Home | Author Archives: jenny

Author Archives: jenny

Minigranty UW w ramach Sojuszu 4EU+

Rozpoczęła się trzecia edycja programu minigrantów Uniwersytetu Warszawskiego dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych. Zgłaszane projekty muszą być realizowane przez badaczy z UW i przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich 4EU+. Wnioski można składać do 15 lipca

Więcej »

Zaproszenie na sesję naukowo wspomnieniową poświęconą prof. Irenie Wojnar

Zakład Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą Wydziału Pedagogicznego UW współorganizuje razem z Komitetem Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN  sesję naukowo-wspomnieniową poświęconą prof. Irenie Wojnar.

Wydarzenie, pt. „Kultura i edukacja w dobie globalizacji. Humanistyczne przesłanie Ireny Wojnar” odbędzie się 7 czerwca 2022 w Pałacu Staszica w Warszawie.

Szczegółowe informacje w programie wydarzenia [PDF]

Absolwenci świętują 50 lecie ukończenia studiów na naszym Wydziale

W najbliższą  sobotę, 14 maja 2022,  grupa ok. 15 osób – Absolwentów Wydziału. Pedagogicznego z 1970 roku będzie świętować 50-lecie ukończenia studiów.

Program uroczystości:

1)    Msza święta w Kaplicy Bł. Władysława z Gielniowa  – Kościół Akademicki Św. Anny (Pl. Zamkowy) – godz. 14.00
2)    Restauracja PODWALE 5 – ucztowanie i serdeczne rozmowy

Miło nam będzie gościć pracowników Wydziału Pedagogicznego na naszym Jubileuszowym spotkaniu. Zapraszamy serdecznie!

Kongres Humanizacji Medycyny na UW

Od 9 do 10 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się pierwszy Kongres Humanizacji Medycyny. Jego uczestnicy podejmą interdyscyplinarną debatę m.in. nad rolą komunikowania oraz ideą humanizmu w medycynie i ochronie zdrowia.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego Kongresu jest prof. Zbigniew Izdebski z Wydziału Pedagogicznego UW.

Więcej »

Rekrutacja do programu MOST 2022/2023

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST umożliwia studiowanie na innej niż macierzysta krajowej uczelni. Trwa rekrutacja do programu na semestr zimowy oraz cały rok akademicki 2022/2023. Zapisy są dostępne do 15 maja.

Więcej »

Jak rozsądnie pomagać?

Eksperci z Wydziału Psychologii UW przygotowali cykl pięciu filmów pod hasłem „POMOC” o tym, jak mądrze pomagać. Jak wspierać innych, aby pomoc była skuteczna, a także nie przekraczała możliwości fizycznych, psychicznych i finansowych wolontariusza?

Więcej »

UW i samorząd województwa uruchamiają studia dla dyrektorów i nauczycieli

Już od marca na Uniwersytecie Warszawskim ruszają dwa nowe bezpłatne kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” samorządu województwa i UW. W sobotę, 26 marca „Indeksy Samorządowe” z rąk rektora UW prof. Alojzego Z. Nowaka i marszałka województwa Adama Struzika odebrało 120 nauczycieli z Mazowsza.

Więcej »

Akcje pomocy na rzecz Ukrainy

Na Uniwersytecie Warszawskim organizowane są akcje pomocy dla osób pochodzących z Ukrainy. Zbierana jest m.in. żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Dostępna jest także bezpłatna pomoc prawna. Publikujemy aktualnie podejmowane inicjatywy przez studentów, doktorantów i pracowników UW.

Więcej »

Zaproszenie na Międzynarodowe seminarium naukowe

Zapraszamy serdecznie na Międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone problematyce przywództwa dyrektorów szkół.

Seminarium jest organizowane przez Katedrę Dydaktyki i Pedeutologii Wydziału Pedagogicznego UW we współpracy z Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka i Katedrą Pedagogiki Społecznej APS oraz Oddziałem Warszawskim PTP.

Spotkanie poprowadzą Prof. dr hab. Joanna Madalińska Michalak (UW) oraz prof. APS Anna Perkowska-Klejman.

W ramach seminarium wykład otwarty poświęcony dyrektorom szkół jako liderom zmiany społecznej pt. “School Principals as EDUPRENEURIAL Leaders“ wygłoszą goście zagraniczni:

Profesor Petros Pashiardis,
Rektor Open University of Cyprus (OUC), Cyprus

i

Profesor Stefan Brauckmann-Sajkiewicz,
University of Klagenfurt (AAU), Austria

Seminarium odbędzie się dnia 2 marca 2022 (środa) o godzinie 12.00-13.30 w Sali Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wstęp otwarty.

Spotkanie odbędzie się zgodnie z planem 2 marca 2022 w godzinach 12:00-13:30, jednak wyłącznie w formule online. Można dołączyć posługując się linkiem:
Meeting ID: 867 5180 4789

Więcej »

Rekrutacja na zajęcia z oferty online uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+

Szanowni Państwo,
 
trwa rekrutacja na zajęcia z oferty online uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+ na semestr letni roku akademickiego 2021/2022: https://4euplus.eu/4EU-303.html. Ze względu na udział studentów i studentek oraz doktorantów i doktorantek UW w zajęciach na uniwersytetach partnerskich 4EU+ przesyłam ponownie rekomendacje dotyczące procedur rozliczania udziału w takich kursach przez studentów i doktorantów UW. Instrukcja jest zgodna z rekomendacjami dotyczącymi rozliczania zajęć z oferty innych uczelni Sojuszu 4EU+, które zostały dołączone do pisma Rektora Sławomira Żółtka z dn. 26 listopada 2021 r. Wskazane procedury nie zmieniły się od czasu przesłania ostatnich wytycznych na semestr zimowy 2021/2022. 

Więcej »

Miłość w czasach zarazy: seksualność Polek i Polaków w czasie pandemii COVID-19

W czasie pandemii wiele osób zmieniło podejście do życia, zdrowia, hierarchii wartości i do bliskich. Prof. Zbigniew Izdebski, seksuolog, doradca rodzinny z Wydziału Pedagogicznego UW, w 2020 i 2021 roku przeprowadził badania ankietowe dotyczące zdrowia, relacji w związkach i życia seksualnego Polek i Polaków w czasie pandemii COVID-19. Okazuje się, że dobre relacje w związkach mogły chronić przed negatywnymi skutkami pandemii.

Więcej »

Miłość w czasach zarazy. Seksualność Polek i Polaków w czasach pandemii COVID-19. Przedstawienie wyników drugiej edycji badań z 2021 r.

Szanowni Państwo,

w poniedziałek 14 lutego, o godzinie 11.00, prof. Zbigniew Izdebski, seksuolog, doradca rodzinny z Wydziału Pedagogicznego UW, zaprezentuje najnowsze wyniki badań dotyczące zdrowia, relacji w związkach oraz życia seksualnego Polek i Polaków w czasie pandemii COVID-19.

Badania prowadzone były dwukrotne – w roku 2020 i 2021 – według identycznej metodologii. Pierwsze dotyczyło początkowego okresu pandemii w Polsce. Wzięło w nim udział 3 tys. osób. W badaniu przeprowadzonym w czerwcu 2021 roku wzięło udział 2,5 tys. osób, które oceniały swoje życie i zdrowie seksualne po roku pandemii.

Konferencja prasowa online prowadzona będzie za pośrednictwem platformy YouTube:
https://youtu.be/1RFWv2fILpI

Będzie możliwość zadawania pytań na czacie.

Zdążyć przed suszą – konkurs

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych, które w sposób teoretyczny lub praktyczny (także projektowy) odnoszą się do rozwiązań problemu suszy, związanej z postępującymi zmianami klimatu w warunkach lokalnych lub globalnych. W zakres możliwych rozwiązań wchodzą m.in. rozwiązania techniczne, (bio)technologiczne i prawne, programy edukacji publicznej lub szkolnej, projekty działań promocyjnych, innowacji w systemach zarządzania instytucjami lub przedsiębiorstwami itp.

https://bid.uw.edu.pl/zdazyc-przed-susza-konkurs/

Zaproszenie

Szanowni Państwo

W imieniu środowiska Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz społeczności Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pragniemy uprzejmie poinformować, że w dniach 20-22 września 2022 r. odbędzie się w Poznaniu XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Zjazd będzie kontynuacją pięknych i długich tradycji organizowania regularnych spotkań naukowych polskiego środowiska pedagogicznego. W 2022 r. spotkanie odbędzie się w Poznaniu pod hasłem:

„Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami“

Więcej informacji na stronie : https://zjazdpedagogiczny2022.pl

Komunikat zespołu rektorskiego w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów w sesji zimowej

Szanowni Państwo,
biorąc pod uwagę dyskusję na posiedzeniu Senatu UW oraz rozważania prowadzone w środowisku Uniwersytetu Warszawskiego, a także wcześniejsze regulacje, informujemy o możliwości przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej w formie zdalnej. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmą kierownicy jednostek dydaktycznych.
Forma prowadzenia zajęć w semestrze letnim wynikać będzie z analizy bieżącej sytuacji epidemiologicznej.
Zespół rektorski UW

Flagship 2

W imieniu Sojuszu 4EU+, serdecznie zapraszamy do udziału w otwartej sesji informacyjnej poświęconej Flagshipowi 2 – jednemu z czterech programów flagowych, w ramach których organizowane są projekty edukacyjne 4EU+. 

Więcej »

Testy w kierunku koronawirusa – do 31 marca

Pracownicy i doktoranci UW mogą poddać się bezpłatnym badaniom w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 do 31 marca. Test mogą wykonać ponownie także osoby, które skorzystały już z badania prowadzonego przez Warsaw Genomics.

Więcej »

Dofinansowanie promocji badań naukowych

Szanowni Państwo

Niezmiernie miło jest mi zakomunikować, że do 4 lutego br. trwa nabór projektów skierowanych na promocję badań naukowych zrealizowanych na UW.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy zatrudnieni na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w latach 2019-2021 prowadzili prace naukowe i uzyskali wyniki tych badań.  Mogą oni starać się o dofinansowanie promocji wyników swoich badań wśród odbiorców spoza grona naukowego – ogółu społeczeństwa interesującego się nauką, np. wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli, organizacji pozarządowych lub decydentów.

Więcej »

XX konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

plakatWydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego jest współorganizatorem XX konferencji Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

Real/Unreal. Towards a Phenomenology of Virtuality 

Rejestracja na konferencję (udział bierny stacjonarny lub online) do 15.12.2021r.

Więcej »

Odwołanie spotkania autorskiego Profesora Mirosława Pęczaka

Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników organizatorzy spotkania autorskiego dr hab. Mirosława Pęczaka podejmują decyzję o odwołaniu imprezy w dniu 10 grudnia. Komunikat w sprawie nowego terminu będzie zamieszczony na facebooku i stronie internetowej Wydziału.

Projekt „Edukacja współtworzona poprzez włączanie społeczne” COSI.ed 

cosi.edProjekt COSI.ed jest projektem międzynarodowym (Norwegia, Dania, Polska, Hiszpania, Portugalia) realizowanym w ramach programu Erasmus+. Ma on na celu opracowanie modelu efektywnej pracy z uczniami zagrożonymi przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji.

Realizujący go polski zespół składa się ze specjalistek z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

Więcej »

Konferencja online: “Przełomy w rozwoju dydaktyki w XIX-XX wieku”

W najbliższy piątek, 10.12.2021 r., w godz. 10:00 – 15:00, Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki  / Pracownia Historii Oświaty i Wychowania naszego Wydziału współorganizuje konferencję Sekcji Historii Pedagogiki KNP PAN nt. “Przełomy w rozwoju dydaktyki w XIX-XX wieku“. Referat wprowadzający pt. “Jan Amos Komeński w polskiej myśli dydaktycznej XIX i początku XX wieku” wygłasza dr hab. Adam Fijałkowski prof. ucz.

Zobacz program konferencji:

Więcej »

SEMINARIA NAUKOWE WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

Koordynator: dr hab. Rafał Godoń, prof. UW

Tematy dotychczasowych spotkań:

9 maja 2022:
Prof. dr hab. Andrzej Rokita przedstawił referat „Ruch, który rozwija umysł – wykorzystanie piłek „edubal – EDUball – BRAINball” w edukacji szkolnej i przedszkolnej”. Dyskusję po wykładzie moderowała dr Kamila Wichrowska.
8 czerwca 2021:

Dr Katarzyna Brzosko-Barratt oraz dr Mateja Dagarin Fojkar przedstawiły referat: “FL literacy teacher needs at primary level – a comparative study”. Moderatorem dyskusji po referacie była dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz.

27 kwietnia 2021:

Dr Olga Wysłowska, dr Urszula Markowska-Manista, przedstawiły referat „Partycypacja najmłodszych dzieci w życiu społecznym – nowe podejście w badaniach pedagogicznych  w Polsce?”. Moderatorem dyskusji po referacie był dr hab. Roman Dolata, prof. UW.

Zaproszenie na spotkanie autorskie Profesora Mirosława Pęczaka

Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników organizatorzy spotkania autorskiego dr hab. Mirosława Pęczaka podejmują decyzję o odwołaniu imprezy w dniu 10 grudnia. Komunikat w sprawie nowego terminu będzie zamieszczony na facebooku i stronie internetowej Wydziału.

okładka książkiSerdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z cyklu Seminaria naukowe Wydziału Pedagogicznego poświęcone książce Dr hab. Mirosława Pęczaka. Spotkanie odbędzie się 10 grudnia o godzinie 17.15 w sali 413 budynku naszego Wydziału i będzie prowadzone przez dziennikarkę muzyczną p. red. Agnieszkę Szydłowską.

Więcej »

Zaproszenie na spotkanie z Bietą Ficowską

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników na spotkanie z Bietą Ficowską. Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 listopada o godzinie 11.30 w sali 129.
Tematem spotkania będzie los dzieci żydowskich w czasie II wojny światowej. Polecamy lekturę książki Patrycji Dołowy “Wrócę, jak będziesz spała. Rozmowy z dziećmi Holocaustu”.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Anny Skowrońskiej

ADVANCES 2.0

Studia magisterskie Erasmuss Mundus ADVANCES 2.0: MA Advanced Development in Social Work oferują unikalny europejski program kształcenia na poziomie wyższym w zakresie pracy socjalnej dla studentów z całego świata. Jest to już druga edycja tego programu, który pilotażowo rozpoczęto w 2014 roku. Studia ADVANCES 1.0 ukończyło 45 absolwentów.

Czas trwania: 2018-2024

Środki programu: 4.326.000,00 Euro

Grant Agreement: EMJWMD 2018-1530/001-001

Koordynator w Polsce (Wydział Pedagogiczny UW): dr hab. Agnieszka Naumiuk

Więcej »

Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawa

Wydział Pedagogiczny Uniwersyetu Warszawskiego prowadzi podyplomowe studia z Doradztwa zawodowego i edukacyjnego dla nauczycieli szkół podstawowych m.st. Warszawa. Studia te są jedną z części projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROJEKTU: Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Więcej »

Teacher Drop Out

Jak przeciwdziałać wczesnemu opuszczaniu zawodu przez młodych nauczycieli?

W ramach projektu badane są przyczyny, dla których studenci kierunków nauczycielskich opuszczają studia przed uzyskaniem kwalifikacji oraz dlaczego tak wieku początkujących nauczycieli wcześniej opuszcza zawód. Efektem badań będzie przygotowanie raportu oraz rekomendacji dla systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, które są związane z zapobieganiem wczesnemu opuszczaniu zawodu. Badania realizowane są w trzech krajach: Polska, Turcja, Wielka Brytania.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020 do 2023-08-31 (36 miesięcy)

Więcej »

KONKURS NA WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Uprzejmie informujEMY, że został ogłoszony konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STT) do: Jordania, Nepal, Rosja.

Na stronie BWZ znajdą Państwo dokładną informację o warunkach konkursu -liczbie stypendiów, uniwersytetach przyjmujących, datach składania dokumentów oraz listę niezbędnych dokumentów.

Termin składania list zgłoszeń do konkursu przez koordynatorów jednostek: 30 listopada, godz. 14:00.

Link do programu Erasmus + KA107: http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania proszę je kierować do pani Joanny Wiszniewskiej BWZ

KONKURS NA WYJAZD DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony konkurs na wyjazd w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach Programu Edukacja do University of Bergen (Norwegia).

Informacje podstawowe:

Uczelnia partnerska: University of Bergen

Ilość stypendiów: 1

Dziedziny współpracy: Prawo

Czas trwania mobilności: 2 dni

Ryczałt na koszty pobytu: 500 €

Ryczałt na koszty podróży: 275 €

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie BWZ:

http://bwz.uw.edu.pl/informacja-dla-nauczycieli-akademickich-edukacja/

Termin składania kompletu dokumentów: 23 listopada, godz. 14:00.

 

Ogłoszenie wyborcze

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje na 17 listopada 2021 r. (środa) zebranie wyborcze pracowników z grupy nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego

Zebranie wyborcze rozpocznie się o godzinie 15.00
w sali nr 507

Celem zebrania jest przeprowadzenie następujących wyborów:
Członek kolegium elektorów Uniwersytetu Warszawskiego – 1 mandat

Przewodniczący WKW: K. Pierścieniak

Seria Wydawnicza “TEPE Book Series”

okładka książki„Key Issues in Teacher Education: Research, Policy and Practice”, Wydawnictwo Brill
Redaktorzy Serii: Joanna Madalińska-Michalak, Maria Assunção Flores, Marco Snoek

Miło nam poinformować, że wkrótce ukaże się monografia pt. „Recruting and Educating the Best
Teachers. Policy, Professionalism and Pedagogy”, red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak, Maria
Assunção Flores, Ee Ling Low, Shirley Van Nuland. Jest to pierwszy tom w ramach Serii Wydawniczej „Key Issues in Teacher Education: Research, Policy and Practice”, Wydawnictwo Brill.

Więcej »

Dr Olga Wysłowska została laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Wyróżnienia te są przyznawane w trzech kategoriach: za osiągnięcia w działalności naukowej, wdrożeniowej lub artystycznej, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za wyróżniającą się rozprawę doktorską. Nagrodami Prezesa Rady Ministrów uhonorowano w tym roku 42 naukowców i jeden 13-osobowy zespół badawczy. Wyróżnienia otrzymało dziewięcioro uczonych związanych z UW, w tym dr Olga Wysłowska z Wydziału Pedagogicznego za pracę „Quality of Early Childhood Education and Care – determinants and implica-tions”. Serdecznie gratulujemy!

Więcej »

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW