avatar2

dr Katarzyna Dworakowska

Stanowisko:
asystent
Funkcje:
elektor UW na kadencję 2016-2020
E-mail:
katarzyna.dworakowska@wp.pl
Dyżur:
p. 319, Wtorki 15:15-16:15. WAŻNE: Proszę o wcześniejsze mailowe zaanonsowanie przybycia.


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
filozofia wychowania


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
1. Wprowadzenie: Antychryst w różanej koronie [w:] K. Dworakowska, K. Matuszewski, J. Wroński (red.), Nietzsche i religijność, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2017.
2. Ontologia bezkształtu. Koncepcja istoty ludzkiej w myśli Nietzschego i Foucaulta, WUW, Warszawa 2016.
3. Wyzwanie estetyki egzystencji w myśli Fryderyka Nietzschego i Michela Foucaulta, „Ruch Pedagogiczny” nr 1/2014.
4. Podmiot jako dzieło sztuki w twórczości Michela Foucaulta, „Fenomenologia” nr 11/2013.
5. Granice równości a współczesne kształcenie wyższe, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2011, nr 3.
6. Zaratustra jako wychowawca, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2008, nr 2 (208).


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW