Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Mgr Paulina Paul

Stanowisko:
doktorantka


Jednostka:
Pracownia Historii Oświaty i Wychowania, Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki


Funkcje:
doktorantka


E-mail:
paulina.paul@uw.edu.pl
Zainteresowania naukowe:


Moje zainteresowania naukowe dotyczą obecności idei pedagogicznych w oświeceniowym i romantycznym kolekcjonerstwie polskim.

Rozprawę doktorską przygotowuję pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Buczek.

ORCID


Wybrane publikacje:


Przyjęte do druku:
  1. P. Paul, Pamiątka początkiem romantycznej opowieści. Edukacyjne walory kolekcji i katalogu Domu Gotyckiego księżnej Izabeli Czartoryskiej, [w:] Romantyzm rozdwojony? Pytania nierozstrzygnięte, red. M. Łoboz, O. Taranek-Wolańska, Wrocław 2024.

  2. P. Paul, The Enlightenment Museum as a Result of the Development of Education: The Case of the Musaeum Polonicum, [w:] "Muzeológia a kultúrne dedičstvo", 3/2024.

  3. P. Paul, CZARTORYSKA Izabela Elżbieta, [w:] Słownik Biograficzny Pedagogów Polskich, red. J. Kamińska.

  4. P. Paul, MATZKE Stanisław, [w:] Słownik Biograficzny Pedagogów Polskich, red. J. Kamińska.

  5. P. Paul, MNISZECH Michał Jerzy Wandalin, [w:] Słownik Biograficzny Pedagogów Polskich, red. J. Kamińska.

  6. P. Paul, PREKOWA Amelia, [w:] Słownik Biograficzny Pedagogów Polskich, red. J. Kamińska.Aktywność naukowa:


kwerendy


Warszawa | Archiwum Główne Akt Dawnych

Kraków | Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Biblioteka Jagiellońska

Wrocław | Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Poznań | Biblioteka Raczyńskich

Wilno | Vilniaus universiteto biblioteka

 

konferencje


1. XXI międzynarodowa konferencja "Wielkie Księstwo Litewskie w XVIII wieku. Wilno - stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego", Muzeum Narodowe - Pałac Wielkich Książąt Litewskich i Instytut Historii Litwy, 1-2 XII 2022.

Referat: "Koncepcja oświeceniowego muzeum w działalności naukowej i pedagogicznej ks. Stanisława Jundziłła."

2. "Polski Molière", Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 13-14 VI 2022.

Referat: "Wizerunki Molière'a w zbiorach księżnej Izabeli Czartoryskiej - kontekst pedagogiczny. Przyczynek do badań."

3. "Romantyzm rozdwojony? Pytania nierozstrzygnięte", Uniwersytet Wrocławski, 20-21 IV 2022.

Referat: "Pamiątka początkiem romantycznej opowieści. Edukacyjne walory kolekcji i katalogu Domu Gotyckiego księżnej Izabeli Czartoryskiej."

 

granty | mikrogranty


1. BOB-IDUB-622-111/2024: Udział w zagranicznej kwerendzie. Litwa, Wilno, Vilniaus universiteto biblioteka; 18.03-23.03.2024.

2. BOB-IDUB-622-395/2022: Udział w zagranicznej konferencji naukowej "Wielkie Księstwo Litewskie w XVIII wieku. Wilno - stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego"; 30.11-3.12.2022.

3. Współpraca z grantem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) Nr 11H 18 0333 86 Słowniki Biograficzne Uczonych Polskich, realizowanym w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.