avatar2

mgr Malwina Kałużyńska

E-mail:
malwina.kaczynska@interia.pl
Dyżur:
W roku akademickim 2017/18 przebywam na urlopie macierzyńskim, staram się jednak odpowiadać na maile w razie możliwości 🙂


 
student ikona
Prowadzone zajęcia:
Educational Leadership (wykład konwersatoryjny w jęz. ang. z Prof. dr hab. Joanną Madalińską-Michalak)<br>Projektowanie pracy w przedszkolu (ćwiczenia) z praktyką pedagogiczną asystencką w przedszkolu;<br>Nauczyciel w przedszkolu (ćwiczenia) z praktyką pedagogiczną w przedszkolu;<br>Pracownia Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych (warsztaty);<br>Circle Time w przedszkolu i szkole (autorskie warsztaty);<br>Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole (konwersatorium).


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Pedeutologia i profesjonalizacja nauczycieli, (nieformalne) przywództwo edukacyjne, kultura organizacyjna szkoły, wczesna edukacja, edukacja alternatywna i rozwijanie kreatywności.

Promotor: Dr hab. Małgorzata Żytko, Prof. UW

Wystąpienia na konferencjach:
"Relacyjny wymiar przywództwa edukacyjnego nauczycieli jako obszar badawczy" (APS, 2017);
"Nieformalne przywództwo nauczycieli – obszary poszukiwań" (APS, 2016);
„Dokąd płynie współczesny nauczyciel? Obrazy nauczycieli w dziennikach doświadczeń zawodowych” (SWP Płock, 2015)
„Zrozumieć nauczyciela – analiza dzienników doświadczeń zawodowych” (APS, 2015)
Prezentacja plakatu z własną koncepcją pracy szkoły (konferencja Przywództwa Edukacyjnego, Kraków 2015)
„Nauczyciel wczesnej edukacji – między pasją a cierpiętnictwem” (WPUW, 2015)
„Quo vadis, edukacjo alternatywna?” (WSP Łódź, 2009)

Współautorstwo monografii:
- Dorczak R., Dobrowolski Z., Gansiniec-Lenart R., Hesse-Gawęda A., Kałużyńska M., Łagodzińska, M. Szczudlińska-Kanoś A., Słuszko-Ciapińska-M. (2016), Wyzwania przywództwa i zarządzania edukacyjnego, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Pozostałe publikacje:
- Kaczyńska M. (2016), „Dokąd płynie współczesny nauczyciel? Obrazy nauczycieli w dziennikach doświadczeń zawodowych” [w:] M. Kamińska, Z. P. Kruszewski, ks. A. Gretkowski, B. Skałbania, Nauczyciel we współczesnej edukacji. Diagnoza - rozwój - zmiana (red. nauk.), Płock – Warszawa, s. 239-253.
- Kaczyńska M. (2016), „Nauczyciele wczesnej edukacji - między pasją a cierpiętnictwem” [w:] M. Żytko (red.) Skąd przyszliśmy - dokąd idziemy? Pedagogika wobec wyzwań współczesności, Wyd. Nauk. Katedra, Warszawa, s. 125-142.
- Kaczyńska M. (2016), „Zrozumieć nauczyciela – analiza dzienników doświadczeń zawodowych” [w:] K. Heland-Kurzak, M. Szostakowski, M. Trusewicz-Pasikowska (red.) Doktoranckie doświadczenia i refleksje badawcze, Wyd. APS, Warszawa, s. 50-58.
- Kałużyńska M. (2016), Recenzja książki „Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji
i opieki” Dahlberg, Moss, Pence, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 4/2016, s. 244-249.

Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i członek zespołu koordynującego Koła Młodych Naukowców PTP przy Wydziale Pedagogicznym UW.

Współpraca z prof. Janem Potworowskim, dr hab. prof. UW Małgorzatą Żytko i dr Joanną Dobkowską w ramach polsko-angielskiego projektu "Circle Time" (Czas w Kręgu).

Roczna Asystentura Comeniusa w St. Fergal’s Junior National School w Bray, Irlandia (2012/13).


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW