Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Mały Innowator

„Mały Innowator” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17).

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020

Wartość projektu: 199 128, 47 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 167 825, 47 zł

Opis projektu

W ramach projektu zostanie opracowany program kształcenia uczniów klas 1-3 integrujący model nauczania STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) z usystematyzowanym podejściem do procesu innowacyjnego Design Thinking (DT). STEAM stawia ucznia w roli badacza, odkrywcy, konstruktora, który wykorzystuje naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę do tworzenia własnych rozwiązań, co przekłada się na rozbudzanie ciekawości poznawczej i stymulowanie rozwoju intelektualnego. Z kolei DT to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o zrozumienie potrzeb użytkowników. Wdrożenie uczniów w myślenie systemowe pozwoli propagować kulturę innowacyjności poprzez inspirację do twórczego myślenia i rozwój umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Osiągnięcie powyższych założeń w ramach edukacji wczesnoszkolnej wymaga przeprowadzenia złożonej procedury przygotowawczej oraz etapu pilotażowego (mniejsza liczba grup). Każdy z etapów procesu DT zostanie dostosowany do możliwości poznawczych dzieci, a całość zostanie wzbogacona stymulującą fabułą. Uczestnicy zajęć zostają pracownikami firmy tworzącej nowe, spersonalizowane zabawki zgodne z preferencjami klienta (osoba zamawiająca produkt dla dziecka). Zadaniem ucznia będzie opracowanie produktu, w taki sposób, aby efekt końcowy posiadał znamiona innowacji i jednocześnie spełniał oczekiwania odbiorcy produktu (dziecka). Uczestnicy zajęć będą rozmontowywać i składać zabawki, tworzyć prototypy, analizować modele trójwymiarowe, opracowywać specyfikację techniczną oraz ewaluować cały proces.

Zajęcia będą realizowane w małych grupach projektowych (6 osób), dzięki czemu możliwe będzie przestrzegane zasady indywidualizacji i zespołowości.

Wykonanie zadań będzie wymagało od uczniów:

  • wdrożenia do pracy zespołowej,
  • zrozumienia potrzeb odbiorcy (klient),
  • wykorzystania twórczego myślenia,
  • współpracy w ramach zadań projektowych,
  • uwzględnienia ograniczeń technologicznych (wydruk 3D),
  • ewaluacji własnej pracy w wymiarze indywidualnym i grupowym.

Wsparciem zostanie objętych 186 osób (38 dziewczynek i 88 chłopców, 45 kobiet i 15 mężczyzn – rodzice). Uczniowie będą w wieku wczesnoszkolnym (1-3 klasy szkół podstawowych w m.st. Warszawa).

Dokumenty

Harmonogram

W poniższym pliku znajdą Państwo harmonogram warsztatów odbywających się w ramach projektu. Harmonogram jest okresowo aktualizowany na kolejne miesiące.