Home | Author Archives: jenny

Author Archives: jenny

„Universum Chopina” – muzyka klasyczna na UW

– To odpowiedź na zapotrzebowanie społeczności akademickiej na wydarzenia kulturalne oraz nawiązanie do spuścizny Fryderyka Chopina – kompozytora, którego życie przez wiele lat związane było z Uniwersytetem Warszawskim – mówi Jakub Nowotarski z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW o cyklu koncertów „Universum Chopina”. 8 grudnia odbędzie się drugi koncert z sześciu zaplanowanych w ramach cyklu.

Więcej »

Zgłaszanie zajęć w ramach oferty dydaktycznej Sojuszu 4EU+

Informujemy o możliwości zgłaszania zajęć prowadzonych w trybie online lub hybrydowym w celu udostępnienia w ramach oferty dydaktycznej Sojuszu 4EU+ w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią pisma i zawartymi w nim kryteriami zgłoszenia zajęć, a także rekomendacjami dotyczącymi rozliczania zajęć z oferty 4EU+ oraz przeliczania ocen studentkom i studentom Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się w załącznikach do pisma.
 
Propozycje zajęć będą przyjmowane do 13 stycznia 2023 rokuW celu zgłoszenia zajęć należy wypełnić tabelkę udostępnioną w Arkuszu Google.
 
Przypominamy, że nauczyciele akademiccy mogą zgłaszać jako 4EU+ shared courses jedynie zajęcia będące częścią oferty dydaktycznej przygotowanej dla studentów UW. Nie jest to nabór na nowe zajęcia dedykowane 4EU+. Minimalne limity dla poszczególnych zajęć określone w danej jednostce muszą zostać wypełnione przez studentów z Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Dwie tury rekrutacji na przedmioty z oferty online Uniwersytetu Warszawskiego zostaną otwarte w styczniu i lutym 2023 roku. 
Zaplanowane tury rekrutacji w systemie IRK:
I tura: 23.01.2023 – 05.02.2023
II tura: 13.02.2023 – 26.02.2023

Wszystkie informacje na temat rekrutacji są dostępne i będą na bieżąco aktualizowane na stronie IRK

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej uczelni partnerskich Sojuszu mogą Państwo znaleźć na stronie Sojuszu (ruszyła już rekrutacja na zajęcia z oferty Uniwersytetu Sorbońskiego).
W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 oferta kursów 4EU+ zostanie umieszczona na nowym Portalu Studenta 4EU+ w ramach fazy pilotażowej. W katalogu kursów widnieją już przedmioty Uniwersytety Sorbońskiego. Portal Studenta będzie aktualizowany w najbliższych tygodniach, zachęcamy jednak już teraz do odwiedzin.

Informacji udziela dr Marta Jaworska-Oknińska
BIURO MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH

specjalista / specialist
tel.: +48 22 55 24 255
e-mail: m.jaworska-okninska@uw.edu.pl
Sojuszu 4EU+, działania edukacyjne
budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, pokój 2.70, II piętro

Odnowienie wyróżnienia „HR Excellence in Research” dla UW

22 listopada odnowione zostało wyróżnienie „HR Excellence in Research” dla Uniwersytetu Warszawskiego. Komisja Europejska przyznaje je instytucjom, które spełniają wysokie standardy w zakresie tworzenia dobrych warunków pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, przeciwdziałania dyskryminacji czy prowadzenia przejrzystych procesów rekrutacji, opisane w Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Więcej »

Spotkanie wokół książki Izabeli Moszczeńskiej

Prof. Adam Fijałkowski zaprasza na Zamek Królewski w Warszawie na spotkanie wokół książki Izabeli Moszczeńskiej pt. “Wspomnienia i listy” (Warszawa: Wydawnictwa UW, 2022). Spotkanie odbędzie się 25 listopada o godz. 16 w sali kinowej Zamku.

Spotkanie organizują Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego w ramach 30. Targów Książki Historycznej. Serdecznie zapraszamy

Yarmouk University (YU), Jordan 

Pracownicy zainteresowani współpracą w ramach poniższej propozycji proszeni są o kontakt z Koordynatorem Mobilności – dr Eweliną Zubala (ezubala@uw.edu.pl)

Yarmouk University (YU), Jordan 

Yarmouk University (YU) is the second oldest and second largest university in Jordan that was established in Irbid city in 1976.YU offers 67 Bachelor, 69 Masters, and 18 Ph.D. programs located in 15 faculties. It has also 18 research and service centers, including (1) the Quality and Academic Development Center, (2) the Refugees, Displaced Persons and Forced Migration Studies Center, (3) Women Studies Center, (4) Entrepreneurship and Innovation Center, and (5) Sustainability Development Center. Student enrolment at YU is approximately 35,000 students in the undergraduate programs and is approximately 5,000 students in the graduate programs. The instruction language in most fields of study at YU is English.

Strona internetowa Yarmouk University (YU): https://arts.yu.edu.jo/
Education: https://education.yu.edu.jo/

Wymiana osobowa studentów i naukowców

Rusza Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej– oferta wyjazdowa, program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ( NAWA)

Termin składania wniosków 20 grudnia 2022, do godz. 15.00

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą opisana jest procedura wewnętrzna na Uniwersytecie Warszawskim;

Strona : Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej | bwz.uw.edu.pl

Zakładka: Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych – oferta wyjazdowa

Szczegóły ogłoszenia na stronie NAWA:

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – NAWA

Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA

Do wniosku składanego online należy załączyć m.in. „Zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą UW.

W celu uzyskania podpisu przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą należy przesłać do BWZ na adres: international@adm.uw.edu.pl wyraźny skan formularza „Zgłoszenie z uczelni” wypełnionego przez osobę wnioskującą i podpisanego w dolnym, lewym rogu przez dziekana/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

Formularz jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.

Współpraca mobilna – Mongolia i Sarajewo

Pracownicy zainteresowani współpracą w ramach poniższych propozycji proszeni są o kontakt z Koordynatorem Mobilności – dr Eweliną Zubala (ezubala@uw.edu.pl) we wskazanych terminach:

1) National University of Mongoliado 9 listopada.

2) International Burch University w Sarajewie – do 9 listopada.  

Uczelnia składa się z trzech wydziałów – Inżynierii i Nauk Przyrodniczych, Ekonomii i Nauk Społecznych oraz Pedagogiki i Nauk Humanistycznych.

IBU powstał w 2008 roku, założycielem i właścicielem uczelni jest Stirling Education z siedzibą w Wielkiej Brytanii, agencja doradztwa edukacyjnego, która zarządza także Tishk International University w Iraku, założonym w 2008 r.

Agencja prowadzi również szkoły w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Bośni i Hercegowinie oraz na Bliskim Wschodzie i w Indiach.

IBU jest notowany tylko w UniRank – miejsce 5527 w skali światowej, miejsce 4 w BiH.

Jest to mała uczelnia, licząca zaledwie 2 do 3 tys. studentów.

W latach 2013-16 obowiązywało Memorandum of Understanding pomiędzy UW a IBU, lecz nie doprowadziło to do realizacji konkretnych form współpracy.

IBU był zainteresowany wspólną działalnością naukową i badawczą, wymianą studentów i pracowników, wspólnymi spotkaniami i konferencjami.

 

Komitet ds. stworzenia przewodnika

BWZ wraz z przedstawicielami Platformy Zielonego Dialogu na UW chce powołać Komitet ds. stworzenia przewodnika dot. zrównoważonych zielonych mobilności. Inicjatywa jest zgodna z wymogami projektów mobilnościowych i wytycznymi Komisji Europejskiej. Pytania dot. inicjatywy prosimy kierować na adres: iro.incoming@adm.uw.edu.pl

Wyjazdy STA i STT do Izraela, Jordanii i Kanady

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji dla nauczycieli akademickich wyjazdy w celu prowadzenia wykładów (STA) oraz dla pracowników administracyjnych i koordynatorów ds. mobilności wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu „Erasmus– mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” (KA107/2020) do następujących uczelni partnerskich:

STA

 • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1 stypendium)
 • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1 stypendium)
 • University of British Columbia – Kanada, Vancouver (1 stypendium)

STT

 • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1 stypendium)
 • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1 stypendium)
 • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji oraz formularze znajdują się na stronie BWZ:
http://bwz.uw.edu.pl/programy-miedzynarodowe-2/

Termin składania kompletu dokumentów: 30 listopada 2022 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska, email: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Erasmus KA131/2021 – Gruzja i Czarnogóra

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały opublikowane zasady konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA131/2021 do Gruzji i Czarnogóry.
http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/

Konkurs trwa do 28.10. 2022 r.

Ofertę można sprawdzić na:

University of Montenegro: http://bitly.ws/ooVt

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University: https://tsu.ge/en/foreign-relations/page/1972

Pytania prosimy kierować do p. Sybilli Marinković (sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl ; tel. 22 55 24 079)

Wyjazdy nauczycieli akademickich STA/STT

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) lub wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych (STT) do Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) – w tym konkursie do Norwegii

 • University of Oslo – Centre for Gender Research – 2 stypendia;
 • University of South-Eastern Norway – Department of Business, History and Social Sciences – 2 stypendia.

Wysokość stypendium: 250 EUR/dzień
Dofinansowanie kosztów podróży: 275 EUR
Czas trwania mobilności: 6 dni (w tym 2 dni na podróż)

Szczegóły na:
stronie BWZ
Stronie Programu Edukacja

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA EDUKACYJNA

2 0    L A T    Z     E D U B A L L A M I
–  z a k ł a d a n e   a    r z e c z y w i s t e
e f e k t y    k s z t a ł c e n i a
z   w y k o r z y s t a n i e m    p i ł e k
e d u k a c y j n y c h    E D U b a l l

 

14  LISTOPADA   2022 R.

Narzędzia ewaluacji nauczania dorosłych

W środę, 12.10.2022r., godz. 10.00-11.30 lub 11.45-13.15, s. 414 odbędą się zajęcia prowadzone przez p. Agnieszkę Maj z CASE (Center for Social and Economic Research): Narzędzia ewaluacji nauczania  dorosłych. Celem zajęć będzie upowszechnienie wyników projektu Create2Evaluate wraz z możliwością oceny zaprojektowanych narzędzi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów, przede wszystkim studentów andragogiki (Organizacja edukacji dorosłych, Trener kompetencji miękkich) oraz wykładowców zainteresowanych ewaluacją szeroko rozumianej edukacji dorosłych do udziału w zaplanowanym spotkaniu.

Więcej »

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW

Serdecznie zapraszamy w dniu 14.10 (piątek) o godz.10.00 do sali 414 na wykład w języku angielskim:
General Education System in Georgia “.

Gościem naszego Wydziału będzie: dr Maka Kochauri, Iakob Gogebashvili Telavi State University, Georgia.

Organizatorka seminarium: dr Urszula Markowska-Manista

Zaproszenie: Izabela Moszczeńska. Wspomnienia i listy.

Izabela Moszczeńska
Wspomnienia i listy

Serdecznie zapraszamy na promocję książki wydanej przez prof. Adama Fijałkowskiego i mgr Magdalenę Rzepkę, która odbędzie się 13.10.2022 r. o godz. 18:00. w BUW, w foyer koło Gabinetu Rękopisów BUW.

Spotkanie otworzy wicedyrektor BUW Katarzyna Ślaska oraz prodziekan prof. Anna Wiłkomirska.

Østfold University College (Halden, Norwegia, N HALDEN02)

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło drugą turę ogólnouniwersyteckiej kwalifikacji na częściowe studia w ramach Programu Edukacja do Østfold University College (Halden, Norwegia, N HALDEN02) – 3 stypendia – wszystkie dziedziny

Wysokość stypendium 1200 EUR/miesiąc + ryczałt na koszty podróży 275 EUR.

Stypendium jest płatne w złotówkach (PLN).

Szczegóły: http://bwz.uw.edu.pl/informacja-dla-studentow-edukacja/

Zgłoszenia są przyjmowane do  10.10.2022 r.

Informacja o Programie Edukacja: https://education.org.pl/

Pytania o konkurs Edukacja należy kierować na adres international@adm.uw.edu.pllub telefonicznie 22 55 20 482 lub 55 24 078.

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU), Gruzja

Dane szczegółowe

Kraj: GRUZJA

Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 1
Termin pobytu: semestr letni 2022/2023
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich

Warunki finansowe:

Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Termin składania dokumentów w BWZ4 listopada 2022 r.

Więcej informacji: http://bwz.uw.edu.pl/ivane-javakhishvili-tbilisi-state-university-stypendia-dla-studentow/

Studia częściowe ze stypendium do Izraela

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek zatwierdził zasady  konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium KA107/2020 do Izraela. Zasady i formularze znajdą Państwo na  stronie BWZ. Pytania w tej sprawie prosimy kierować do p. Sybilli Marinković (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 22 55 24 079).

II tura rekrutacji na studia częściowe

Druga tura trwać będzie do 14.10.2022r., jest koordynowana przez Sekcję Erasmus Biura Współpracy Zagranicą i dotyczy wyjazdów  w semestrze letnim 2022/23. W drugiej turze NIE mogą brać udziału studenci, którzy zostali zakwalifikowani w pierwszej turze 2022/23, nawet, jeśli zrezygnują z przyznanego stypendium. Zasady i formularze dot. drugiej tury znajdą Państwo na  http://bwz.uw.edu.pl/studia-2022-2023/ . 

Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję o naborze wniosków w ramach Działania IDUB II.1.2  „Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi”. Jest to pilotażowy Program wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich – dofinansowanie kosztów podróży i pobytu. Termin zgłoszeń: do 31.10.2022.
Szczegóły:

 • Czas trwania wizyt w instytucjach o znaczeniu strategicznym: 3-10 dni (łącznie z podróżą).
 • Termin realizacji wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich: 1.12.2022 – 30.09.2023.
 • Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku: 50 000 zł.
 • Termin składania oryginalnych wniosków: 05.09.2022 – 31.10.2022 do godziny 16:00.
  W przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego.
 • Miejsce składania wniosków: Biuro Współpracy z Zagranicą UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, bud. „Stary BUW”, pokój nr 207 – Sekretariat (II piętro).
 • Można także przesłać dokumenty drogą e-mailową z podpisem kwalifikowanym na adres international@adm.uw.edu.pl

Więcej informacji:
IDUB – Nabór wniosków w Programie wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich | bwz.uw.edu.pl
II.1.2. Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi – pilotaż – idub.uw.edu.pl

Zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do udziału w Mieszanym programie intensywnym “Integrating English into primary curriculum”

 1. Zgłoszenie mailowe wraz z uzasadnieniem oraz oświadczeniem dotyczącym dotychczasowej mobilności (Statement of student mobility) należy przesłać mailowo na adres k.brzosko-barratt@uw.edu.pl do dnia 15 września 2022 r. W szczególnych przypadkach termin może zostać zmieniony w oparciu o indywidualne decyzje Komisji.

 2. Kwalifikacja studentów i doktorantów do udziału w Mieszanym programie intensywnym “Integrating English into primary curriculum” odbywa się w oparciu o następujące kryteria: średnia ocen (30%), znajomość podejścia CLIL (50%), motywacja i zaangażowanie (10%) oraz udział w rozmowie kwalifikacyjnej (10%).

 3. Zgłoszenia będą rozpatrywane na zasadach ogólnych.

z up. Komisji Kwalifikacyjnej

dr Ewelina Zubala
Koordynator ds. mobilności
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Warszawski

Konferencja w Centrum Nauki Kopernik

plakatW dniach 26-27.08.2022 odbyła się w Centrum Nauki Kopernik konferencja z cyklu POKAZAĆ – PRZEKAZAĆ pod tytułem:
Inni to także my. Różnorodność jako potencjał społeczny i wyzwanie dla edukacji. 
Wśród głównych prelegentów są Dr Urszula Markowska-Manista, Prof. Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogicznego UW oraz Prof. Jacek Pyżalski z UAM w Poznaniu.
Szczegółowe informacje o konferencji w linku: https://www.kopernik.org.pl/pokazac-przekazac-2022
Można też wysłuchać webinaru z Prof. M. Żytko wprowadzającego w tematykę konferencji. https://fb.watch/eji7Ycb9VD/

Informacja o wysokości stypendium

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności poinformowała o podwyższeniu stypendium o 50 euro/miesięcznie w przypadku studentów realizujących częściowe studia lub praktyki w roku akademickim 2022/23, ale tylko w następujących krajach: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niemcy, Niderlandy, Portugalia, Włochy. Komunikat wysłany do studentów dostępny jest na stronie http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2022/08/2022zmiana_wysoskosci_stypendium.pdf .

Minigranty UW w ramach Sojuszu 4EU+

Rozpoczęła się trzecia edycja programu minigrantów Uniwersytetu Warszawskiego dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych. Zgłaszane projekty muszą być realizowane przez badaczy z UW i przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich 4EU+. Wnioski można składać do 15 lipca

Więcej »

Zaproszenie na sesję naukowo wspomnieniową poświęconą prof. Irenie Wojnar

Zakład Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą Wydziału Pedagogicznego UW współorganizuje razem z Komitetem Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN  sesję naukowo-wspomnieniową poświęconą prof. Irenie Wojnar.

Wydarzenie, pt. „Kultura i edukacja w dobie globalizacji. Humanistyczne przesłanie Ireny Wojnar” odbędzie się 7 czerwca 2022 w Pałacu Staszica w Warszawie.

Szczegółowe informacje w programie wydarzenia [PDF]

Absolwenci świętują 50 lecie ukończenia studiów na naszym Wydziale

W najbliższą  sobotę, 14 maja 2022,  grupa ok. 15 osób – Absolwentów Wydziału. Pedagogicznego z 1970 roku będzie świętować 50-lecie ukończenia studiów.

Program uroczystości:

1)    Msza święta w Kaplicy Bł. Władysława z Gielniowa  – Kościół Akademicki Św. Anny (Pl. Zamkowy) – godz. 14.00
2)    Restauracja PODWALE 5 – ucztowanie i serdeczne rozmowy

Miło nam będzie gościć pracowników Wydziału Pedagogicznego na naszym Jubileuszowym spotkaniu. Zapraszamy serdecznie!

Kongres Humanizacji Medycyny na UW

Od 9 do 10 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się pierwszy Kongres Humanizacji Medycyny. Jego uczestnicy podejmą interdyscyplinarną debatę m.in. nad rolą komunikowania oraz ideą humanizmu w medycynie i ochronie zdrowia.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego Kongresu jest prof. Zbigniew Izdebski z Wydziału Pedagogicznego UW.

Więcej »

Rekrutacja do programu MOST 2022/2023

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST umożliwia studiowanie na innej niż macierzysta krajowej uczelni. Trwa rekrutacja do programu na semestr zimowy oraz cały rok akademicki 2022/2023. Zapisy są dostępne do 15 maja.

Więcej »

Jak rozsądnie pomagać?

Eksperci z Wydziału Psychologii UW przygotowali cykl pięciu filmów pod hasłem „POMOC” o tym, jak mądrze pomagać. Jak wspierać innych, aby pomoc była skuteczna, a także nie przekraczała możliwości fizycznych, psychicznych i finansowych wolontariusza?

Więcej »

UW i samorząd województwa uruchamiają studia dla dyrektorów i nauczycieli

Już od marca na Uniwersytecie Warszawskim ruszają dwa nowe bezpłatne kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” samorządu województwa i UW. W sobotę, 26 marca „Indeksy Samorządowe” z rąk rektora UW prof. Alojzego Z. Nowaka i marszałka województwa Adama Struzika odebrało 120 nauczycieli z Mazowsza.

Więcej »

Akcje pomocy na rzecz Ukrainy

Na Uniwersytecie Warszawskim organizowane są akcje pomocy dla osób pochodzących z Ukrainy. Zbierana jest m.in. żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Dostępna jest także bezpłatna pomoc prawna. Publikujemy aktualnie podejmowane inicjatywy przez studentów, doktorantów i pracowników UW.

Więcej »

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW