avatar2

dr Agnieszka Kapuścińska

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Katedra Edukacji Początkowej
Funkcje:
Koordynator ds. praktyk w przedszkolu
E-mail:
agkapuscinska@wp.pl
Dyżur:
pokój 227, 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Zainteresowania naukowe: pedagogika przedszkolna, w szczególności zagadnienia związane z analizą zjawisk wychowawczych, edukacyjnych, społecznych w instytucji przedszkola, funkcjonowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu , komunikacja, partnerstwo w edukacji - współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym; Promocja zdrowia w przedszkolu i szkole.


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
-„Karanie w wychowaniu tradycyjnym i antypedagogice” W: M.Karwowska-Struczyk, E.Słodownik-Rycaj (red.) Wokół zagadnień pedagogiki małego dziecka, IBE, Warszawa 2007
-„Mieczysław Plopa, Psychologia rodziny: teoria i badania” W: Kwartalnik Pedagogiczny 3/2007
-Edukacja zdrowotna w podstawie programowej dla klas I–III, W: Barbara Woynarowska (red.) „Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych” Warszawa 2012
- B. Woynarowska, A. Kapuścińska, Przedszkole promujące zdrowie. Propozycja koncepcji i standardów, W: Wychowanie w przedszkolu, nr 8, wrzesień 2012
-A.Kapuścińska, K.Wichrowska,Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu a dobry start szkolny, W: J.Uszyńska-Jarmoc, K.Nadachewicz, Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna, Warszawa 2015


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW