ubiegających się o przedłużenie zakwaterowania w DPN
Regulamin korzystania z DPN UW

Psychological resilience: how to deal with stress?

Seminarium międzynarodowe
Termin: 24 kwietnia 2023 r., godz. 10:00, sala 414. 

Guest: Audrius Ivanauskas – lecturer and psychologist from Higher Education Institution and Mykolas Riomeris University.
Twice nominated as the best lector at the Faculty of Educational Sciences of the Lithuanian University of Education in 2016 and 2017. And in 2021, an award was received at Vytautas Magnus University – Teaching quality #1 in 2020.

Psychological resilience: how to deal with stress?

Stress is a daily and perhaps inevitable companion of modern life. What is the impact of stress on the students’ daily life and their motivation? What are the main factors that depress students, and how to recognize them? During the lecture, the characteristics of students’ stress and successful ways of overcoming them are discussed.

Seminarium międzynarodowe
Termin: 24 kwietnia 2023 r., godz. 17:15, sala 414.
Conformity and Obedience – psychological and pedagogical perspective

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Leśny

Warszawa, dnia 17.03.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 18 kwietnia 2023 r. (wtorek), o godz. 13:30
w sali nr 507 Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki Leśny

Temat rozprawy: „Szkoła pod Żaglami” Krzysztofa Baranowskiego. Wychowanie morskie, adventure education czy autorska koncepcja edukacyjna?”.

Promotor: prof. dr hab. Anna Wiłkomirska (Wydział Pedagogiczny UW)

Recenzenci:

– dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
– prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)

Dyscyplina naukowa: pedagogika
Język obrony: język polski

Rozprawa, 10 dni przed terminem obrony, będzie dostępna na stronie Repozytorium BUW https://depotuw.ceon.pl/ , streszczenie i recenzje w formie elektronicznej dostępne są pod adresem: https://www.pedagog.uw.edu.pl/wydzial-i-pracownicy/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie/

Rozprawa jest również dostępna w wersji papierowej – do wglądu, w czytelni Biblioteki Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie.

Przewodniczący Rady Naukowej
Dyscypliny Pedagogika
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

 

 

Międzynarodowa współpraca naukowa: Spaces, Places and Materialities in Research on Childhoods

Seminarium: 20-21 kwietnia 2023

Zapraszamy do udziału (online) w drugim dniu naukowego seminarium: Workshop Infancia_c#9: Spaces, Places and Materialities in Research on Childhoods, który już po raz drugi organizowany jest we współpracy David Poveda (Universidad Autónoma de Madrid) i Urszula Markowska-Manista, Marek Smulczyk (Wydział Pedagogiczny UW).

Informacje i link do rejestracji:
https://www.infanciacontemporanea.com/2023/01/22/workshopic9/

Program wydarzenia: https://www.infanciacontemporanea.com/wp-content/uploads/2023/01/workshop_ic9_program.pdf

STA/KA171/2022

Na stronie BWZ  został opublikowany konkurs STA/KA171/2022  dot. wyjazdów nauczycieli akademickich w r.a. 2022/2023 lub 2023/2024 w celu prowadzenia zajęć w

 • Albania, Tirana – European University of Tirana (1 stypendium)
 • Filipiny, Manila – Ateneo De Manila University (1 stypendium)
 • Gruzja, Tbilisi – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (1 stypendium)
 • Indonezja, Surabaya – University Of Airlangga (1 stypendium)
 • Kanada, Vancouver – University Of British Columbia (1 stypendium)
 • Mołdawia, Kiszyniów – Moldova State University (1 stypendium)
 • Palestyna, Nablus – An-Najah National University (2 stypendia)
 • USA, Chicago – Northeastern Illinois University (1 stypendium)

Konkurs trwa do 28 kwietnia 2023 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Pytania dot. konkursu prosimy kierować do p. Joanny Wiszniewskiej  (international@adm.uw.edu.pl tel. 55 24 078).

Mazowiecki Kongres Edukacji – zaproszenie

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów uprzejmie zapraszam do udziału w Mazowieckim Kongresie Edukacji, który odbędzie na Uniwersytecie Warszawskim, ul. Dobra 55, w dniach 14-15 kwietnia 2023 r.

Kongres stanowi szczególną okazję do wymiany poglądów z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warszawskiego, zaangażowanymi w kształcenie nauczycieli i pedagogów, i prowadzącymi badania z zakresu szeroko pojętej edukacji, a także z osobami zwłaszcza z regionu Mazowsza, aktywnie uczestniczącymi w tworzeniu obecnego kształtu oświaty.

Zapraszam do udziału w Kongresie nauczycielki i nauczycieli, osoby zarządzające oświatą oraz rodziców – wszystkich zainteresowanych dyskusją nad stanem obecnym, a nade wszystko przyszłością edukacji. Szczególnie serdecznie zapraszam osoby, które w ramach proponowanych przez nas zajęć chciałyby znaleźć sposoby radzenia sobie z bieżącymi problemami i trudnościami w codziennych sytuacjach wychowawczych i dydaktycznych. Mazowiecki Kongres Edukacji to przestrzeń dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także organizatorów życia edukacyjnego, którzy pragną podzielić się z innymi swoimi pomysłami w zakresie dobrych praktyk oraz wspólnie poszukiwać rozwiązań dla sytuacji, które w edukacji wydaja się szczególnie trudne.

Chcielibyśmy, aby formuła Kongresu umożliwiła aktywny udział nie tylko prelegentów, ale również wszystkich uczestników i uczestniczek poszczególnych sesji. Zapraszamy do udziału w dziesięciu sesjach, w tym w pięciu sesjach równoległych, oferujących siedem lub osiem zajęć do wyboru, głównie warsztatowych, trzech plenarnych, a także dwóch wydarzeniach towarzyszących. Proponujemy wybór poszczególnych zajęć w sposób swobodny, zgodnie z Państwa zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami czasowymi. Można zatem zarejestrować swój udział tylko w jednej wybranej sesji, w kliku sesjach, można też zarejestrować się na wszystkie dziesięć sesji.

Zajęcia w ramach Kongresu prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Warszawskiego oraz zaprzyjaźnione z Uniwersytetem osoby, zajmujące się profesjonalnie kształceniem i wychowaniem, reprezentujące m. in. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Szkołę Edukacji, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Centrum Nauki Kopernik.

Udział w Kongresie jest bezpłatny jednak obowiązuje elektroniczna rejestracja na zajęcia (liczba miejsce na poszczególne zajęcia jest ograniczona). Rejestracja przez stronę: https://www.pedagog.uw.edu.pl/mazowiecki-kongres-edukacji/

Osoby, zarejestrowane i biorące udział w Mazowieckim Kongresie Edukacji uzyskają stosowne zaświadczenie od organizatorów.

Rejestracja trwa od 27.03.2023 do 11.04.2023, do godz. 22:00

Pytania lub wątpliwości proszę kierować na adres: mke@pedagog.uw.edu.pl

Serdecznie zapraszam,
Dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Jednym z działań podejmowanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” jest wspieranie naukowców z zagranicy, którzy są zainteresowani aplikowaniem o granty Marie Skłodowskiej-Curie Postdoctoral Fellowship wraz z Uniwersytetem Warszawskim. Wsparcie oferowane naukowcom z zagranicy obejmuje pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego, zarówno od strony administracyjnej jak i konsultacje merytoryczne z opiekunami naukowymi.

Więcej »

STT

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) informuje, że fundusze dot. realizacji szkoleń Erasmus (STT) przeznaczone na wyjazdy w roku akademickim 2022/23 zostały wykorzystane. Na liście podstawowej do stypendium typu STT znalazło się 192 pracowników. W związku z tym osoby, które prześlą komplet dokumentów po 10 marca br. trafią na listę rezerwową. Stypendium będzie mogło zostać przyznane jedynie, jeśli osoba z listy podstawowej zrezygnuje z realizacji szkolenia. Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród pracowników Państwa jednostki.
Zasady konkursu dot. szkoleń w roku akademickim 2023/24 zostaną ogłoszone we wrześniu br. i będą dotyczyć wyjazdów rozpoczynających się po 30 września br.

Preventing educational and social exclusion of youth at-risk in different European contexts

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium Preventing educational and social exclusion of youth at-risk in different European contexts, realizowanego w ramach projektu „Co-created Education and Social Inclusion” (COSI.ed)
W trakcie seminarium badacze i praktycy z 5 krajów europejskich (Norwegii, Danii, Hiszpanii, Portugalii i Polski) zaprezentują dobre praktyki w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem edukacyjnym i społecznym oraz wyniki dotychczasowych badań.

Spotkanie w ramach kursu Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego.

Rejestracja do dnia 19 marca 2023: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Qo48QMTNf5Q1uKQxPC3siyDzEgsqJaiD2SXUFGkU1RGXeA/viewform?usp=sf_link 

Więcej »

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU)

Oferta dot. wyjazdów studentów do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej:

http://bwz.uw.edu.pl/ivane-javakhishvili-tbilisi-state-university-stypendia-dla-studentow/

Dane szczegółowe

Kraj: GRUZJA

Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 2
Termin pobytu: semestr zimowy 2023/2024
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich. 

Warunki finansowe:

Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Termin składania dokumentów w BWZ: 1 maja 2023 r.

Czego może nauczyć nas przedwojenna szkoła?

We wtorek, 14 marca w godz. 10:00 – 13:00 zapraszamy do sali 413 na sympozjum poświęcone podręcznikom szkolnym w II Rzeczypospolitej

Czego może nauczyć nas przedwojenna szkoła?“.

Pan mgr Tomasz Zbrzezny – em. pracownik Politechniki Warszawskiej i wieloletni kolekcjoner książek – prezentować będzie część swojej kolekcji.

Będzie możliwość wzięcia tych książek do ręki!

 

Organizatorem sympozjum jest Pracownia Historii Oświaty i Wychowania
Adam Fijałkowski

Studia częściowe do Pace University (Nowy Jork, USA)

Informujemy o przedłużeniu terminu naboru wniosków na studia częściowe do Pace University (Nowy Jork, USA) – wyjazd w semestrze zimowym 2023/2024. Ogłoszenie o naborze dostępne jest tu. Zainteresowani studenci mogą przesyłać wnioski do BWZ do 13.03.2023 r. Na podstawie umowy bilateralnej między UW a PACE studenci są zwolnieni z opłat za studia. Koszty wizy, podróży, zakwaterowania, utrzymania i materiałów naukowych pokrywa student.

Dodatkowo, studenci UW, którzy są obywatelami Ukrainy mogą wnioskować o stypendium Fundacji Kościuszkowskiej za pośrednictwem Schevchenko Scientific Society. Zakwalifikowani kandydaci mają szansę otrzymać dofinansowanie w wysokości 4000 USD na semestr.

Programy stypendialne Fulbrighta

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2024-25, Junior Research Award 2024-25, Senior Award 2024-25 i STEM Impact Award 2023-24 oraz nowość – Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25. Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, który od ponad 75 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 62 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek.

Strona internetowa dotycząca programów stypendialnych Fulbrighta na wyjazdy naukowe do USA: https://fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/

Kontakt do Ambasadorki Programu Fulbrighta w Warszawie: dr hab. inż. Izabela Madura, email: izabela.madura@pw.edu.pl

Warsztaty pracy z kamerą i mikrofonem

Zapraszam studentów i doktorantów,

którzy chcieliby skorzystać z pomocy w kształtowaniu wizerunku i umiejętności publicznej prezentacji w pracy z kamerą i mikrofonem, do udziału w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez red. Kamilę Drecką-Anderman i zespół operatorów filmowych.

Zainteresowanych proszę o przybycie na spotkanie organizacyjne we wtorek 28.02.2023 r. o godz. 15:30 do s. 103 lub o zgłoszenie się na adres l.rowicki@uw.edu.pl

Leszek Rowicki

Festiwal Nauki „Kreatywnie, czyli jak?”

W środę 1 marca 2023 roku na Wydziale Pedagogicznym UW odbędzie się drugi Festiwal Nauki, organizowany pod hasłem „Kreatywnie, czyli jak?” przez studentki i studentów III roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Projektem opiekują się dr Małgorzata Sieńczewska i dr Dorota Sobierańska. W tym roku naszymi gośćmi będą uczniowie warszawskich szkół i ich nauczyciele. Oczywiście liczymy również na obecność wszystkich naszych studentek i studentów oraz pracowników Wydziału. Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia

Współpraca akademicka z Uniwersytetem w Bonn

Szanowni Państwo,

w roku 2023 kończy się trzyletni okres finansowania przez DAAD mobilności i innych działań  realizowanych w ramach umowy o bezpośredniej współpracy akademickiej Uniwersytetu w Bonn  z Uniwersytetem Warszawskim.  Aby uzyskać  przedłużenie finansowania tej współpracy na lata 2024-2026, Uniwersytet w Bonn musi do końca lutego 2023 r. zgłosić do DAAD zaplanowane  na ten okres wspólne projekty.

W związku z powyższym, bardzo proszę wszystkie osoby, które są zainteresowane nawiązaniem/rozwinięciem współpracy z Uniwersytetem w Bonn i chciałyby ubiegać się o  finasowanie realizowanych wspólnie tematów badawczych (mobilności lub ew. innych działań) o bezpośredni kontakt mailowy z BWZ na adres: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl

Rozmowa z prof. Remigiuszem Kijakiem

“Znaki, ślady, tropy” to moja audycja w radiu JAZZKULTURA. To taka filozofia kultury w praktyce, okazja by porozmawiać z ludźmi ciekawymi, niezwykłymi, wspaniałymi. Rozmowa z Remigiuszem Kijakiem to jedna z tych, które pozwalają spojrzeć na świat zupełnie inaczej. Punktem wyjścia była najnowsza książka Remigiusza, którą gorąco polecam (“CripSex. Ekspresje seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną”). A na zachętę podcast. Warto czasami zastanowić się czym jest norma i jak bardzo normy nam szkodzą…
https://m.mixcloud.com/JAZZKULTURA/joanna-ha%C5%84derek-znaki-%C5%9Blady-tropy-09012023/

Polecam też reportaż z Radia Nowy Świat. Reporterka Dobrochna Surma podczas panelu CripSex: o nienormatywności (Panel dyskusyjny) rozmawia z: Remigiusz Kijak, Justyna Wielgus Aleksandra Skotarek
Wyszło świetnie, znów okazało się, że należy rozmawiać, a wiec rozmawialiśmy o nienormatywności jako dumie, jako godności byciu crip.
Posłuchajcie. Materiał krótki, ale ważny:

Capacity Building in Higher Education (CBHE)

BWZ informuje, że 16 lutego 2023 r. o godz. 17 mija termin składania wniosków dot. projektów typu Capacity Building in Higher Education (CBHE).

Projekty typu CBHE zostały podzielone na trzy rodzaje

 1. Strand 1 Fostering access to cooperation in higher education – Wspieranie dostępu do współpracy w szkolnictwie wyższym kod: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1
 2. Strand 2 Partnerships for transformation in higher education – Partnerstwa na rzecz transformacji w szkolnictwie wyższym kod: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2
 3. Strand 3 –Structural reform projects – reform strukturalne kod: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3

Spotkanie informacyjne zorganizowane przez KE/EACEA odbyło się 2 grudnia 2022. Link do informacji ze spotkania: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-2-december-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe_en

Pytania lub wątpliwości dot. projektów CBHE prosimy kierować do p. Joanny Wiszniewskiej: international@adm

Webinarium poświęcone Partnerstwom współpracy dla szkolnictwa wyższego

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) zaplanowała webinarium poświęcone Partnerstwom współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego, które odbędzie się 7 lutego 2023 r. w godz. 10.00 – 14.00 w formule online za pośrednictwem aplikacji Ms Teams.

Program wydarzenia [PDF]

Webinarium ma na celu przedstawienie informacji o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu w konkursie 2023.

Termin składania wniosków o Partnerstwa współpracy mija 22 marca 2023, godz. 12:00.

Webinarium skierowane jest m.in. do nauczycieli akademickich ze wszystkich dyscyplin naukowych oraz pracowników jednostek zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych o charakterze edukacyjnym.

Rejestracja na webinarium trwa do 2 lutego br. poprzez link: https://www.webankieta.pl/ankieta/881641/webinarium-nt-partnerstw-wspolpracy-w-szkolnictwie-wyzszym-konkurs-2023.html.

Do osób zarejestrowanych zostanie wysłany link do spotkania po zamknięciu rejestracji.

Pytania lub wątpliwości dot. projektów Partnerstwa współpracy prosimy kierować do p. Joanny Wiszniewskiej: international@adm.uw.edu.pl lub tel. + 22 55 24 078.

Pedagogika na UW z kategorią A


Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, po przeprowadzeniu ponownej oceny osiągnięć, przyznano Uniwersytetowi Warszawskiemu kategorię naukową A w dyscyplinie pedagogika.

Dziękujemy wszystkim za wspólny wysiłek w pracach nad zapewnieniem jakości naszych działań naukowych.

Dni mobilności

W ramach wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się indywidualne konsultacje oraz spotkanie online. Uczestnicy „Dni mobliności”, studenci i doktoranci, będą mogli dowiedzieć się więcej na temat możliwości, jakie daje program Erasmus.

Indywidualne konsultacje odbędą się w dniach 24-25 stycznia, w godz. 12.00-17.00, w holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66.

Spotkanie online odbędzie się 26 stycznia o godz. 19.00 na platformie Google Meet: https://meet.google.com/pzf-whfn-xmq.

Więcej informacji znajduje się na stronach:

Biura Współpracy z Zagranicą UW: http://bwz.uw.edu.pl/,
Erasmus Student Network: https://www.facebook.com/like.esn.uw oraz https://m.facebook.com/events.

Przypominam o możliwości organizacji dla studentów w ramach programu Erasmus+

Mieszanych programó intensywny (Blended Intensive Programme -BIP). Są to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy.
Kontakt w BWZ: p. Ewa Makal-O’Hara (ewa.makal@adm.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 24 232)
oraz
Krótkoterminowych praktyk mieszanych (SMT-k) – to rodzaj praktyk łączących mobilność fizyczną i wirtualną ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. Na przykład, w ramach komponentu wirtualnego można stworzyć wspólną przestrzeń online dla uczących się osób z różnych krajów i kierunków studiów, dzięki której mogą pracować wspólnie i jednocześnie nad zadaniami, które są uznawane, jako część ich studiów.
Kontakt w BWZ: p. Dorota Wiącek (dwiacek@adm.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 24 068).

The International Research Summer School 2023, IRSS2023 on Qualitative Research and Academic Integrity in Education, 3-7 lipca 2023 r., Warszawa

Zapraszamy doktorantów i młodych pracowników nauki do wzięcia udziału w międzynarodowej letniej szkole naukowej: The International Research Summer School 2023, IRSS2023 on Qualitative Research and Academic Integrity in Education w dniach 3-7 lipca 2023 r.

IRSS 2023 umożliwia poszerzenie wiedzy specjalistycznej dotyczącej badań o edukacji/nad edukacją o najnowsze światowe odkrycia z zakresu badań jakościowych. IRSS 2023 oferuje różne formy pracy sprzyjające rozwijaniu kompetencji badawczych dotyczących projektowania, realizacji i upowszechniania badań jakościowych w naukach społecznych, eksponując etykę badań.

The International Research Summer School 2023 on Qualitative Research and Academic Integrity in Education sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów z uznanymi międzynarodowo ekspertami, którzy mogą być zainteresowani podjęciem współpracy naukowej z uczestnikami IRSS 2023 i przyjęciem ich do swoich grup badawczych.

Językiem wykładowym szkoły jest język angielski.

Szkoła organizowana jest przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Partnerami Szkoły są: World Education Research Association (WERA), International Association of Educators (INASED) oraz European Network of Academic Integrity (ENAI).

Termin składania zgłoszeń do 20.II.2023 r.

Strona Szkoły: https://www.irss2023.pl

Więcej »

Współpraca z Uniwersytetem Otwartym UW

Pismo do dziekanówSzanowni Państwo, Drodzy Wykładowcy UW, Drodzy Doktoranci UW,

zapraszamy do nawiązania współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW. Dokładnie 1 lutego 2023 r. o godz. 17.00 (środa) zakończymy przyjmowanie zgłoszeń kursów na III trymestr roku akademickiego 2022/2023. Zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej (na platformach ZOOM, Google Meet lub MS Teams UO) lub stacjonarnej.

Więcej »

UWAGA!

Od 1 stycznia 2023 r. w sprawach studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Pedagogiczny i przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. prosimy kontaktować się z:

Joanną Kraśnicką p. 120 tel. (22) 55 308 18 mail: j.krasnicka@uw.edu.pl
lub
mgr Marią Walczewską p. 109 tel. (22) 55 308 14 mail: m.walczewska@uw.edu.pl

Przyjęcia doktorantów: środa, piątek godz. 10.00 – 14.00 (po uprzednim umówieniu mailowym lub telefonicznym)

Ogólne zasady Mieszanych programów intensywnych

Na stronie zostały opublikowane ogólne zasady Mieszanych programów intensywnych (Blended Intensive Programme, BIP), w których UW jest organizatorem. Przypominamy, że spotkanie stacjonarne dot. mobilności krótkoterminowych, w tym BIP-ów jest zaplanowane na 10.02.2023 r. Rejestracja na spotkanie zostanie otwarta w późniejszym terminie.

Pytania lub wątpliwości dot. BIP-ów prosimy kierować do p. Ewy Makal-O’Hara: erasmusbwz@uw.edu.pl lub tel. + 22 55 24 232; 20 818.

Zaproszenie do składania wniosków

BWZ przypomina, że Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków dotyczące wszystkich akcji centralnych programu Erasmus+. Szczegółowe informacje na temat warunków każdego z konkursów są dostępne w Przewodniku po programie 2023 i/lub na portalu Funding and Tender Opportunities.

Spotkanie informacyjne dot. wspólnych studiów (Akcja Erasmus Mundus) zorganizowane przez KE/EACEA odbyło się 22 listopada 2022 r.

Link do informacji po spotkaniu: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-mundus-action-2023-2022-11-22_en
W celu dotarcia do właściwego nagrania należy znać termin jego realizacji i/lub numer zaproszenia do składania wniosków.

13.01.2023 r Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności organizuje dodatkowe spotkanie informacyjne w formule on-line nt. akcji Erasmus Mundus.

W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją wspólnych studiów magisterskich zgodnie z zasadami wymaganymi w programie Erasmus+, jak również wymagania odnoszące się do wspólnych studiów magisterskich wynikające z polskiego prawa o szkolnictwie wyższym (pismo wprowadzające do tematu w załączeniu).

Program wydarzenia dostępny jest na:  https://erasmusplus.org.pl/kalendarz-wydarzen/spotkanie-informacyjne-poswiecone-wspolnym-studiom-erasmus-mundus-w-konkursie-wnioskow-2023

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do rejestracji  do 10 stycznia poprzez: https://wspolne-studia-em.webankieta.pl/.

Prosimy o przekazanie tej informacji pracownikom Państwa jednostek, którzy mogą być zainteresowani tematem wspólnych studiów.

Po zamknięciu rejestracji do osób zarejestrowanych zostanie wysłany link do spotkania.

Akcja Erasmus Mundus – termin składania wniosków 16 lutego 2023 r. godz. 17:00

W ramach akcji Erasmus Mundus dostępne są dwie ścieżki/części:

 1. Erasmus Mundus Joint Master (EMJM) – kod ERASMUS-EDU-2023-PEX-EMJM-MOB
 2. Erasmus Mundus Design Measure (EMDM) – kod ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN

Pytania lub wątpliwości dot. projektów o wspólnych studiach Erasmus Mundus prosimy kierować do p. Joanny Wiszniewskiej: international@adm.uw.edu.pl lub tel. + 22 55 24 078; 24 007

Rekrutacja klas pierwszych do badania:

“Czy możemy powiedzieć, że będziecie przyjaciółmi (…)?” – w poszukiwaniu czynników istotnych dla przyjaźni między dziećmi z i bez niepełnosprawności.

Na Wydziale Pedagogicznym UW rozpoczynamy nowe badanie, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Będzie ono dotyczyć przyjaźni między dziećmi z i bez niepełnosprawności oraz czynników na nie wpływających. Do udziału w badaniu zapraszamy klasy pierwsze ze szkół podstawowych. Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie. Rekrutacja trwa do 13 stycznia 2023.

 

Fulbright Specialist 2023-24

Chciał(a)byś zaprosić amerykańskiego eksperta/kę do Polski na krótkoterminową wizytę?  Skorzystaj z programu Fulbright Specialist 2023-24, który umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektów (od 2 do 6 tygodni).

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program 2023-24.  Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia Specjalisty/ki do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Stypendysta/ka programu Fulbright Specialist otrzymuje honorarium oraz pokrycie kosztów przelotu do i z Polski. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów stypendysty związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i podróży krajowych.

W tegorocznym naborze priorytetowo traktowane są projekty poświęcone udostępnianiu, upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk na rzecz innowacyjnej edukacji.  

Dodatkowo Komisja zachęca polskie instytucje do składania wniosków na rzecz Ukrainy oraz osób uchodźczych z Ukrainy przebywających obecnie w Polsce.  

Więcej »

Odeszła Pani Prof. Andrea Folkierska

Msza święta pogrzebowa odbędzie się 11 stycznia 2023 roku o godz. 12.30 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie przy ul. Puławskiej 2A, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Starych Powązkach  (brama IV, godz. 14:30)

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW