Mgr Paulina Paul

Stanowisko:
doktorantka


Jednostka:
Pracownia Historii Oświaty i Wychowania, Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki, Pracownia Historii Oświaty i Wychowania


Funkcje:
doktorantka


E-mail:
paulina.paul@uw.edu.pl
Zainteresowania naukowe:


Moje zainteresowania naukowe dotyczą obecności idei pedagogicznych w oświeceniowym i romantycznym kolekcjonerstwie polskim.

Rozprawę doktorską przygotowuję pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Buczek.

ORCID


Wybrane publikacje:


2023:
  1. P. Paul, CZARTORYSKA Izabela Elżbieta, [w:] Słownik Biograficzny Pedagogów Polskich, red. J. Kamińska,

  2. P. Paul, MATZKE Stanisław, [w:] Słownik Biograficzny Pedagogów Polskich, red. J. Kamińska,

  3. P. Paul, MNISZECH Michał Jerzy Wandalin, [w:] Słownik Biograficzny Pedagogów Polskich, red. J. Kamińska,

  4. P. Paul, PREKOWA Amelia, [w:] Słownik Biograficzny Pedagogów Polskich, red. J. Kamińska.Aktywność naukowa:


Konferencje:


1. XXI międzynarodowa konferencja "Wielkie Księstwo Litewskie w XVIII wieku. Wilno - stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego", Muzeum Narodowe - Pałac Wielkich Książąt Litewskich i Instytut Historii Litwy, 1-2 XII 2022.

Referat: "Koncepcja oświeceniowego muzeum w działalności naukowej i pedagogicznej ks. Stanisława Jundziłła."

2. "Polski Molière", Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 13-14 VI 2022.

Referat: "Wizerunki Molière'a w zbiorach księżnej Izabeli Czartoryskiej - kontekst pedagogiczny. Przyczynek do badań."

3. "Romantyzm rozdwojony? Pytania nierozstrzygnięte", Uniwersytet Wrocławski, 20-21 IV 2022.

Referat: "Pamiątka początkiem romantycznej opowieści. Edukacyjne walory kolekcji i katalogu Domu Gotyckiego księżnej Izabeli Czartoryskiej."

Projekty:


1. BOB-IDUB-622-395/2022: Udział w zagranicznej konferencji naukowej "Wielkie Księstwo Litewskie w XVIII wieku. Wilno - stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego". Czas trwania projektu: 30.11.2022-3.12.2022.

2. Współpraca z grantem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) Nr 11H 18 0333 86 Słowniki Biograficzne Uczonych Polskich, realizowanym w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW